Informaţii despre racordarea la reţeaua Electrica

Etapa preliminară de documentare şi informare

Operatorul de distribuţie oferă solicitanţilor informaţii generale privind:
- necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament sau a elaborării unui studiu de soluţie, dacă este cazul; în această situaţie se indică procedurile care se aplică, etapele care se parcurg, documentaţia şi datele necesare
- posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente viitorului utilizator
- etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale viitorului utilizator
- tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuţie pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare şi temeiul legal al acestora

Depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare

Documente necesare:

- Cerere tip de emitere a avizului tehnic de racordare
- Chestionar energetic – formular tip
- Avizul de amplasament
- Certificatul de urbanism / Autorizaţia de construire, în termen de valabilitate
- Plan de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a noului utilizator
- Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de consum sau producere.

În cazul spaţiilor închiriate este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice. Soluţia de racordare se stabileşte de către operatorul de reţea prin fişa de soluţie sau studiu de soluţie. Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie sunt incluse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.
Studiul de soluţie se elaborează de către operatorul de reţea şi se plăteşte de solicitant. Costurile pentru realizarea studiului de soluţie se stabilesc de operatorul de reţea pe baza de deviz, respectându-se principiile liberei concurenţe. Operatorul de reţea va colabora cu utilizatorii pentru stabilirea celei mai avantajoase soluţii de racordare la reţeaua electrică din punct de vedere tehnic şi economic.
În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă şi transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare.
Tarifele de emitere a avizelor tehnice de racordare se aprobă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului.

Încheierea contractului de racordare

După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, viitorul utilizator poate solicita în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare. Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinătorul reţelei electrice, tariful de racordare. După încheierea contractului de racordare, operatorul de reţea soluţioneaza toate problemele legate de realizarea instalaţiilor de energie electrică pentru racordarea la reţeaua electrică.

Faceţi click aici pentru informaţii privind legislaţia aferentă în vigoare şi modalităţile de aplicare în problemele de electrificare şi extinderi ale reţelelor de energie electrică.

Pentru problematici punctuale, vă rugăm să vă adresaţi Filialei de Distribuţie a Electrica S.A. din zona aferentă punctului de consum:

Filiala Electrica Distribuţie Transilvania Nord
Filiala Electrica Distribuţie Transilvania Sud
Filiala Electrica Distribuţie Muntenia Nord

Evenimente

Evenimente Electrica 2014

Programul Manifestărilor Tehnico-Şiinţifice 2014  SC ELECTRICA SA 1. Conferinta – "2014 Mai mult

Evenimente Electrica 2013

Programul Manifestărilor Tehnico-Şiinţifice 2013  SC ELECTRICA SA   Intalnirea de lucru ”Activitatea Mai mult

Arhiva Foto

Comunicate

Comunicat de presă 28.01.2014

În urma ninsorilor abundente și a viscolului care au avut Mai mult

Electrica SA organizează Simpozionul “Contorizarea Inteligentă – Smart Metering 2013″

În perioada 14 -16 noiembrie 2013, sub egida Electrica SA, Mai mult

Contact

Adresele si datele de contact ale S.C. Electrica S.A. si ale Filialelor Electrica.

Sediul Central Filialele Electrica