Facturare

Citirea grupurilor de măsurare

În prezent SC Electrica SA prin Filialele sale, utilizează următoarele moduri de citire ale contoarelor:

- pentru marii consumatori agenţi economici, citirea contoarelor se face lunar şi numai de către personalul calificat al furnizorului de energie electrică, incluzând citirea cu ajutorul calculatorului portabil (laptop) şi citirea cu ajutorul sistemului de citire la distanţă. (contoare electronice cu căi de transmisie a datelor-telegestiune);

- pentru micii consumatori agenţi economici se foloseşte autocitirea şi citirea cu personalul de furnizare sau prestatori de servicii;

- pentru consumatorii casnici sunt: autocitirea, citirea cu personalul furnizorului (electricieni de furnizare), citirea cu prestatorii de servicii (cititori-încasatori sau factori poştali).

 

Exceptând citirile pe care le efectuează cu personalul propriu la micii consumatori agenţi economici şi consumatori casnici, SC Electrica SA are contracte de mandat încheiate de Filialele Electrica cu SC ALTUNIVERS COMPANY 2002 SA şi SC SINDSERV SA care au ca obiect de activitate citirea şi încasarea contravalorii energiei electrice, a taxelor radio-TV. La acestea se adaugă la solicitarea furnizorului de energie electrică (mandantului) şi alte activităţi precum: recontractare, call-center, culegere şi operare de date, metering, etc.

Colaborarea SC Electrica SA cu CN Poşta Română SA s-a concretizat prin încheierea unui contract de mandat privind activităţile de distribuire şi încasare a facturilor fiscale de energie electrică şi a taxelor radio şi TV la micii consumatori agenţi economici şi la abonaţii casnici.

Facturarea consumului de energie electrică

Activitatea de facturare a consumului de energie electrică este desfăşurată de Filialele Electrica SA. Facturarea se realizează prin preluarea datelor privind citirile contoarelor de energie electrică, cu: personalul furnizorului, calculatorul portabil (laptop) şi telegestiune. În cazul unor modificări intervenite în parametrii de calcul ai facturii (putere contractată, putere absorbită, tip de tarif) în decursul unei perioade de facturare, se acţioneaza conform procedurii operaţionale emisa de ANRE.

Pierderile de energie electrică activă se determină conform Procedurii de determinare a corecţiilor cantităţilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare, emisă de ANRE.

Calculul penalităţilor pentu întârziere la plată se va face ţinând seama de următoarele elemente:

- sumele achitate de către consumator;

- termenele scadente aferente facturilor pentru care s-au achitat sumele de mai sus;

- prevederile legale privind cuantumul penalităţilor şi data de la care se calculează.

Calculul penalităţilor intră în obligaţia SFGAb.

Distribuirea facturilor de energie electrică

Distribuirea facturilor fiscale de energie electrică se efectuează astfel:

1. la marii şi micii consumatori agenţi economici: prin bancă, prin poştă, la sediul furnizorului (în cazul în care consumatorul se prezintă pentru ridicarea facturii), direct la sediul consumatorului (prin delegat al furnizorului sau prestator de serviciu);

2. la consumatorii casnici se face: prin prestatorii de servicii (cititori-încasatori sau factori poştali) şi prin poştă.

 

Încasarea facturilor de consum de energie electrică

În prezent clienţii noştri au posibilitatea achitării facturii de energie electrică prin următoarele modalităţi de plată:

- decontarea facturilor prin numerar;

- decontarea facturilor prin direct debit (cont bancar);

- decontarea facturilor prin card bancar la terminalele POS, ATM;

- decontarea facturilor prin Internet Banking e-BCR şi prin Internet Banking e-Commerce;

- decontarea facturilor prin automate de încasare (Easy Payment);

- decontarea facturilor prin sisteme cu plată anticipată (contoare cu preplată);

- decontarea facturilor prin reţelele de telefonie mobilă.

Decontarea facturilor fiscale prin numerar

Aceasta se realizează la sediul furnizorului ELECTRICA (prin casieriile Oficiilor Comerciale aferente sucursalelor) sau la sediul/domiciliul clientului odată cu prezentarea facturii fiscale de către cititorii-încasatori sau factorii poştali. Reţeaua de plată în numerar a facturilor fiscale Electrica, prin serviciul UniKasa, a fost lansată de Citibank Romania S.A., parte a Citigroup.

Decontarea facturilor fiscale prin direct debit (cont bancar)

Acest sistem de plată presupune existenţa unei convenţii între client, S.C. ELECTRICA S.A. (prin S.D.F.E.E.- uri) şi bancă. Respectiva bancă este autorizată să efectueze plata automat în numele şi din contul clientului, la scadenţă, pentru facturile fiscale emise de furnizorul de energie electrică. Pentru efectuarea plăţii facturii de energie electrică prin debitare directă, clientul trebuie să deschidă un cont curent în RON la una din bănci şi să semneze contractul de direct debit cu banca respectivă.

