Execuție, Reabilitări și Modernizări Reţele

 

Pentru că Electrica Serv SA este  permanent preocupată de dezvoltare, oferta  include lucrări de investiții și reabilitări pentru realizarea, extinderea și modernizarea rețelelor și instalațiilor electrice.

 

Modernizări, reabilitări și lucrări noi pentru:

 • Linii electrice aeriene (LEA) și subterane (LES) în gama de tensiuni 0,4 – 110 kV;
 • Posturi de transformare;
 • Stații de transformare 110 kV / MT, 220 kV / 110 kV / MT și puncte de alimentare;
 • Extinderi de rețele electrice de joasă și medie tensiune;
 • Branșamente monofazate și trifazate;
 • Celule de medie tensiune și 110kV în stații de transformare;
 • Grupuri de măsură;
 • Realizarea de legături provizorii, organizări de șantier și lucrări la consumatori pe bază de taxă de racordare;
 • Montare de blocuri de măsură și protecție în instalații de joasă tensiune;
 • Lucrări la cheie;
 • Service garanție și postgaranție pentru instalații și echipamente energetice;