Parte responsabilă cu echilibrarea (PRE)

PRE Electrica s-a constituit ca parte responsabilă cu echilibrarea din 2005, odată cu implementarea mecanismelor de piaţă prevăzute în Codul Comercial al Pieţei Angro şi îşi desfăşoară activitatea în baza Licenţei pentru furnizarea energiei electrice nr. 1091/2012.

 

În Trimestrul I 2018, Societatea Energetică Electrica SA a desfăşurat în baza Licenţei acordată de ANRE pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Nr. 1091/13.07.2012, activitatea de reprezentare în piaţa de echilibrare în calitate de Parte Responsabilă cu Echilibrarea PRE Electrica. Întrucât în această perioada, societatea nu a desfăşurat activitatea de furnizare a energiei electrice la consumatori finali, nu se pot îndeplini prevederile Articolului 22 din Ordinul ANRE nr.6/2017, privind determinarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pe categorii de consumatori finali.

 

În cadrul grupului Electrica, Electrica SA este singura entitate care desfăşoară activitate ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea, iar din punct de vedere al dimensiunii, asigură echilibrarea a peste 26% din totalul consumului SEN din România.

 

Orice titular de licenţă de producţie/furnizare/distribuitor este obligat să se constituie ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea sau să îşi delege responsabilitatea către o Parte Responsabilă cu Echilibrarea. Prin delegarea responsabilităţii către un PRE există avantajul agregării dezechilibrelor, în sensul reducerii costurilor în Piaţa de Echilibrare comparativ cu situaţia în care producătorul/furnizorul/distribuitorul s-ar constitui în nume propriu ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea.

 

Către PRE Electrica şi-au delegat responsabilitatea un număr mare de participanţi, atât producători de energie electrică (hidro, termo, eolian, fotovoltaic, biogaz, biomasă), cât şi furnizori  şi operatori de distribuţie.  PRE Electrica utilizează, pentru decontarea dezechilibrelor, „metoda de redistribuire internă a plăţilor”, asigurând avantajele agregării dezechilibrelor pentru toţi participanţii incluşi în PRE.

PRE Electrica asigură transmiterea notificărilor fizice către CNTEE Transelectrica SA şi are rolul de a echilibra diferenţele dintre energia electrică contractată şi energia electrică măsurată la nivelul întregului contur, oferind preţuri competitive şi servicii de înaltă calitate titularilor de licenţă care îşi deleagă responsabilitatea către aceasta.

 

Procedura privind derularea activitatilor in calitate de PRE care isi asuma responsabilitatea echilibrarii pentru alti titulari de licenta

 

 

Echipa de specialişti a PRE Electrica este disponibilă 24/7 pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor clienţilor săi, telefon: 0732017891.

 

Pentru delegarea responsabilităţii echilibrării către  PRE Electrica sunt necesare următoarele documente:

 

Adrese utile