Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

Atributii:

•Raspunde de implementarea unei metodologii de analiza a starii retelelor de distributie la nivel de Operator de Distributie Electrica (OD Electrica), inclusiv consultanta pentru achizitie si implementare a unui Sistem avansat de Management al Activelor (Assets Management System – AMS) ;
•Raspunde de implementarea instrumentelor de analiza privind optimizarea deciziilor de planificare strategica a investitiilor si mentenantei la nivel de OD Electrica (elaborare metodologie de optimizare baza active din perspectiva de reglementare);
•Coordoneaza planificarea strategica multianuala a investitiilor si mentenantei aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului prin aplicarea metodologiei de optimizare a bazei de active reglementate;
•Coordoneaza stabilirea criteriilor unitare de ponderare si bugetare a investitiilor in cadrul Programelor Anuale de Investitii (bazat pe legislatie, istoric performanta, obiective strategice, etc.) ale OD Electrica;
•Raspunde de elaborarea Strategiei de Modernizare si Dezvoltare retea pentru aria de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Raspunde de stabilirea Obiectivelor Strategice de Retea pe termen mediu si lung pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Asigura evaluarea impactului in obiectivele strategice a categoriilor de investitii pe fiecare OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Planurilor de Perspectiva pentru Reteaua de Distribtuie pe termen mediu si lung ale fiecarui OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Liniilor Strategice Directoare privind Modernizarea si Dezvoltarea Retelelor de Distributie, si monitorizarea implementarii acestora la nivelul ariei de Distributie din cadrul Grupului Electrica
•Coordoneaza, stabileste si monitorizeaza acțiunile de implementare a legislației din domeniul rețelelor electrice inteligente, in special legate de contorizarea inteligentă – Smart Metering și de rețelele inteligente – Smart Grid;
•Coordoneaza elaborarea Politicii de Asigurare a Mentenantei (PAM) unitara la nivel de Grup Electrica;
•Raspunde de monitorizarea performantei tehnice operationale (KPIs Standard Distributie, benchmark intra-grup) a fiecarui OD Electrica si analiza acesteia prin prisma indeplinirii obiectivelor strategice si a conformarii la cerintele Standardului de Performanta pentru Distributie, cu periodicitate lunara/trimestriala, dupa caz;
•Asigura suport si reprezinta OD Electrica in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Autoritati Locale, Ministere etc.);
•Coordoneaza elaborarea politicilor/procedurilor și a altor documente necesare ariei de Distributie și monitorizeaza implementarea si respectarea acestora intr-o maniera unitara la nivelul Grupului Electrica.

Profilul candidatului:

•Absolvent al unei facultati de profil (energetica/electrotehnica), cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere in sectorul energetic sau similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•O buna cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•O buna cunoasterea a proceselor de business specifice Operatorilor de Distributie si o buna cunoastere a cadrului de reglementare specific domeniului energiei;
•Experienta in implementarea unei metodologii/unui instrument de management al activelor constituie un avantaj;
•Viziune holistica;
•Dorinta de invatare si imbunatatire continua;
•Atitudine pozitiva, asertivitate si abilitati de comunicare inter-departamentale;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și organizat, abordare proactiva;
•Cunoaștinte avansate de limba engleza;
•Cunoștințe avansate ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);

Atributii:

•Coordoneaza planificarea si fundamentarea anuala, monitorizarea si raportarea investitiilor proprii ariei de Distributie a ELSA;
•Monitorizeaza si raspunde de raportarea investitiilor societatilor de Distributie (OD) din cadrul Grupului Electrica;
•Coordoneaza standardizarea Categoriilor de Investitii planificate si executate de OD Electrica;
•Asigura suport in planificarea strategica multianuala a investitiilor aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Coordoneaza actiunile pentru stabilirea de criterii unitare de ierarhizare a investitiilor in cadrul unei categorii de investitii specifice OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea si revizuirea periodica a unui set unitar de obiective de investitii pe categorii de investitii specifice OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea si revizuirea unitara a algoritmilor de calcul a indicatorilor de performanta ai investitiilor pe fiecare tip de obiectiv de investitii specifice OD Electrica;
•Coordoneaza monitorizarea stadiului realizării obiectivelor de investiţii si a tintelor asociate indicatorilor de performanta definiti, conform reglementarilor in vigoare;
•Coordoneaza identificarea principalelor masuri pentru optimizarea proceselor de investitii si acces la retea din cadrul unui OD si raspunde implementarea acestora;
•Coordoneaza definirea cerintelor unui sistem integrat de monitorizare a investitiilor si raspunde de implementarea acestuia la nivel de OD Electrica;
•Coordoneaza definirea modului unitar de evaluare tehnico-economică a proiectelor de investiții;
•Asigura consultanta si emiterea de avize consultative pentru proiecte strategice;
•Acordă consultanta de specialitate în domeniul lucrărilor de racordare a utilizatorilor la RED si emiterea de avize consultative;
•Asigura standardizarea calculelor de eficienta economica pentru investitii;
•Asigura suport si consultanta privind transferul de capacitati energetice;
•Contribuie la elaborarea/ revizuirea strategiei de modernizare si dezvoltare a rețelelor la nivelul Grupului Electrica;
•Contribuie la planificarea, bugetarea și implementarea proiectelor aferente Distribuției la nivelul Grupului;
•Participa in comisia de avizare centrala, in vederea analizării si avizarii de principiu a directiilor principale de modernizare si dezvoltare a rețelei de distributie a OD Electrica, precum si a politicilor tehnice si investitionale, normele/standardele de aplicare ale acestora;Asigura suport si reprezinta OD Electrica in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Ministere, Romsilva, etc.);
•Coordoneaza elaborarea politicilor/procedurilor și a altor documente necesare ariei de Distributie și monitorizeaza implementarea si respectarea acestora intr-o maniera unitara la nivelul Grupului Electrica.

