Furnizare

Electrica Furnizare S.A., filială a Grupului Electrica, este licențiată pentru a desfășura activitățile de furnizare a energiei electrice și furnizare a gazelor naturale.


Societatea Electrica Furnizare S.A funcționează în forma actuală de organizare din luna iulie a anului 2011, când cele trei filiale de furnizare aparținând Grupului Electrica (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord) au fuzionat, pentru a oferi clienților o nouă abordare a relațiilor comerciale, unitară și adaptată mai mult necesităților acestora.
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE


Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, Electrica Furnizare deține calitatea de furnizor concurențial și furnizor de ultimă instanță.
Electrica Furnizare S.A. este cel mai important furnizor național de energie electrică, cu o cotă de piață de 19,01% (conform raportării ANRE, la data de 30.11.2017).


Furnizorii de energie electrică fac parte din lanțul care asigură parcursul energiei electrice de la producător la consumatorul final.

 

 

tabel

 

 

Energia electrică produsă din diferite surse este livrată de producători prin rețeaua operatorului de transport și sistem CN Transelectrica SA. Pentru a putea ajunge la clienții finali, această energie este transportată mai departe prin rețelele operatorilor de distribuție zonali.

Operatorii de rețea răspund de respectarea parametrilor de calitate și asigură continuitatea alimentării la nivele impuse de Standardele de performanță pentru serviciul de transport și de sistem, respectiv serviciul de distribuție a energiei electrice.

 

Pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a clienților din portofoliu, Electrica Furnizare susține următoarele activități:

• achiziția de energie electrică de pe piețele centralizate;
• profilarea curbelor de consum și asigurarea echilibrării clienților din portofoliul;
• încheierea de contracte cu operatorii de rețea;
• vânzarea de energia electrică clienților finali.

 

Achiziția de energie electrică, în baza contractelor bilaterale, se face pentru:

 

a) piața reglementată: centralizat, de către ANRE de pe PCSU (piața gestionată de OPCOM);

b) piața concurențială: de către furnizor de pe PCCB (piața gestionată de OPCOM).

 

În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale, energia electrică trebuie achiziționată transparent, de pe piețe centralizate (excepție pot face numai micii producători care pot vinde energia prin negociere directă).

Profilarea energiei electrice se face utilizând:

• Piața de Ziua Următoare (PZU) – gestionată de OPCOM;

• Piața de Echilibrare (PE) – gestionată de Transelectrica.

 

Pentru cea mai mare parte dintre clienții săi, Electrica Furnizare încheie contracte cu operatorii de rețea. În acest mod, are posibilitatea să îmbunătățească în permanență serviciile prestate clienților, colaborând cu operatorii de rețea în vederea creșterii calității energiei electrice furnizate.

 

Electrica Furnizare vinde energie electrică în calitate de:

 

1. furnizor concurențial, pentru orice client interesat din țară. La data de 31.12.2017, portofoliul nostru cuprindea, în toată țara, un număr de  140.407 de locuri de consum;

2. furnizor de ultimă instanță pentru clienții casnici/noncasnici, pentru asigurarea serviciului universal sau clienților noncasnici care nu beneficiază de serviciul universal dar ai cărui furnizor concurențial se află în situația de a i se retrage/suspenda licența de furnizare în cursul desfășurării activității. Aria teritorială acoperită în acest caz o reprezintă: Transilvania și nordul Munteniei (județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Galați și Brăila). La data de 31.12.2017, Electrica Furnizare S.A. deținea un număr de 3.361.686 de clienți care corespund acestei tipologii.

 

Cu o experiență bogată în domeniul furnizării energiei electrice, Electrica Furnizare asigură clienților săi numai servicii de calitate. Obiectivul principal al societății îl reprezintă “creșterea satisfacției clienților”.

 

În vederea realizării acestui obiectiv, Electrica Furnizare:

– a îmbunătățit relația de comunicare cu clienții săi, oferind acestora, prin intermediul site-ului MyElectrica și aplicațiilor de mobil următoarele facilități:

• transmite indexul contoarelor citite de către client;
• vizualiza datele referitoare la contractul de furnizare, facturile de energie electrică și plățile acestora;
• activarea facturii electronice și posibilitatea de a le păstra în siguranță și de a le accesa de oriunde;
• Plata online a facturilor; poti adauga si alte locuri de consum, ajutandu-i astfel pe cei dragi, sa-si plateasca facturile
• primirea de notificări pentru emiterea facturii sau înregistrarea plății;
• atenționare în cazul în care plata nu a fost realizată în termenele contractuale;
• obținere de informații din domeniu.

 

– a diversificat modalitățile de plată a facturilor;

– dezvoltă în permanență aplicații informatice care permit întocmirea și actualizarea mai rapidă a contractelor de furnizare a energiei electrice, reprezentând timp economisit pentru clienți;

– inițierea încheierii contractelor de furnizare online, cu transmiterea documentelor in format electronic;

– solicitarea online a ofertelor personalizate.

 

 

Furnizarea gazelor naturale

 

ELECTRICA FURNIZARE SA a obținut licență de furnizare gaze naturale nr. 2147, prin Decizia A.N.R.E nr. 1033 din data de 12.07.2017. Electrica Furnizare oferă o gamă variată de servicii, atât clienților din portofoliul Electrica pentru energie electrică, cât și din afara portofoliului.

 

Începând cu anul 2007, consumatorul casnic și, din 2008, orice consumator noncasnic de gaze naturale, își poate exprima dreptul de eligibilitate și își poate alege furnizorul de gaze naturale, având acces nediscriminatoriu la rețelele de transport și/sau de distribuție.Trebuie ținut seama de faptul că, odată ce au optat pentru un contract în piața liberă, consumatorii nu se mai pot întoarce la un contract reglementat!

Având o echipă dedicată și cu experiență în domeniul gazelor naturale, Electrica Furnizare oferă consultanță pentru perioada precontractuală, precum și soluții și strategii ce vin în întâmpinarea consumatorilor. Clienţii beneficiază de o serie de analize ale consumului de gaze naturale ce au ca rezultat optimizarea acestuia și ofertarea unui preț corect ce poate fi menținut pe toată perioada contractuală.

Având în vedere de contextul economic, reducerea costurilor reprezintă o țintă pentru toți consumatorii noncasnici. Prin urmare, Electrica Furnizare oferă contracte cu clauze flexibile, adaptate nevoilor și condițiilor de consum specifice fiecărei activități desfășurate.

În ceea ce priveste achiziția de gaze naturale, partenerii noștri sunt companii importante de producere a gazelor naturale și furnizori care dețin resursele operationale și financiare pentru a-și îndeplini cu succes obligațiile.

Prin responsabilitate, inovare și creativitate, Electrica Furnizare propune și garantează parteneriate pe termen lung, oferind servicii de calitate ce aduc performanță economică și standarde ridicate în furnizarea de energie electrică și gaze naturale.

Încheind un parteneriat cu ELECTRICA FURNIZARE SA, fie că vorbim de furnizare de energie electrică, de gaze naturale sau optând pentru un serviciu integrat de furnizare a celor două tipuri de utilități, clienții beneficiază de calitatea, rigoarea și profesionalismul care ne caracterizează: flexibilitate contractuală, analiză precontractuală gratuită, consultanță gratuită și personalizată, echipă dedicată.

 

Mai multe detalii pe www.electricafurnizare.ro