ANUNŢ DE PRELUNGIRE A PERIOADEI DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR pentru poziţia DE DIRECTOR EXECUTIV – DIRECTOR DIVIZIE SERVICII COMUNE  al  Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord  SA

 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA cu sprijinul Pluri Consultants România, anunță prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor pentru postul de Director Executiv, Director Divizie Servicii Comune  al  Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA.

 

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A., ca parte a Grupului Electrica, susține ambiția Grupului de a-și consolida poziția de lider pe segmentul de distribuție a energiei electrice. Această viziune se clădește pe performanțe solide, prestând servicii de înaltă calitate și într-o manieră sigură, sustenabilă, oferind valoare pe termen lung părților interesate. Principalele obiective ale filialei constau în realizarea planului extrem de ambițios de investiții, corelat cu creșterea nivelului de satisfacție a clienților, inclusiv prin depunerea de eforturi susținute în creșterea gradului de automatizare a rețelelor, modernizare a infrastructurii și de reducere a pierderilor (tehnice și comerciale).

 

Din punct de vedere organizatoric filiala de distribuţie înglobează șase sucursale de distribuție: Brăila, Buzău, Focşani, Galaţi, Ploieşti şi Târgovişte concepute ca entităţi teritoriale corespunzând ca întindere geografică cu limitele celor 6 judeţe ce au ca reşedinţă municipiile respective.

 

a) Cerințe și criterii de selecție

 

Pentru a fi eligibili pentru postul de Director Divizie Servicii Comune, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 

Cerințele obligatorii sunt următoarele:

 • Studii superioare în domeniul economic, psihologiei, al sociologiei, al tehnologiei informației sau al ciberneticii constituie avantaj absolvirea în plus și a altor programe de studii superioare, precum și a programelor de studii de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei;
 • Experiență profesională de cel puțin 10 ani, din care minim 3 ani în activitate de conducere (top management) în organizații din sectorul energetic; constituie un avantaj conducerea / implicarea (demonstrată) în proiecte de transformare strategică de succes; Comune constituie avantaj experiența anterioară solidă în posturi de top management în domeniul economico-financiar (CFO, Director Financiar, Director Economic, etc) dublată de competențe și experiență într-un alt domeniu din sfera serviciilor comune * Resurse Umane, IT, Juridic, etc
 • Cunoștințe demonstrate și experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Foarte bun cunoscător al modelelor de analiză economică;
 • Experiență în managementul de proiect, preferabil în procese de transformare din domeniul energetic;
 • Foarte bun cunoscător al pieței de energie și al legislației interne și europene specifice;
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități, cu reale abilități de negociere;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă  și pro-activă
 • Limba engleză fluent și abilități avansate de utilizare a pachetului Office;
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Abilități de comunicare și de relaționare efectivă și eficiență
 • Înalte standarde de etică si integritate;
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională
 • Pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și următoarele grupe de competențe:
  • competențe conceptuale;
  • competențe manageriale;
  • competențe personale și sociale;
  • competențe de relaționare cu clienții interni și externi.

 

Responsabilitatile generale ale postului     

 • Asigurarea in conditii de eficienta si profitabilitate (EBITDA, SAIDI si SAIFI), a desfasurarii activitatii de distributie a energiei electrice, destinata celor peste 1.300.000 utilizatori de retea, cu respectarea conditiilor licentei de distributie si a reglemnetarilor ANRE, 
 • Responsabilitatea implementarii procesului de transformare a activitatii de distributie (DSO Transformation Programme) prin restructurarea , reorganizarea si reproiectarii proceselor activitatii curente.
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii politicilor si procedurilor din domeniul distributiei energiei electrice, incluzand operarea de retea, mentenanta, investitiile si masurarea energiei electrice distribuite;
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii strategiei de distributie, in conditiile unui target in domeniul CAPEX, de peste 200 milioane lei
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii managementului riscului;
 • Cordonarea procesului de imbunatatire continua a eficacitatii sistemului de management integrat;
 • Asigurarea la un standard ridicat, corespunzator domeniului de activitate al societatii, a starii de Sanatate si Securitate in Munca

 

b) Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii potriviti pentru ocuparea postului de Director Executiv al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • evaluarea eligibilității candidaturilor depuse;
 • selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție, în cadrul căruia vor fi puse și punctate și întrebări referitoare la lucrarea pe care candidații selectați pe lista scurtă au elaborat-o și trimis-o comisiei anterior acestui interviu.
 • comunicarea rezultatelor finale.

