Racordarea la rețea

ELECTRICA SA,  prin societatea de distributie a energiei electrice Distribuție Energie Electrică Romania SA (DEER) – asigura accesul la reţeaua electrică de interes public, în mod nediscriminatoriu, tuturor operatorilor economici care produc şi/sau furnizează energie electrică precum şi consumatorilor de energie electrică, cu condiţia respectării normelor şi standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

Procesul de racordare la retelele electrice de interes public se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii Energiei Electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012  cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Pentru realizarea racordării la reţeaua electrică de interes public, un viitor utilizator trebuie să parcurgă următoarele etape:

  • etapa preliminară de documentare şi informare a viitorului utilizator;
  • depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare şi a documentaţiei aferente;
  • stabilirea solutiei de racordare;
  • emiterea de către operatorul de reţea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
  • încheierea contractului de racordare (proiectare + execuţie) între operatorul de reţea şi utilizator;
  • încheierea contractului de execuţie între operatorul de reţea şi un executant şi realizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică; punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
  • punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare;
  • emiterea / actualizarea certificatului de racordare.

 

Informatii suplimentare

Tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare se regasesc in Catalogul tarifelor de emitere a avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare practicate de operatorii de distribuţie, aprobat cu Ordin ANRE nr. 114/06.11.2014.

Tarifele specifice si indicii specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public au fost aprobate cu Ordin ANRE nr. 141/03.12.2014

 

Lista operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice este disponibila pe anre.ro:

Informatii suplimentare privind emiterea avizelor tehnice de racordare si procesul de racordare la reţea – formulare tip (cerere de racordare, chestionar energetic), acte necesare, locatiile unde se pot depune documentatiile etc) sunt disponibile aici.

 

Operatorii de distributie, ca facilitatori ai pietei europene de energie electrica trebuie sa se alinieze, conform Directivei 72EC/2009 la urmatoarele strategii:

 

1.1.Strategii europene in domeniul energiei:

 

Studii de referinta pentru activitatea operatorilor de distributie:

 

1.2.Strategii nationale:

 

1.3.Alte strategii in care Electrica a fost solicitata sa se implice: