Eficiența energetică

Responsabilitati ale operatorilor de distributie in domeniul eficientei energetice si operationale in gestionarea infrastructurii din gestiune la nivelul cerintelor din Standardul de performanta

 

Directiva 27/CE/2012 privind eficienta energetica prevede ca obligatie importanta pentru companiile de utilitati preocuparea sa imbunatateasca eficienta energetica in prestarea serviciilor catre clienti lor.

Directiva stabilește un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice în cadrul Uniunii, în scopul de a asigura realizarea, pentru 2020, a obiectivului principal cu tinta de 20% privind eficiența energetică și pentru a deschide calea pentru viitoarea creștere a eficienței energetice după această dată.

Acesta prevede norme menite să elimine barierele de pe piața energiei și să depășească disfuncționalitățile pieței care împiedică eficiența în furnizarea și utilizarea energiei, precum și stabilirea unor obiective indicative naționale de eficiență energetică pentru 2020.

Ca atare, maximizarea eficientei operationale si energetice a infrastructurii de distributie de catre operatorii de distributie, ca parte obligata in demersurile mentionate, se poate realiza printr-o serie de masuri bine gestionate:

 • Includerea unor criterii de eficienta energetica in tarifele de retea si reglementari;
 • Mandatarea autoritatilor nationale de reglementare sa urmareasca eficienta energetica;
 • Stimulente pentru operatorii de retea – operatorii de sisteme de transport (OTS) si distributie (OD) –  pentru imbunatatirea eficientei globale, inclusiv cea energetica;
 • Definirea agregatorilor ca un actor nou pe piata de energie si a centralelor virtuale de putere (VPP);
 • Introducerea de masuri care sa permita si sa dezvolte raspunsul la cerere (DR);
 • Obligația de a evaluași de a îmbunătățieficiența energetică înproiectarea și exploatareainfrastructurii de gaze șienergie electrică.

 

Mentionam in acest sens, prevederile Art. 15 din Directiva 27/2012, care subliniaza ca obiective importante:

Maximizarea eficienţei infrastructurii de distribuţie printr-o serie de măsuri detaliate prin Legea eficientei energetice, Legea 121/2014 si PNAEE.

 

Stabilirea rolului actorilor pe piaţa internă de energie:

 • autoritatea de reglementare;
 • operatorii de transport şi distribuţie;
 • alţi participanţi cum ar fi furnizorii de servicii la cerere.

 

Prin masurile recomandate de Directiva 72/CE/2009:

 • furnizarea de servicii de gestionare a energiei,
 • dezvoltarea de formule inovatoare de stabilire a prețurilor, sau
 • introducerea de sisteme de contorizare inteligente sau rețele inteligente, acolo unde este cazul
 • luarea în considerare a obiectivele pe termen lung. Obiectivele relevante pe  termen lung sunt obiectivele europene pentru ponderea energiei din surse regenerabile   în consumul final de energie, eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu   efect de seră.

 

Autoritatea de reglementare va trebui sa acorde atenţia cuvenită eficienţei energetice în îndeplinirea sarcinilor specificate în Directivă referitoare la infrastructura de distributie.

 

Operatorul de Distribuţie (OD ), ca parte obligata in domeniul eficientei energetice,  are ca obligatii principale rolul de a:

 • asigura un sistem de distribuţie sigur, fiabil şi eficient;
 • asigura disponibiltatea tuturor serviciilor de retea asociate;
 • defini modalităţile de acces şi participare la piaţa de echilibrare şi alte servicii de sistem.

 

Ca atare operatorii de retea vor trebui sa si asume obligatia de facilitatori neutri ai pieţei de energie, care asigura si promoveaza o piata functionala de energie electrica, la nivelul cerintelor de transparenta si  fara distorsiuni, printr-o eficienta operationala si energetica adecvata.

Viitoarele provocari ale OD, ca facilitatori ai pietei de energie, vor fi cu prioritate implementate  :

 • Contorizarea inteligentă;
 • Modernizarea infrastructurii de distributie in concept de reţea inteligentă;
 • Procese de piaţă eficiente:
  • automatizare;
  • acces rapid la datele din piaţă;
  • schimb rapid al furnizorului;
  • costuri scăzute de tranzacţionare.

