Furnizare

Furnizarea energiei electrice

 

Electrica Furnizare S.A., filială în cadrul Grupului Electrica, este licențiată pentru a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice.

 

Societatea Electrica Furnizare S.A funcționează în forma actuală de organizare din luna iulie a anului 2011, când cele trei filiale de furnizare aparținând Grupului Electrica (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord) au fuzionat, pentru a oferi clienților o nouă abordare a relațiilor comerciale, unitară și adaptată mai mult necesităților acestora.

 

Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, Electrica Furnizare deține calitatea de furnizor concurențial și furnizor de ultimă instanță.

 

Electrica Furnizare S.A. este cel mai important furnizor național de energie electrică, cu o cotă de piață de 21,62% (conform raportării ANRE, la data de 30.04.2015).

 

Furnizorii de energie electrică fac parte din lanțul care asigură parcursul energiei electrice de la producător la consumatorul final.

 

tabel

 

Energia electrică produsă din diferite surse este livrată de producători prin rețeaua operatorului de transport și sistem CN Transelectrica SA. Pentru a putea ajunge la clienții finali, această energie este transportată mai departe prin rețelele operatorilor de distribuție zonali.

 

Operatorii de rețea răspund de respectarea parametrilor de calitate și asigură continuitatea alimentării la nivele impuse de Standardele de performanță pentru serviciul de transport și de sistem, respectiv serviciul de distribuție a energiei electrice.

 

Pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a clienților din portofoliu, Electrica Furnizare susține următoarele activități:

 • achiziția de energie electrică de pe piețele centralizate;
 • încheierea de contracte cu operatorii de rețea;
 • vânzarea de energia electrică clienților finali.

 

Achiziția de energie electrică, în baza contractelor bilaterale, se face pentru:

a) piața reglementată

– centralizat, de către ANRE de pe PCSU (piața gestionată de OPCOM);

b) piața concurențială

– de către furnizor de pe PCCB (piața gestionată de OPCOM).

 

În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale, energia electrică trebuie achiziționată transparent, de pe piețe centralizate (excepție pot face numai micii producători care pot vinde energia prin negociere directă).

 

Profilarea energiei electrice se face utilizând:

 • Piața de Ziua Următoare (PZU)   – gestionată de OPCOM;
 • Piața de Echilibrare (PE)                –  gestionată de Transelectrica.

Pentru cea mai mare parte dintre clienții săi, Electrica Furnizare încheie contracte cu operatorii de rețea. În acest mod, are posibilitatea să îmbunătățească în permanență serviciile prestate clienților, colaborând cu operatorii de rețea în vederea creșterii calității energiei electrice furnizate.

 

Electrica Furnizare vinde energie electrică în calitate de:

 

  1. furnizor concurențial, pentru orice client din țară care dorește să încheie un contract, negociind în prealabil cu Electrica Furnizare prețul și condițiile acestuia. La data de 31.12.2014, portofoliul nostru cuprindea, în toată țara, un număr de 73.914 de locuri de consum;
  2. furnizor de ultimă instanță pentru clienții casnici/noncasnici, care utilizează încă tarife reglementate de către autoritatea în domeniu (ANRE). Aria teritorială acoperită în acest caz o reprezintă: Transilvania și nordul Munteniei (județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Galați și Brăila). La data de 31.12.2014, Electrica Furnizare S.A. deținea un număr de 3.516.542 de clienți care corespund acestei tipologii.

Cu o experiență bogată în domeniul furnizării energiei electrice, Electrica Furnizare asigură clienților săi numai servicii de calitate. Obiectivul principal al societății îl reprezintă “creșterea satisfacției clienților”. În vederea realizării acestui obiectiv, Electrica Furnizare:

– a îmbunătățit relația de comunicare cu clienții săi, oferind acestora un “Oficiu virtual” prin intermediul căruia orice client cu acces la internet poate:

 •  transmite indexul contoarelor;
 •  vizualiza datele referitoare la contractul de furnizare, facturile de energie electrică și plățile acestora;
 • solicita informații din domeniu.

-a diversificat modalitățile de plată a facturilor;

– dezvoltă în permanență aplicații informatice care permit întocmirea și actualizarea mai rapidă a contractelor de furnizare a energiei electrice, reprezentând timp economisit pentru clienți.

 

Mai multe detalii pe www.electricafurnizare.ro