 

c) Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Executiv sunt rugați să trimită, până la data de 05 martie 2018,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură SDMN _DDSC_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură SDMN_DDSC_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.

ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT și de PRELUNGIRE A DEPUNERII CANDIDATURILOR pentru poziția de  DIRECTOR EXECUTIV – DIRECTOR DIVIZIE SERVICII COMUNE din cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA
 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA cu sprijinul Pluri Consultants România, anunță lansarea procesului de recrutare pentru poziția de Director General Adjunct și prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor pentru postul de Director Executiv, Director Divizie Servicii Comune.

 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA ., ca parte a Grupului Electrica, susține ambiția Grupului de a-și consolida poziția de lider pe segmentul de distribuție a energiei electrice. Această viziune se clădește pe performanțe solide, prestând servicii de înaltă calitate și într-o manieră sigură, sustenabilă, oferind valoare pe termen lung părților interesate. Principalele obiective ale filialei constau în realizarea planului extrem de ambițios de investiții, corelat cu creșterea nivelului de satisfacție a clienților, inclusiv prin depunerea de eforturi susținute în creșterea gradului de automatizare a rețelelor, modernizare a infrastructurii și de reducere a pierderilor (tehnice și comerciale).

 

Ea are în componență şase subunități denumite sucursale de distribuție a energiei electrice (SDEE), ce asigură energie electrică pentru consumatorii din județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, aria de serviciu fiind de 34100 km2.

 

a) Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru unul dintre cele 2 posturi, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 

Cerințele obligatorii sunt următoarele:

 • Studii superioare absolvite, după cum urmează:
Director General Adjunct DGA Studii superioare finalizate; constituie avantaj absolvirea în plus și a altor programe de studii superioare, precum și a programelor de studii de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei;
Director Divizie Servicii Comune DDSC Studii superioare în domeniul economic, psihologiei, al sociologiei, al tehnologiei informației sau al ciberneticii; constituie avantaj absolvirea în plus și a altor programe de studii superioare, precum și a programelor de studii de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei;
 • Experiență profesională de cel puțin 10 ani, din care minim 3 ani în activitate de conducere (top management) în organizații din sectorul energetic; constituie un avantaj conducerea / implicarea (demonstrată) în proiecte de transformare strategică de succes; pentru postul de Director Divizie Sertvicii Comune constituie avantaj experiența anterioară solidă în posturi de top management în domeniul economico-financiar (CFO, Director Financiar, Director Economic, etc) dublată de competențe și experiență într-un alt domeniu din sfera serviciilor comune * Resurse Umane, IT, Juridic, etc)
 • Cunoștințe demonstrate și experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Foarte bun cunoscător al modelelor de analiză economică;
 • Experiență în managementul de proiect, preferabil în procese de transformare din domeniul energetic;
 • Foarte bun cunoscător al pieței de energie și al legislației interne și europene specifice;
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități, cu reale abilități de negociere;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă  și pro-activă
 • Limba engleză fluent și abilități avansate de utilizare a pachetului Office;
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Abilități de comunicare și de relaționare efectivă și eficiență
 • Înalte standarde de etică si integritate;
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională
 • Pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și următoarele grupe de competențe:
  • competențe conceptuale;
  • competențe manageriale;
  • competențe personale și sociale;
  • competențe de relaționare cu clienții interni și externi.

Responsabilitatile generale ale celor două postului

 • Asigurarea in conditii de eficienta si profitabilitate (EBITDA, SAIDI si SAIFI), a desfasurarii activitatii de distributie a energiei electrice, destinata celor peste 1.300.000 utilizatori de retea, cu respectarea conditiilor licentei de distributie si a reglemnetarilor ANRE, 
 • Responsabilitatea implementarii procesului de transformare a activitatii de distributie (DSO Transformation Programme) prin restructurarea , reorganizarea si reproiectarii proceselor activitatii curente.
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii politicilor si procedurilor din domeniul distributiei energiei electrice, incluzand operarea de retea, mentenanta, investitiile si masurarea energiei electrice distribuite;
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii strategiei de distributie, in conditiile unui target in domeniul CAPEX, de peste 200 milioane lei
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii managementului riscului;
 • Cordonarea procesului de imbunatatire continua a eficacitatii sistemului de management integrat;
 • Asigurarea la un standard ridicat, corespunzator domeniului de activitate al societatii, a starii de Sanatate si Securitate in Munca

b) Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii potriviti pentru ocuparea celor 2 posturi în cadrul  SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • evaluarea eligibilității candidaturilor depuse;
 • selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție, în cadrul căruia vor fi puse și punctate și întrebări referitoare la lucrarea pe care candidații selectați pe lista scurtă au elaborat-o și trimis-o comisiei anterior acestui interviu.
 • comunicarea rezultatelor finale.

c) Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru unul dintre cele 2 posturi de Director Executiv și Director General Adjunct sunt rugați să trimită, până la data de 05 martie 2018, pe adresa office@pluri.ro un mesaj cu titlul ”Candidatură SDTS _titlul postului_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură SDTS_DDSC_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA cu sprijinul Pluri Consultants România, anunță prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor  pentru 1(un)   post de Director Executiv, Director Divizie Servicii Comune  al  Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA.

 

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord – operator principal de distributie in nord-vestul României. Promovarea calităţii este una din principalele priorităţi ale Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord. Atât la filială cât şi la cele şase sucursale este implementat sistemul de management integrat (calitate, mediu, securitate şi sănătate ocupaţională) în conformitate cu cerinţele standardelor SREN ISO 9001:2001, SREN ISO 14001/2005 şi OHSAS 18001/2004. Ca parte a Grupului Electrica, susține ambiția Grupului de a-și consolida poziția de lider pe segmentul de distribuție a energiei electrice. Această viziune se clădește pe performanțe solide, prestând servicii de înaltă calitate și într-o manieră sigură, sustenabilă, oferind valoare pe termen lung părților interesate. Principalele obiective ale filialei constau în realizarea planului extrem de ambițios de investiții, corelat cu creșterea nivelului de satisfacție a clienților, inclusiv prin depunerea de eforturi susținute în creșterea gradului de automatizare a rețelelor, modernizare a infrastructurii și de reducere a pierderilor (tehnice și comerciale).

 

Din punct de vedere organizatoric filiala de distribuţie înglobează șase sucursale de distribuție: Prin cele şase sucursale – Cluj, Bistriţa, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău – reprezintă peste 100 de ani de tradiţie în distribuţia energiei electrice.

 

a) Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru postul de Director Executiv, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 

Cerințele obligatorii sunt următoarele:

 • Studii superioare în domeniul economic, psihologiei, al sociologiei, al tehnologiei informației sau al ciberneticii constituie avantaj absolvirea în plus și a altor programe de studii superioare, precum și a programelor de studii de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei;
 • Experiență profesională de cel puțin 10 ani, din care minim 3 ani în activitate de conducere (top management) în organizații din sectorul energetic; constituie un avantaj conducerea / implicarea (demonstrată) în proiecte de transformare strategică de succes; Comune constituie avantaj experiența anterioară solidă în posturi de top management în domeniul economico-financiar (CFO, Director Financiar, Director Economic, etc) dublată de competențe și experiență într-un alt domeniu din sfera serviciilor comune * Resurse Umane, IT, Juridic, etc
 • Cunoștințe demonstrate și experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Foarte bun cunoscător al modelelor de analiză economică;
 • Experiență în managementul de proiect, preferabil în procese de transformare din domeniul energetic;
 • Foarte bun cunoscător al pieței de energie și al legislației interne și europene specifice;
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități, cu reale abilități de negociere;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă  și pro-activă
 • Limba engleză fluent și abilități avansate de utilizare a pachetului Office;
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Abilități de comunicare și de relaționare efectivă și eficiență
 • Înalte standarde de etică si integritate;
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională
 • Pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și următoarele grupe de competențe:
  • competențe conceptuale;
  • competențe manageriale;
  • competențe personale și sociale;
  • competențe de relaționare cu clienții interni și externi.

