Distribuție

Electrica SA are în componență trei Societăţi de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) și anume:

 • Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A (SDEE MN)are în componenţa sa sase sucursale județene de distribuţie a energiei electrice: Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Focşani, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Ploieşti şi Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Târgovişte, care deservesc în total o suprafaţă de 28 962 km2.
 • Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. (SDEE TS): îndeplineşte rolul de operator de distribuţie, asigurând distribuţia energiei electrice pe teritoriul a şase judeţe situate în partea de sud şi sud-est a Transilvaniei, respectiv în partea centrală a României, prin cele sase Sucursale de Distribuţie a Energiei Electrice  din componență și anume: Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Alba, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Braşov, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Covasna, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Mureş şi Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Sibiu. Suprafaţa totală deservită de către SDEE TS este de 34.100 km2.
 • Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. (SDEE TN): care îndeplineşte rolul de operator de distribuţie, asigurând distribuţia energiei electrice pe teritoriul a şase judeţe situate în partea de nord şi nord-vest a României, prin cele sase sucursale de distribuţie din componență și anume: Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Baia Mare, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Bistriţa, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Cluj, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare şi Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Zalău. Suprafaţa totală deservită de către SDEE TN este de 34.159 km2 .

 

Volumul instalațiilor de distribuție a energiei electrice din patrimoniul celor trei Societăţi de Distribuţie a Energiei Electrice, la data de 31.12.2014, este impresionant:

158.060 km rețele electrice de distribuție aeriene, din care:

 • 6.585 km la înaltă tensiune (110 kV);
 • 34.488 km la medie tensiune (6, 10 și 20 kV);
 • 116.987 km la joasă tensiune (0.4 kV).

37.825 km rețele electrice de distribuție subterane, din care:

 • 69 km la înaltă tensiune (110 kV);
 • 10.328 km la medie tensiune (6, 10 și 20 kV);
 • 27.428 km la joasă tensiune (0.4 kV).
 • 438 stații electrice de transformare, cu o putere totală instalată de 21.152 MVA, din care:
 • 312 stații electrice 110/kV/MT;
 • 126 stații electrice MT/MT.
 • 27.029 posturi de transformare

 

Numărul total de utilizatori racordați în prezent la rețeaua de distribuție este de cca.3.624.000.

Energia electrică distribuită de Electrica SA utilizatorilor racordați la rețelele sale de distribuție a fost în anul 2014 de cca. 16 TWh, reprezentând aproximativ 39% din energia electrică distribuită la nivel national.