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati de profil, energetica/electrotehnica, cu diploma de licenta;
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul energetic sau similar, de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•O buna cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•Viziune holistica si abordare proactiva;
•Cunostinte avansate de Project Management;
•Dorinta de invatare si imbunatatire continua;
•Atitudine pozitiva, asertivitate si abilitati de comunicare inter-departamentale;
•Cunoștinte avansate de limba engleza;
•Cunoștințe avansate ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word).

Atributii:

•Coordoneaza elaborarea unor standarde tehnice unitare pentru echipamentele si materialele inglobate in instalatiile OD Electrica, actualizarea acestora la nivelul Societatilor de Distributie si monitorizarea implementarii intr-o maniera unitara la nivel de Grup Electrica;
•Asigura dezvoltarea de concepte si monitorizeaza implementarea acestora cu privire la utilizarea de tehnologii noi si inovative la nivelul OD Electrica, inclusiv pentru completarea unei baze de date tehnice armonizate la nivel de Grup;
•Asigura participarea in proiecte internationale si raspunde de realizarea sarcinilor specifice pentru Grupul Electrica;
•Asigura suport in initiativele de digitalizare a proceselor de Distributie;
•Asigura consultanta pentru achizitiile centralizate si raspunde de definirea unor linii directoare pentru Achizitii de Retea in aria de Distributie;
•Coordoneaza elaborarea proiectelor tip si a indicatorilor specifici in scopul utilizarii acestora in procesul de planificare multianuala a investitiilor si mentenantei la nivel OD Electrica;
•Coordoneaza comisia de avizare centrala, in vederea analizării si avizarii de principiu a directiilor principale de modernizare si dezvoltare a rețelei de distributie a OD Electrica, precum si a politicilor tehnice si investitionale, normele/standardele de aplicare ale acestora;
•Monitorizeaza si analizeaza comportarea în exploatare a echipamentelor din instalaţiile de distribuţie a energiei electrice, pe baza rapoartelor privind incidentele si deranjamentele din cadrul OD Electrica;
•Coordoneaza proiecte legate de optimizarea proceselor de distributie si de actualizare normelor timp;
•Asigura participarea în cadrul unor comisii de control si/sau de analiza incidente majore, precum si monitorizarea centralizata a lucrărilor de eliminare a urmărilor calamităţilor naturale, reprezinta interfata cu Autoritatile Centrale;
•Asigura suport pentru controlul tehnic in OD Electrica (pe procese si in instalatii, urmarind calitatea echipamentelor, starea de securitate, norme SSM intern si terti);
•Asigura suport si reprezinta OD Electrica in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Autoritati Locale, Ministere etc.);
•Coordoneaza elaborarea politicilor/procedurilor și a altor documente necesare ariei de Distributie și monitorizeaza implementarea si respectarea acestora intr-o maniera unitara la nivelul Grupului Electrica.

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati cu profil energetic/electrotehnic, cu diploma de licenta;
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere in sectorul energetic sau similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•O buna cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•O buna cunoasterea a proceselor de business specifice Operatorilor de Distributie si o buna cunoastere a cadrului de reglementare specific domeniului energiei;
•Viziune holistica;
•Dorinta de invatare si imbunatatire continua;
•Atitudine pozitiva, asertivitate si abilitati de comunicare inter-departamentale;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și organizat, abordare proactiva;
•Cunostinte Avansate de Project Management;
•Cunoștinte avansate dea limba engleza;
•Cunoștințe avansate ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);
•Competente digitale constituie un avantaj.