 

Responsabilitatile generale ale postului

 • Asigurarea in conditii de eficienta si profitabilitate (EBITDA, SAIDI si SAIFI), a desfasurarii activitatii de distributie a energiei electrice, destinata celor peste 1.300.000 utilizatori de retea, cu respectarea conditiilor licentei de distributie si a reglemnetarilor ANRE, 
 • Responsabilitatea implementarii procesului de transformare a activitatii de distributie (DSO Transformation Programme) prin restructurarea , reorganizarea si reproiectarii proceselor activitatii curente.
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii politicilor si procedurilor din domeniul distributiei energiei electrice, incluzand operarea de retea, mentenanta, investitiile si masurarea energiei electrice distribuite;
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii strategiei de distributie, in conditiile unui target in domeniul CAPEX, de peste 200 milioane lei
 • Coordonarea dezvoltarii si implementarii managementului riscului;
 • Cordonarea procesului de imbunatatire continua a eficacitatii sistemului de management integrat;
 • Asigurarea la un standard ridicat, corespunzator domeniului de activitate al societatii, a starii de Sanatate si Securitate in Munca

 

b) Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii potriviti pentru ocuparea postului de Director Executiv al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • evaluarea eligibilității candidaturilor depuse;
 • selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție, în cadrul căruia vor fi puse și punctate și întrebări referitoare la lucrarea pe care candidații selectați pe lista scurtă au elaborat-o și trimis-o comisiei anterior acestui interviu.
 • comunicarea rezultatelor finale.

 

c) Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Executiv sunt rugați să trimită, până la data de 05 martie 2018,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură SDTN _DDSC_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură SDTN_DDSC_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.

Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

Responsabilități:

•Elaboreaza BIA (business impact analysis);
•Promoveaza noi solutii pentru dezvoltarea afacerii in domeniul de activitate;
•Gestioneaza toate aplicatiile ICT;
•Gestioneaza si implementeaza masurile privind protectia impotriva atacurilor informatice si a protectiei datelor;
•Asigura actualizarea/monitorizarea drepturilor de acces la informații, a autorizațiilor si profilelor utilizatorilor in aplicatii;
•Asigura interfata cu departamentul de securitate al societatii;
•Gestioneaza in domeniul de activitate: proiecte, servicii, contracte si se asigura performanta lor pe toata durata desfasurarii;
•Identifica aplicatiile care gestioneaza date cu caracter personal si proprietarii de date desemnati;
•Responsabil pentru registrul de cereri pentru date cu caracter personal cu operatiunile efectuate;
•Asigura, in conformitate cu respectarea legislatiei in vigoare, informatiile cu caracter personal conform solicitarilor primite pe canalele autorizate;
•Reproceseaza cererile de stergere de dupa data generarii backup-ului, in cazul restaurarii unor informatii din backup;
•Asigura securitatea sistemelor si aplicatiilor ICT, instruieste si informeaza utilizatorii finali cu privire la aspectele de securitate;
•Coordonează evaluarea cererilor de schimbări în domeniu de activitate, la nivel de Grup și formulează propuneri de rezolvare, asigurându-se de respectarea standardelor ICT;

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•Bune cunostinte SAP, Licentiere, Functionare, Exploatare arhitecturi aplicatii, SLA, RTO, RPO, monitorizare performanta end2end;
•Bune cunostinte ITIL si Project Management;
•Bune competente in efectuarea analizelor de cost/beneficii/riscuri pentru onPrem/onCloud, analizelor de beneficii OpenSource/License; protectia datelor si clasificarea informatiilor;
•Bune cunostinte de CAPEX si OPEX, precum si in domeniul Achizitiilor Publice;
•Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
•Foarte bune cunostinte privind practicile de piata;
•Foarte bune cuostinte legate de principiile de planificarea strategica;
•Viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
•Fluenta in limba engleza;
•Personalitate bine conturata;
•Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
•Inalte standarde etice.

