Distributie Energie Electrica Romania S.A. desfasoara un proces de recrutare pentru pozitia de Director Financiar.

Inscrierea in procesul de recrutare se face prin transmiterea dosarelor de candidatura online, cu confirmare de primire, doar la adresa de e-mail camelia.bobeica@distributie-energie.ro, pana la data de 20.01.2022, ora 14:00 pm.

Detaliile despre profilul candidatului, principalele responsabilitati, precum si documentele necesare in vederea depunerii candidaturii, le aflati accesand link-ul de mai jos.

Profil Candidat

Pozitie: Consultant Management Senior in cadrul Departamentului Managementul Riscurilor din Directia Generala.

Responsabilitati generale:

 • participa la elaborarea/actualizarea si implementarea documentatiei de management al riscului (politica, procedura, fisa de proces etc.);
 • participa la implementarea unitara a sistemului integrat de management al riscului in cadrul Grupului Electrica;
 • colecteaza, centralizeaza si analizeaza datele privind implementarea sistemului de management al riscului (riscuri identificate, masuri de control stabilite si rezultatele implementarii acestora), in vederea intocmirii raportarilor periodice/ad-hoc catre Comitetul pentru Supravegherea Riscurilor, Directorul General ELSA si CA ELSA;
 • analizeaza si dispune corecturi, atunci cand este cazul, asupra formularelor de identificare riscuri si a masurilor de control/tratare a riscurilor la nivelul e.o., in conformitate cu prevederile politicii si procedurii de management al riscului, in vigoare;
 • monitorizeaza pe baza Registrului Riscurilor, riscurile si masurile aferente acestora, prin stabilirea termenelor de raspuns si a modalitatilor de monitorizare (completare machete, interviuri, raportari periodice, ad-hoc etc);
 • ofera consultanta e.o. privind implementarea sistemului de management al riscului;
 • participa la initiativele, proiectele si raportarile cu privire la managementul riscului care se inregistreaza la nivel de grup;
 • participa, atat la elaborarea materialelor necesare instruirii interne a angajatilor ELSA/Filiale in domeniul managementului riscului, cat si la desfasurarea efectiva a procesului de instruire interna;
 • evalueaza si monitorizeaza principalele categorii de riscuri si asigura implementarea celor mai bune tehnici de evaluare

Profilul candidatului:

 • studii superioare de specialitate, (masterat in domeniul managementului riscului, constituie un avantaj);
 • cursuri de instruire in domeniul managementului riscului intreprinderii, in conformitate cu prevederile standardului SR ISO 31000, reprezintă un avantaj;
 • minimum 5 ani experienta profesionala in domeniul managementului riscului, in sectorul energetic sau experienta anterioara in managementul riscului in domeniul financiar (asigurari, banci, fonduri etc);
 • experienta anterioara relevanta in proiecte din domeniul managementului riscului;
 • experienta relevanta anterioara in gestionarea riscului de piata, contrapartida constituie un avantaj.
 • cunostinte avansate de operare in Microsoft Power Point, Microsoft Excel (cunostintele de operare @Risk si Tableau constituie un avantaj);
 • are abilitatea de a face prezentari publice si de a coordona si implementa initiative, proiecte sau sedinte de lucru pe teme de specialitate;
 • personalitate placuta si deschisa catre schimbare;
 • abilitati excelente de comunicare verbala si scrisa, abilitati de negociere, flexibilitate si creativitate;
 • excelente capacitati de sinteza si analiza, precum si foarte bune abilitati de organizare si planificare si respectare a termenelor limita;
 • foarte bune abilitati de lucru in echipa;
 • inalte standarde etice.

Bibliografie recomandata:

 • SR ISO 31000 „Managementul Riscului. Linii directoare”;
 • Politica de Management al Riscului (https://www.electrica.ro/investitori/guvernanta-corporativa/politici-corporative/)

Distributie Energie Electrica Romania S.A. desfasoara un proces de recrutare si selectie pentru pozitia de Manager Departament, pe perioada nedeterminata si norma intreaga de lucru, in cadrul Departamentului Management Masura.

Concursul se va desfasura in perioada 01-05.11.2021. Inscrierea in procesul de recrutare si selectie se face prin transmiterea CV-ului actualizat si a actelor de studii, doar la adresa de e-mail anamaria.butuza@distributie-energie.ro, pana la data de 29.10.2021, ora 12:00 pm, mentionand in subiectul e-mail-ului „aplicatie pentru postul de Manager Departament Management Masura”.

Detaliile despre concurs, cerinte, principalele atributii, precum si documentele necesare in vederea depunerii candidaturii, le aflati accesand link-ul de mai jos.

Distributie Energie Electrica Romania S.A. desfasoara un proces de recrutare si selectie pentru pozitia de Manager Departament, pe perioada nedeterminata si norma intreaga de lucru, in cadrul Departamentului Audit Intern.

Concursul se va desfasura in perioada 01-05.11.2021. Inscrierea in procesul de recrutare si selectie se face prin transmiterea CV-ului actualizat si a actelor de studii, doar la adresa de e-mail camelia.bobeica@distributie-energie.ro, pana la data de 29.10.2021, ora 12:00 pm, mentionand in subiectul e-mail-ului „aplicatie pentru postul de Manager Departament Audit Intern”.

Detaliile despre concurs, cerinte, principalele atributii, precum si documentele necesare in vederea depunerii candidaturii, le aflati accesand link-ul de mai jos.