Consultanță și Proiectare

Electrica Serv SA prestează o gama largă de servicii de proiectare şi consultanţă pentru a aduce energia de care este nevoie exact acolo unde ea e necesara şi pentru a asigura eficienţa energetică a clientilor nostri.

 • Optimizarea instalațiilor de utilizare a energiei electrice:
  • Optimizări de circuite;
  • Reducerea pierderilor de energie;
  • Compensări de energie reactivă;
  • Calcul de putere minimă tehnologică;
  • Redimensionarea instalațiilor;
  • Utilizarea de echipamente performante;
 • Consultanță pentru punerea în funcțiune și recepția lucrărilor;
 • Obținere avize energetice (amplasament, tehnic de racordare);
 • Bilanțuri electroenergetice;
 • Certificare energetică și audit energetic pentru clădiri rezidențiale și clădiri din domeniul terțiar (școli, spitale, spații comerciale, birouri, bănci etc.);
 • Studii de soluție pentru alimentarea cu energie electrică, precum și pentru montarea rețelelor de fibră optică și CATV pe stâlpii de distribuție a energiei electrice;
 • Soluții de teleurmărire a parametrilor electrici, telecomandă a echipamentelor și telegestiune a energiei electrice consumate;
 • Documentații tehnico-economice pentru lucrări de investitii, reparații, modernizări: studii de prefezabilitate; proiect tehnic; caiet de sarcini; detalii de executie; proiect de – autorizație de construire; proiect de desființare; documentații de licitație; verificări proiecte construcții prin verificator atestat MLPTL;
 • Servicii de proiectare pentru:
  • rețele aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 kV și 400 kV;
  • rețele subterane de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 kV și 110 kV;
  • posturi de transformare medie tensiune/joasă tensiune (MT/JT) aeriene, supraterane, subterane și puncte de alimentare;
  • stații de transformare 110 kV/MT și stații de conexiuni;
  • construcții tehnologice energetice;
  • construcții civile și instalații;
  • pentru montarea retelelor de fibră optică și CATV pe stâlpii de distribuție a energiei electrice;
  • iluminat public și ornamental;
 • Lucrări de topometrie, digitizări hărti, geodezie și cadastru cu atestare ONCGC.