Responsabilități:

•Gestioneaza si monitorizeaza intreaga infrastructura ICT;
•Implementeaza si gestioneaza masuri privind protectia impotriva atacurile informatice si masuri privind protectia si securitatea datelor;
•Gestioneaza serviciile ICT si asigura calitatea serviciilor;
•Asigura securitatea infrastructurii ICT , instruieste si informeaza periodic utilizatorii finali cu privire la respectarea regulilor de securitate si siguranta a informatiei ;
•Asigura actualizarea/monitorizarea drepturilor de acces la informații, a autorizațiilor ICT pe echipamentele și infrastructura ICT(infrastructura date/voce/video, call center, rutere, switch-uri,etc);
•Monitorizeaza in permanenta infrastructura ICT (cloud, data center, echipamente de comunicatii, aplicatii, analizeaza event log-uri pentru preintampinarea aparitiei de riscuri care pot afecta activitatea societatii, etc);
•Monitorizeaza in permanenta infrastructura ICT (cloud, data center, echipamente de comunicatii, aplicatii, analizeaza event log-uri pentru preintampinarea aparitiei de riscuri care pot afecta activitatea societatii, etc);
•Indentifica infrastructurile care gestioneaza date cu caracter personal si proprietarii de date desemnati de procedurile interne;
•Actualizeaza registrul de cereri pentru date cu caracter personal cu operatiunile efectuate;
•Sterge informatiile cu caracter personal conform solicitarilor primite pe canalele autorizate cu respecatrea legislatiei in vigoare;
•Reproceseaza cererile de stergere de dupa data generarii backup-ului, in cazul restaurarii unor informatii din backup;
•Asigura managementul infrastructurii distribuite (calculatoare, imprimante,telefoane,etc)

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•Bune cunostinte ITIL si Project Management;
•Bune competente in efectuarea analizelor de cost/beneficii/riscuri pentru onPrem/onCloud, analizelor de beneficii OpenSource/License; protectia datelor si clasificarea informatiilor;
•Bune cunostinte in domeniul Arhitecturilor de Sisteme, SLA, OLA, RTO, RPO, monitorizare VoIP, Unified Communications, Fibra Optica, PLC, Lora, Radio p2p;
•Bune cunostinte in domeniul Arhitecturilor de Retele si Protocoale de Rutare, Firewalling, AntiVirus, IDS, etc;
•Cunostinte de baza SCADA AMR;
•Cunostinte de baza Licentiere Microsoft;
•Arhitecturi Sisteme, SLA, OLA, RTO, RPO, monitorizare VoIP, Unified Communications, Fibra Optica, PLC, Lora, Radio p2p etc (cunostinte de baza) Arhitectura Retele si Protocoale de Rutareg, AntiVirus, IDS;
•Cunostinte de baza despre SCADA AMR Cunostinte de baza despre Licentiere Microsoft;
•Bune cunostinte de CAPEX si OPEX, precum si in domeniul Achizitiilor Publice;
•Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
•Foarte bune cunostinte privind practicile de piata;
•Foarte bune cuostinte legate de principiile de planificarea strategica;
•Viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
•Fluenta in limba engleza;
•Personalitate bine conturata;
•Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
•Inalte standarde etice.

Responsabilități:

•Responsabil pentru dezvoltarea şi coordonarea implementării strategiei de îmbunătățire a experienţei Clientului prin implementarea şi utilizarea instrumentului NPS în companiile Grupului Electrica;
•Stabilirea obiectivelor pentru companiile Grupului Electrica în vederea implementării direcţiilor stabilite în strategia de îmbunătățire a experienţei Clientului în relaţia cu companiile Grupului Electrica şi acordarea de suport în implementarea acţiunilor de îmbunătățire stabilite;
•Definirea cerinţelor pentru top down NPS: metodologia de eșantionare, metoda de colectare a datelor, metoda de evaluare, chestionarul, frecvenţă;
•Definirea planului de implementare a bottom up NPS şi a touchpoints;
•Analiza proceselor existente privind serviciile oferite clienţilor şi a managementului relaţiei cu clienţii în vederea identificării masurilor de îmbunătățire şi stabilirii de priorităţi;
•Definirea proceselor care să stea la baza dezvoltării strategiei experienţei Clientului, identificarea problemelor, stabilirea măsurilor adecvate si pregătirea planului detaliat de implementare;
•Definirea indicatorilor de măsurare a experienţei clienţilor pentru o îmbunătățire permanentă a proceselor
•Coordonarea şi controlul asupra sistemului stabilit pentru o mai bună experienţă a clienţilor;
•Coordonarea altor studii/cercetări cantitative şi calitative dedicate dezvoltării de produse şi/sau optimizării serviciilor prestate.

