Investiţii Societatea de distribuţie a grupului Electrica

Principalele investiţii, din planurile anuale ale Distribuție Energie Electrică Romania SA (DEER), se realizează pentru creşterea eficienţei energetice și operaționale. În acest sens se vor realiza cheltuieli de capital în:

  • modernizarea echipamentelor din staţiile de transformare şi reţeaua de medie tensiune;
  • introducerea unor echipamente cu pierderi proprii reduse;
  • automatizarea instalaţiilor de distribuţie;
  • extinderea sistemelor moderne de masurare;
  • extinderi reţele electrice.

De asemenea, Electrica derulează un program intensiv privind creşterea calităţii serviciilor prestate clienţilor sai. În cadrul acestui program complex de dezvoltare, Electrica va implementa sisteme inteligente de management al datelor de măsurare, de management al activelor şi sisteme informatice de cartografiere a reţelelor la nivelul societăţilor de distribuţie.

Pentru creşterea siguranţei în alimentare a consumatorilor se vor moderniza toate reţelele de medie şi joasă tensiune.

În calitatea sa de lider pe piaţa de energie, societatea se străduie să atragă cât mai mulţi clienţi printr-un program de extinderi de reţele, unde este cazul, asigurându-se astfel accesul nelimitat la reţeaua de energie a tuturor solicitanţilor.