 

Pentru acest motiv, se impune o promovarea unor categorii de stimulente adecvate pentru acest tip de investiții de catre reglementator, in asa fel incat eficienta energetica si cea operationala sa duca la tarife competitive in piata de energie electrica.

 

Reteaua inteligenta – Smart grid presupune investitii enorme pentru OD. Cel puțin la început, beneficiile nu se vor alinia cu costurile de  catre investitor. Astfel considerăm că OD trebuie să fie stimulati să investească în tehnologie inovatoare și in reteaua inteligentă. Fără un angajament puternic din partea OD, nu va fi nici o rețea inteligentă. Pentru acest motiv, OD trebuie să îi fie garantată recuperarea costurilor pentru investițiile lor. În acest context, autoritățile de reglementare sunt facilitatori-cheie ale unui viitor mai inteligent – acestea trebuie să împuternicească OD pentru a ocupa un rol activ în dezvoltarea de soluții de rețea inteligentă.

 

Contoarele inteligente – Smart meters trebuie să asigure o comunicare bi-directionala intre utilizator/prosumer si furnizorul de servicii/operator de retea  și promoveaza servicii care faciliteaza eficiența energetică (Directiva 2009/72/CE).

Pe de o parte, se oferă clienților informații precise și în timp util cu privire la consumul de energie și de producție, ceea ce  le  permite să ia măsuri pentru a deveni mai eficienti energetic. Pe de altă parte, se oferă OD date exacte privind modelele de consum și le permite acestora să gestioneze și să planifice mai bine investițiile in retea.

În cele mai multe cazuri, sistemele de contorizare inteligente vor fi instalate, deținute și operate de către OD​​.

OD ​​vor asigura, în conformitate cu rezultatul mandatelor M/441 si M/490/CE, in domeniul smart metering si smart grid,  o dezvoltare consistenta în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor și într-un mod cat mai rentabil sa instaleze un management eficient de retea, asigurând o implementare armonizata și coordonata a operarii infrastructurii din gestiunea operatorilor de distributie eliminand costurilor de tranzacție.

In acest sens, politica nationala de eficienta energetica (prin Planul national de asigurarea eficientei energetice) defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, precum si masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente in toate sectoarele economiei nationale, cu referiri speciale la:

 • introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masura si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;
 • promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
 • reducerea impactului asupra mediului al activitatilor de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie; 
 • aplicarea principiilor moderne de management energetic;
 • instituirea de obligatii pentru consumatorii finali de energie, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie a energiei si societatile de vanzare cu amanuntul a energiei;
 • acordarea de stimulente financiare si fiscale;
 • dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

 

Ca atare, se evidentiaza urmatoarele directii de actiune pentru imbunatatirea eficientei energetice, la nivelul participantilor la piata de energie electrica:

 • O legătură puternică cuo piață en-gros si en-detail eficientă de achizitii și echilibrare.
 • Facilitarea intrarii pe piata de energie a tuturor tipurilor de jucatori .
 • O definiție clară a rolului jucatorilor pe piata.
 • Garantia că toți actorii de pe piață au acces la același set de informații critice și clienții au acces ușor la informații despre furnizori, prețuri și condiții.
 • O armonizaresuficientă și o organizare eficientăacerințelor de informare de bază și a proceselor de afaceri, pentru o punere în aplicare corespunzătoare și schimb de date întreparticipanții la piață; inclusiv control adecvat și auditul acestor procese și schimburi de date.
 • Procese de schimb simple și de încredere, care nu implică costuri excesive pentru clienți și furnizori.
 • O structură de  guvernanta deschisa care lasă loc participanților la piață pentru modelarea proceselor prin care informația trebuie să circule.

 

Actualele retele electrice de distributie vor evolua la sisteme de distributie: gestionarea congestiei, controlul tensiunii, schimbul de informatii, conectarea si planificarea sunt instrumente fundamentale pentru mentinerea securitatii si calitatii serviciului, la nivelul distributiei , unui serviciu de distributie eficient operational la nivelul standardelor de performata impuse de reglementator.