Profilul candidatului

•Absolvent de studii superioare, de preferat in Marketing, Sociologie, Matematică sau Economie, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Minim 3 ani de experiență în studii de piaţă, cercetări sociologice, marketing, relaţii cu clienţii, vânzări, servicii;
•Abilități demonstrabile de gândire strategică în ceea ce privește afacerile, produsele, provocările într-un mediu de business;
•Cunoaşterea aspectelor relevante ale pieţelor retail de gaz şi electricitate din Romania constituie un avantaj;
•Cunoștințe foarte bune ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Project);
•Cunoștințe avansate de analiză statistică (SPSS sau similar);
•Experiența de lucru într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
•Bună cunoaștere a limbii engleze;
•Capacitate de sinteză şi analiză;
•Orientare către Client;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat;
•Abilități de organizare, planificare, comunicare si prezentare;
•Orientare către soluționarea problemelor și managementul prin excelenţă al performanţei şi proceselor;
•Disponibilitate pentru călătorii de afaceri și pentru un program de lucru sustinut, intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;
•Inalte standarde etice.

Responsabilități:
•Responsabil de dezvoltarea de produse&servicii in aria solutiilor de producere energie distribuita (solutii fotovoltatice si/sau cogenerare), stocarea si managementul energiei, alte solutii clienti;
•Responsabil de managementulul de produs pentru serviciile/produsele din aria solutiilor energetice, dezvoltate in cadrul departamentului si implementate in cadrul Grupului;
•Responsabil de realizarea analizelor de prefezabilitate, agrearea cu clienții a soluției tehnice si a termenilor comerciali (proiectare si specificații tehnice), realizarea si punerea in funcțiune a soluției specifice (inclusiv urmărire subcontractanți după caz);
•Coordonează implementarea proiectelor pilot in cadrul Grupului si coordoneaza procedurarea si implementarea proceselor specifice;
•Responsabil cu managementul partenerilor externi implicati in procesele de dezvoltare si management de produse/solutii clienti (din aria de responsabilitate).

Profilul candidatului

•Absolvent de studii superioare in Inginerie, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Minim 5 ani de experiența relevanta si minim 3 ani experiența practica dovedita in gestionarea proiectelor de sisteme de producere energie distribuita, stocare si magementul energiei (in fazele de dezvoltare/ implementare/ post-implementare);
•Buna cunoaștere a aspectelor tehnice si comerciale, specifice solutiilor de producere, stocare locala de energie (inclusiv sisteme moderne de automatizări), managementul energiei, alte solutii specifice;
•Buna cunoastere a reglementărilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerințelor cu privire la autorizările necesare implementării proiectelor de generare locala, stocare si managementul energiei;
•Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice complexe;
•Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate;
•Cunoștințe solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor;
•Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice;
•Experienta in utilizarea instrumentelor software specifice de evaluare si proiectare;
•MS Office avansat;
•Bune cunostinte de limba engleza;
•Cunoasterea pietei de energie din Romania;
•Instruiri specifice, autorizari specifice;
•Experiența de lucru într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
•Capacitate de analiză şi sinteză;
•Abilități de organizare și planificare;
•Abilitatea de a lucra in echipa;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat;
•Abilități foarte bune de comunicare și prezentare;
•Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate;
•Orientare către soluționarea problemelor printr-o abordare proactivă și creativă;
•Inalte standarde etice.

Atributii:

•Raspunde de implementarea unei metodologii de analiza a starii retelelor de distributie la nivel de Operator de Distributie Electrica (OD Electrica), inclusiv consultanta pentru achizitie si implementare a unui Sistem avansat de Management al Activelor (Assets Management System – AMS) ;
•Raspunde de implementarea instrumentelor de analiza privind optimizarea deciziilor de planificare strategica a investitiilor si mentenantei la nivel de OD Electrica (elaborare metodologie de optimizare baza active din perspectiva de reglementare);
•Coordoneaza planificarea strategica multianuala a investitiilor si mentenantei aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului prin aplicarea metodologiei de optimizare a bazei de active reglementate;
•Coordoneaza stabilirea criteriilor unitare de ponderare si bugetare a investitiilor in cadrul Programelor Anuale de Investitii (bazat pe legislatie, istoric performanta, obiective strategice, etc.) ale OD Electrica;
•Raspunde de elaborarea Strategiei de Modernizare si Dezvoltare retea pentru aria de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Raspunde de stabilirea Obiectivelor Strategice de Retea pe termen mediu si lung pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Asigura evaluarea impactului in obiectivele strategice a categoriilor de investitii pe fiecare OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Planurilor de Perspectiva pentru Reteaua de Distribtuie pe termen mediu si lung ale fiecarui OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Liniilor Strategice Directoare privind Modernizarea si Dezvoltarea Retelelor de Distributie, si monitorizarea implementarii acestora la nivelul ariei de Distributie din cadrul Grupului Electrica
•Coordoneaza, stabileste si monitorizeaza acțiunile de implementare a legislației din domeniul rețelelor electrice inteligente, in special legate de contorizarea inteligentă – Smart Metering și de rețelele inteligente – Smart Grid;
•Coordoneaza elaborarea Politicii de Asigurare a Mentenantei (PAM) unitara la nivel de Grup Electrica;
•Raspunde de monitorizarea performantei tehnice operationale (KPIs Standard Distributie, benchmark intra-grup) a fiecarui OD Electrica si analiza acesteia prin prisma indeplinirii obiectivelor strategice si a conformarii la cerintele Standardului de Performanta pentru Distributie, cu periodicitate lunara/trimestriala, dupa caz;
•Asigura suport si reprezinta OD Electrica in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Autoritati Locale, Ministere etc.);
•Coordoneaza elaborarea politicilor/procedurilor și a altor documente necesare ariei de Distributie și monitorizeaza implementarea si respectarea acestora intr-o maniera unitara la nivelul Grupului Electrica.

Profilul candidatului:

•Absolvent al unei facultati de profil (energetica/electrotehnica), cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere in sectorul energetic sau similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•O buna cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•O buna cunoasterea a proceselor de business specifice Operatorilor de Distributie si o buna cunoastere a cadrului de reglementare specific domeniului energiei;
•Experienta in implementarea unei metodologii/unui instrument de management al activelor constituie un avantaj;
•Viziune holistica;
•Dorinta de invatare si imbunatatire continua;
•Atitudine pozitiva, asertivitate si abilitati de comunicare inter-departamentale;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și organizat, abordare proactiva;
•Cunoaștinte avansate de limba engleza;
•Cunoștințe avansate ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);

CERINTE

-Absolvent a unei facultati cu profil tehnic sau economic cu diploma de licenta; MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezintă un avantaj semnificativ;
-Certificare CIA (Certified Internal Auditor) emis de Institutul de control intern din Romania sau din alte tari ale UE / SUA
-Constituie avantaje certificarea ACCA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.)
-Experienta anterioara intr-o functie de conducere in zona de audit de minim 5 ani, avand expunere in domeniul energetic;
-Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor şi tehnicilor de audit;
-Excelente cunostinte si experienta vasta in relata cu autoritatile de reglementare;
-Cunostinte solide in domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
-Studii de masterat sau postuniversitare în domeniile management sau audit intern;
-Excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
-Personalitate bine conturata, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
-Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational
-Inalte standarde etice;
-Fluenta in limba engleza.

RESPONSABILITATI

-Organizează şi coordonează activitatea Departamentului Audit şi răspunde în faţa C.A. al ELSA de îndeplinirea atribuţiilor specificate în ROF;
-Coordonează elaborarea procedurilor specifice de audit intern; întocmeşte planul de audit intern multianual şi cel anual, care cuprinde misiunile de audit în cadrul Grupului;
-Indrumă şi realizează auditul intern în baza unui program, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat la nivel de Grup;
-Evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din Grup în vederea întocmirii planului de audit intern
-Coordonează si supervizează desfăşurarea misiunilor de audit dispuse de Departamentul pe care îl conduce, conform Planului anual de audit intern, sau a misiunilor cu caracter ad-hoc;
-Auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne in concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul Grupului;
-Auditează sistemul de control intern managerial a tuturor entităţilor organizatorice;
-Asigura consultanţă şi consiliere auditorilor interni din filiale în domeniul auditului, la solicitarea C.A. ELSA;
-Coordonează procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern şi supervizează procesul de implementare a unui sistem de management al riscurilor asociate funcţiei de audit intern;
-Urmăreste implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de Departamentul Audit, centralizarea raportărilor de audit intern din filiale, raportarea către C.A. și dispunerea de măsuri corective către entitatea organizatorică (e.o.) în cauză;
-Preia sesizările formulate de avertizorii de integritate de la prestatorul independent de servicii ce pune la dispoziţie canale informaţionale de preluare sesizări;
-Coordoneaza investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborand rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care la transmite Directorului General;
-Informează periodic C.A. ELSA cu privire la concluziile, recomandarile, rezultatele investigaţiilor şi măsurile ce au fost luate dar si cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului sau in cazul identificării unor iregularități;
-Coordonează iniţierea şi aplicarea modalităţilor concrete de verificare, de efectuare a analizei şi de întocmire a rapoartelor de control în condiţii de calitate şi la termenele stabilite.