Printre băncile care au încheiat convenţii cu furnizorul ELECTRICA S.A. şi clienţii, pentru plata facturilor fiscale prin direct debit (cont bancar), enumerăm: Banc Post, Banca Comercială Română (B.C.R.), Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.), Raiffeisen Bank, Banca Română de Dezvoltare (B.R.D.), Banca Transilvania etc.

Decontarea facturilor prin card bancar

În urma convenţiilor încheiate de S.C. ELECTRICA S.A. cu băncile, posesorii de card bancar (de debit sau de credit) pot plăti factura de energie electrică prin cele două sisteme de plată existente în prezent:

Decontarea facturilor prin card bancar la terminalele POS

Terminalele POS sunt instalate în casieriile furnizorului (Oficiile Comerciale). Pentru plata contravalorii facturii prin card, clientul trebuie să se adreseze la casieria filialei ELECTRICA.

Decontarea facturilor prin card bancar la terminalele ATM

Toţi clienţii S.C. ELECTRICA S.A. posesori de carduri bancare pot efectua plata facturii prin reţeaua ATM a băncilor cu care furnizorul are încheiat contract  sau ATM-urile casieriilor, montate prin convenţie cu banca. În final, banca pune la dispoziţia furnizorului fişierul cu încasările efectuate pe fiecare cod unic de client.

- Decontarea facturilor prin Internet Banking e-BCR si prin Internet Banking e-Commerce

La ora actuală, clienţii FDFEE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD-SDFEE BRAŞOV, atât agenţi economici cât şi abonaţi casnici, dupa ce s-au înregistrat pe site-ul sucursalei, îşi pot vizualiza ultima factură platită, ultima factură emisă şi eventualele facturi restante la plată. După vizualizare abonaţii casnici îşi pot da acceptul de plată prin Internet. Această certificare presupune ca tranzacţiile efectuate de client sunt securizate, conform standardelor VERIFIED by Visa şi SECURE CODE by Mastercard, tranzacţia efectuându-se fără perceperea unor comisioane suplimentare.

Decontarea prin sistem Easy Payment

Aceste sisteme automate de încasare a facturii funcţionează non-stop în sediile Citibank din Braşov, Ploieşti, Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Constanţa. Nu este necesar să se deţină un card sau cont bancar la Citibank sau la vreo altă bancă comercială, întrucât efectuarea plăţilor se realizează exclusiv pe baza de numerar.

Avantajele acestui sistem de încasare sunt: contravaloarea facturilor de energie electrică se poate plăti 24 de ore din 24, 7 zile din 7, chiar şi în timpul sărbătorilor legale, nu se percepe niciun fel de comision pentru efectuarea plăţii facturii, durata unei tranzacţii este de aproximativ 1 minut.

Decontarea prin sisteme cu plata anticipata

Aceste sisteme de contorizare cu preplată implică utilizarea unui mediu de credit, numit şi token (cartelă magnetică, cartelă sau cheie electronică). Acest mediu de credit este cumpărat de client din puncte de vânzare specializate şi este recunoscut de sistemul de contorizare instalat atât la consumator cât şi în punctul de furnizare al serviciului. Aceste sisteme sunt implementate în sucursala Transilvania Nord.

Decontarea facturilor prin retelele de telefonie mobila

Soluţia Mobile Banking asigură o legătură permanentă între client şi bancă prin intermediul unui telefon mobil. Este disponibil prin serviciul WAP/HTML furnizat de operatorii de telefonie mobilă din România şi străinătate.

Avantajele clienţilor în utilizarea unui sistem de Mobile Banking: accesarea contului şi efectuarea de tranzacţii din orice locaţie în care operatorul de telefonie mobilă are acoperire, efectuarea de tranzacţii atunci când clientul are nevoie, comisioane reduse pentru clienţi prin diminuarea costurilor pentru operarea tranzacţiilor, posibilitatea de a plăti orice factură de utilităţi (în funcţie de convenţiile încheiate de bancă) atât în cont propriu cât şi pentru alţi potenţiali clienţi.

Evenimente

Evenimente Electrica 2015

1. Masa rotundă “Activitatea de conducere prin dispecer în prezent”, Mai mult

Evenimente Electrica 2014

Programul Manifestărilor Tehnico-Şiinţifice 2014  SC ELECTRICA SA   1. Masa Rotunda "Racordarea Mai mult

Comunicate

Comunicat de presa din 22.09.2015

• Electrica, plan de investiții ambițios: peste 715 de milioane Mai mult

Electrica SA – partener al Festivalului Internațional “George Enescu”

Electrica SA anunță semnarea unui parteneriat de susținere a Festivalului Mai mult