Proiecte

Electrica SA deruleaza in prezent proiectul SINGULAR (Smart and Sustainable Insular Electricity Grids Under Large-Scale Renewable Integration) din cadrul call-ului FP7-ENERGY-2012-1-2STAGE, ENERGY.2012.7.1.1: Integration of variable distributed resources in electricity distribution networks.

 

În cadrul proiectului integrat (IP), participă un număr de 16 parteneri, membri ai consorţiului fiind: 6 universități, 3 companii din domeniul distribuției și 4 companii din domeniul cercetării, serviciilor, furnizori de echipamente, o municipalitate şi două agenții guvernamentale în domeniul noilor tehnologii.

 

ELECTRICA S.A. participa în cadrul pachetelor de lucru WP9, WP11 și WP12, fiind responsabila pentru punerea la dispoziție a informatiilor tehnice privind structura retelei de distributie din Insula Mare a Brailei si a regimurilor de functionare a acesteia, precum și a datelor de consum de pe platforma AMR de la nivelul ELECTRICA SA. si va juca un rol important alaturi de celelalte două companii de distributie, EDA Portugal și PPC Greece, in dezvoltarea, testarea si validarea softurilor asociate unor regimuri optime de functionare a unei retele electrice de distributie insulare, in conditiile racordarii la retea a surselor regenerabile (concluzii necesare și pentru elaborarea unui cod al retelei de distributie).

 

 

Prin participarea la acest proiect se urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

  • realizarea accesului la tehnologia de varf in domeniul conectarii surselor de producere a energiei electrice din surse distribuite si regenerabile;
  • utilizarea unei infrastructuri de contorizare inteligentă pentru functionarea programelor de DSM (demand-side management) va permite monitorizarea în timp real a consumului de electricitate si promovarea actiunilor corective prin oferirea de stimulente economice corespunzătoare;
  • se vor dezvolta modele avansate pentru a îmbunatati estimarea în timp real a energiei evacuate de către producătorii de energie verde conectați la RED, cat si pentru a scadea consumul propriu tehnologic CPT din cadrul retelelor electrice de distributie;
  • elaborarea unei baze de date pentru crearea unui cod al rețelei de distribuție de energie electrica ;
  • imbunatatirea securitatii si fiabilitatii sistemului, a calitatii energiei furnizate prin punerea la dispozitie a unor rezerve rapide si cu costuri reduse prin sarcini flexibile, cresterea calitatii energiei electrice furnizate consumatorilor cu accent pe auto-monitorizarea consumatorilor în timp real;
  • posibilitatea extinderii retelelor inteligente-smart grid si eventual integrarea vehiculelor electrice, cat si participarea activa a consumatorilor de energie electrica mici si crearea unui raspuns elastic în timp real ;
    promovarea imaginii ELECTRICA S.A. si a ROMANIEI in Europa;
  • dezvoltarea de competente noi prin transferul de know-how pentru acordarea de consultanta/ dezvoltare de proiecte in acest domeniu de mare actualitate.