Cerințe:

•Experiența de minim 4 ani în funcții de management de proiect sau de coordonare de echipe;
•O buna cunoaștere a pieței de gaz si electricitate din Romania;
•Cunoștințe de baza a tehnicilor de modelare financiara/ economica si a modelelor de funcționare a piețelor;
•Cunoștințe de bază de macroeconomie;
•Experiența demonstrabilă într-un mediu în continuă schimbare;
•Cunoaștere a cadrului de reglementare relevant pentru piața de gaz și electricitate din România;
•Foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
•Cunoștințe foarte bune ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word); aplicații specializate pentru planificare și monitorizare proiect (ex. Microsoft Project);
•Abilități solide de management al proiectelor, de analiza și de consiliere;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și organizat;
•Abilități foarte bune de prezentare si comunicare;
•Abordare proactivă și creativă de rezolvare a problemelor;
•Nivel ridicat de cunoaștere a managementului schimbării;
•Angajament profesional la nivel ridicat ;
•Mobilitate pentru călătorii de afaceri.

Responsabilități:

•Asigură managementul proiectelor strategice / programelor interne de dezvoltare sau optimizare alocate, atat pentru ariile de distribuție si servicii tehnice, cat si pentru furnizare si servicii clienți, cu impact major in atingerea obiectivelor strategice si a indicatorilor principali de performanta a companiei;
•Coordonează proiecte cu intersectare funcțională și / sau cu implicarea mai multor companii, proiecte care au o importanta critică pentru atingerea unui avantaj competitiv la nivelul Grupului Electrica;
•Coordonează echipele de proiect formate din consultanți externi si personal intern, astfel încât să asigure îndeplinirea termenelor limită și a obiectivelor proiectelor;
•Este responsabil pentru selectarea și aplicarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de management de proces (inclusiv documentația internă de proiect);
•Sprijină dezvoltarea și implementarea de procese, structuri și proceduri optimizate în cadrul companiilor din Grup, precum si monitorizarea rezultatelor și a indicatorilor de performanta relevanți;
•Asigura suport in consultanta oferita companiilor operaționale in vederea asigurării, prin măsuri de optimizare, atingerii țintelor strategice;
•Identifica și analizeaza conexiunile / interdependențele dintre companiile operaționale de-a lungul lanțului valoric, pentru a identifica zonele ce pot fi imbunătățite în vederea obținerii unei optimizări la nivel de Grup;
•Asigura suport managementului companiilor operationale;
•Dezvolta modele financiare pentru evaluarea fezabilității inițiativelor strategice și comunicarea impactului estimat, către conducere și parteneri de proiect;
•Responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectelor și atingerii rezultatelor planificate în proiecte;
•Asigura o comunicare adecvată, discuții si feedback între diferiții participanți la proiecte, precum și circulația informației în cadrul proiectului sau cu părți interesate de proiect.

Profilul candidatului:

•Studii superioare in Economie sau Inginerie;
•Minim 3 ani experiență relevantă în industria de electricitate sau în arii relevante in alte industrii de utilităţi;
•Foarte bună cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•Cunoștințe de reglementare specifică industriei de electricitate;
•Cunoștințe de macroeconomie;
•Foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
•Experiența de lucru într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
•Foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Project);
•Capacitate de sinteză şi analiză;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat;
•Abilități de organizare și planificare;
•Abilități de comunicare și prezentare;
•Orientare către soluționarea problemelor și managementul prin excelenţă al performanţei şi proceselor;
•Disponibilitate pentru călătorii de afaceri.

Responsabilități:

•Coordonează analize si pregătește rapoarte referitoare la tendinţele internaţionale şi europene privind politicile de reglementare, mediu, concurenţă etc. (factori care pot influenţa tendințele in industrie);
•Coordonează analize referitoare la mediul macroeconomic si identifica tendințele macro care pot afecta industria (analiza PESTEL), tendinţele majore în industrie, respectiv riscurile externe care ar putea afecta activitatea grupului şi a companiilor;
•Coordonează activităţile de analiză a pieţei şi pregătește rapoarte cu privire la mişcările strategice ale competitorilor, incluzând ţinte strategice, bugete, iniţiative, strategia de investiţii, parteneriate strategice respectiv planuri de extindere, rezultând în maparea strategică a competitorilor;
•Coordonează analize și pregătește rapoarte cu privire la poziția şi performanţa financiară şi nefinanciară (benchmark) a principalilor competitori in industrie (e.g. mapare strategica a competitorilor);
•Sprijină Directorul Diviziei Strategie, pe baza analizelor de piaţă, în efectuarea analizei comparative faţă de competitori şi posibile decalaje faţă de principalii competitori din industrie, propunând măsuri şi acţiuni care să îmbunătăţească poziţionarea strategică a Grupului Electrica;
•Sprijină Directorul Diviziei Strategie în elaborarea / actualizarea strategiei Grupului, in analiza comparativă faţă de competitori si in stabilirea tintelor strategice ale Grupului;
•Sprijină Directorul Diviziei Strategie în coordonarea procesului de planificare strategică şi dezvoltarea planului de acțiune pentru închiderea decalajelor strategice și atingerea țintelor;
•Elaborează si actualizează periodic liniile directoare de implementare a strategiei pentru companiile operaționale şi oferă sprijin companiilor operaționale în vederea implementării acestora
•Implică toate părţile interesate relevante pentru a se asigura ca propunerile actuale din planul de acţiune, precum si cele noi, sunt implementate cu succes
•Asigură suportul necesar in toate activitățile pentru poziția superioară direct.