CANDIDATUL IDEAL

– Absolvent Facultatea de Drept, cu diploma de licenta;

– Fluenta in limba engleza (scris, vorbit, citit);

– Experienta minim 5 ani intr-o pozitie similara;

– Foarte bune cunostinte ale urmatoarelor:

-Legea 31/1990;

-Legea 297/2004 privind piata de capital si reglementarile ASF;

-Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;

-Reglementari ANRE;

-Legea Insolventei 85/2014;

-Experiență în lucrul cu Registrul Comerțului și Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

-Codul Civil;

-Codul de Procedura Civila;

-Dreptul Muncii;

-Alte legi si reglementari;

– Spirit de echipa, eficient, flexibil și adaptabil, proactiv, persoana care are capacitatea de a stabili prioritățile pentru a livra rezultate la timp;

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

-Asigura asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor (Curtea de arbitraj, Parchet și / sau alte autorități competente, la cererea departamentelor Companiei);

-Gestionează propunerile privind promovarile / modificările / completările actelor normative referitoare la activitatea profesională a Companiei si totodata cooperează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Companiei;

-Participa la negocierea contractelor spre a fi încheiate și de asemenea avizeaza documentele și clauzele contractuale, la cerere;

-Analizează și verifică stadiul litigiilor aflate în curs de desfășurare;

-Se implica în negocierile privind Contractul Colectiv de Munca prin furnizarea documentației specifice precum și asigurarea asistenței juridice în abordarea problemelor legale legate de procedura de implementare;

-Efectuează demersurile necesare pentru obținerea titlurilor executorii, întocmește cererile de executare și supravegheaza punerea acestora in executare;

-Colaboreaza împreună cu departamentele juridice ale filialelor Companiei;

-Elaboreaza structura standard a termenilor și condițiilor generale pentru toate contractele din cadrul Electrica SA;

-Identifică și analizează erorile și inexactitățile din cadrul contractelor, în comparație cu structura standard a termenilor și condițiilor generale acceptate de Electica SA;

-Asistă departamentele din cadrul Electrica SA în gestionarea documentației specifice și ofera consultanță juridică Departamentului de Achizitii;

CANDIDATUL IDEAL

-Absolvent de studii superioare, cu diploma de licenta , a Faculatii de Drept sau a unei facultati cu profil economic;

-Experienta minim 3 ani intr-o pozitie similara;

-Experienta in pregatirea sedintelor CA, AGA si redactarea minutelor;

-Foarte bune cunostinte in utilizarea aplicatiilor de comunicare la distanta;

-Eficienta in administrarea sarcinilor administrative legate de functionarea Secretariatului General si a Consiliului de Administratie;

-Foarte bune cunostinte de Microsoft Office;

-Excelente cunostinte de limba engleza (experienta in activitatea de translator reprezinta un avantaj);

-Nivel ridicat de receptivitate si flexibilitate;

-Foarte buna comunicare si orgnizare;

-Spirit de echipa;

-Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate.

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

-Pregateste si participa la sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;

-Redacteza minutele sedintelor;

-Elaboreaza raportul periodic al Directorului General pentru Consiliul de Administratie;

-Participa la elaborarea raportului anual al Directorilor si totodata la raportului anual al S.E. ELECTRICA S.A.;

-Actualizeaza Codul de Guvernanta Corporativa al S.E. ELECTRICA S.A., in conformitate cu legislatia in vigoare si deciziile Consiliului de Administratie;

-Inainteaza propuneri cu privire la revizuirea Actului Constitutiv al Companiei si ale Filialelor si totodata pentru Codul de Guvernanta Corporativa;

-Solutioneaza eficient si in timp sarcinile administrative legate de functionarea Secretariatului General si a Consiliului de Administratie.