Reţeaua de distribuţie din cadrul grupului

Distribuție Energie Electrică România

 

Costuri de operare 

Potrivit prevederilor 48 alin. (2) lit. (c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare  şi în conformitate cu decizia ANRE nr.618/18.03.2015, operatorii de distribuţie concesionari sunt obligaţi să publice toate costurile privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelelor.

 

Distribuție Energie Electrică România – sectiunea Machete pentru publicarea costurilor de operare, mentinere si dezvoltare a retelelor electrice structurată pe cele 3 zone de distribuție energie electrică.

 

 

Indicatori de performanta 

Prin ordinul ANRE nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare a fost aprobat Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie  a energiei electrice, care  reglementează calitatea serviciului şi stabileşte indicatorii de performanţă în asigurarea acestuia, privind:

  • continuitatea alimentării cu energie electrică a clienţilor;
  • calitatea tehnică a energiei electrice distribuite;
  • calitatea comercială a serviciului de   distribuţie a energiei electrice.

Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de:

  • forţă majoră;
  • funcţionare anormală a RED determinată de producători, alţi operatori sau consumatori.

Mai jos puteti vizualiza INDICATORI STANDARD DE PERFORMANŢĂ pentru societăţile de distributie din cadrul Grupului Electrica:

Distribuție Energie Electrică România: – secțiunea Indicatori de performanță structurată pe cele 3 zone de distribuție energie electrică.

 

Tarife de distribuţie  

Determinarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție prestat de operatorul de distribuție se realizează conform  Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată de ANRE prin Ordinul 169/18.09.2018.

În fiecare an, până la data de 31 decembrie, tarifele de distribuţie stabilite pentru anul următor se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tarifele de distribuţie sunt aprobate de ANRE pentru fiecare operator de distribuţie în parte.

Tarifele de distribuţie în vigoare: www.distributie-energie.ro/distributie/tarife