Utilizatori energie electrică

Accesul la reţeaua electrică de interes public

 

Accesul la reţeaua electrică de interes public se realizează prin obţinerea avizului de amplasament, a avizului tehnic de racordare, calculul tarifului de racordare, stabilirea compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite. Pentru realizarea racordării unui utilizator la reţeaua electrică de interes public se parcurg, dupa caz următoarele etape:

- etapa preliminară de documentare şi informare a viitorului utilizator
- depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare
- emiterea de către operatorul de reţea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare
- încheierea contractului de racordare între operatorul de reţea şi utilizator
- încheierea contractului de execuţie între operatorul de reţea şi un executant şi realizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică
- punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare
- punerea sub tensiune a instalaţiei de racordare.

În funcţie de zona în care doriţi prestarea serviciilor de distribuţie, accesaţi site-ul Filialei de Distribuţie pentru informaţii detaliate:

  1. Filiala Electrica Distribuţie Muntenia Nord 
  2. Filiala Electrica Distribuţie Transilvania Nord 
  3. Filiala Electrica Distribuţie Transilvania Sud 

Pentru mai multe informaţii despre procedurile de racordare la reţeaua Electrica, faceţi clickaici!

 

Siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică

 

Electrica S.A. asigură operativ rezolvarea tuturor problematicilor privind întreruperile programate şi accidentale, nivelul de tensiune şi alţi parametri de calitate, conform Standardului de Performanţă. Pentru informaţii detaliate, accesaţi secţiunile aferente ale site-urilor Filialei de Distribuţie corespunzătoare punctului de consum:

  1. Filiala Electrica Distribuţie Muntenia Nord 
  2. Filiala Electrica Distribuţie Transilvania Nord 
  3. Filiala Electrica Distribuţie Transilvania Sud 

 

Măsurarea energiei electrice consumate (Contorizare)

 

Electrica S.A. asigură măsurarea energiei electrice distribuite la interfaţa cu utilizatorii reţelei electrice, prin Filialele de Distribuţie, utilizând sisteme de măsurare performante. Servicii privind sistemele de măsurare:

- verificarea metrologică la termene impuse de legislaţia în vigoare;
- verificarea şi înlocuirea la cererea consumatorului;
- asigurarea de contoare în conformitate cu tarifele solicitate de consumator;
- consultanţă pentru consumatorii eligibili privind curba de consum.

Probleme de furnizare / comerciale

 

În cazul în care vă confruntaţi cu probleme legate de unul din domeniile de mai jos, vă rugăm să vă adresaţi filialei de furnizare a S.C. Electrica de care aparţineţi

  1. Sucursala Electrica Furnizare Muntenia Nord
  2. Sucursala Electrica Furnizare Transilvania Nord
  3. Sucursala Electrica Furnizare Transilivania Sud

- perfectarea / rezilierea contractelor de furnizare;
- datele de contact ale locaţiilor furnizorului, oficiile comerciale şi orarul de lucru;
- tarife şi consultanţă privind alegerea tipului de tarif;
- factura de energie electrică (mai multe informaţii privind facturarea găsiţi aici);
- detalii despre modalităţi de plată a facturii;
- consultanţă privind taxele radio şi TV;
- asistenţă clienţi;
- legislaţia în domeniul energetic.

Evenimente

Evenimente Electrica 2014

Programul Manifestărilor Tehnico-Şiinţifice 2014  SC ELECTRICA SA 1. Conferinta – "2014 Mai mult

Evenimente Electrica 2013

Programul Manifestărilor Tehnico-Şiinţifice 2013  SC ELECTRICA SA   Intalnirea de lucru ”Activitatea Mai mult

Arhiva Foto

Comunicate

Comunicat de presă 28.01.2014

În urma ninsorilor abundente și a viscolului care au avut Mai mult

Electrica SA organizează Simpozionul “Contorizarea Inteligentă – Smart Metering 2013″

În perioada 14 -16 noiembrie 2013, sub egida Electrica SA, Mai mult

Contact

Adresele si datele de contact ale S.C. Electrica S.A. si ale Filialelor Electrica.

Sediul Central Filialele Electrica