CERINTE

-Absolvent a unei facultati cu profil tehnic sau economic cu diploma de licenta; MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezintă un avantaj semnificativ;
-Certificare CIA (Certified Internal Auditor) emis de Institutul de control intern din Romania sau din alte tari ale UE / SUA
-Constituie avantaje certificarea ACCA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.)
-Experienta anterioara intr-o functie de conducere in zona de audit de minim 5 ani, avand expunere in domeniul energetic;
-Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor şi tehnicilor de audit;
-Excelente cunostinte si experienta vasta in relata cu autoritatile de reglementare;
-Cunostinte solide in domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
-Studii de masterat sau postuniversitare în domeniile management sau audit intern;
-Excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
-Personalitate bine conturata, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
-Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational
-Inalte standarde etice;
-Fluenta in limba engleza.

RESPONSABILITATI

-Organizează şi coordonează activitatea Departamentului Audit şi răspunde în faţa C.A. al ELSA de îndeplinirea atribuţiilor specificate în ROF;
-Coordonează elaborarea procedurilor specifice de audit intern; întocmeşte planul de audit intern multianual şi cel anual, care cuprinde misiunile de audit în cadrul Grupului;
-Indrumă şi realizează auditul intern în baza unui program, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat la nivel de Grup;
-Evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din Grup în vederea întocmirii planului de audit intern
-Coordonează si supervizează desfăşurarea misiunilor de audit dispuse de Departamentul pe care îl conduce, conform Planului anual de audit intern, sau a misiunilor cu caracter ad-hoc;
-Auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne in concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul Grupului;
-Auditează sistemul de control intern managerial a tuturor entităţilor organizatorice;
-Asigura consultanţă şi consiliere auditorilor interni din filiale în domeniul auditului, la solicitarea C.A. ELSA;
-Coordonează procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern şi supervizează procesul de implementare a unui sistem de management al riscurilor asociate funcţiei de audit intern;
-Urmăreste implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de Departamentul Audit, centralizarea raportărilor de audit intern din filiale, raportarea către C.A. și dispunerea de măsuri corective către entitatea organizatorică (e.o.) în cauză;
-Preia sesizările formulate de avertizorii de integritate de la prestatorul independent de servicii ce pune la dispoziţie canale informaţionale de preluare sesizări;
-Coordoneaza investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborand rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care la transmite Directorului General;
-Informează periodic C.A. ELSA cu privire la concluziile, recomandarile, rezultatele investigaţiilor şi măsurile ce au fost luate dar si cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului sau in cazul identificării unor iregularități;
-Coordonează iniţierea şi aplicarea modalităţilor concrete de verificare, de efectuare a analizei şi de întocmire a rapoartelor de control în condiţii de calitate şi la termenele stabilite.

CANDIDATUL IDEAL

– Absolvent Facultatea de Drept, cu diploma de licenta;

– Fluenta in limba engleza (scris, vorbit, citit);

– Experienta minim 5 ani intr-o pozitie similara;

– Foarte bune cunostinte ale urmatoarelor:

-Legea 31/1990;

-Legea 297/2004 privind piata de capital si reglementarile ASF;

-Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;

-Reglementari ANRE;

-Legea Insolventei 85/2014;

-Experiență în lucrul cu Registrul Comerțului și Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

-Codul Civil;

-Codul de Procedura Civila;

-Dreptul Muncii;

-Alte legi si reglementari;

– Spirit de echipa, eficient, flexibil și adaptabil, proactiv, persoana care are capacitatea de a stabili prioritățile pentru a livra rezultate la timp;

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

-Asigura asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor (Curtea de arbitraj, Parchet și / sau alte autorități competente, la cererea departamentelor Companiei);

-Gestionează propunerile privind promovarile / modificările / completările actelor normative referitoare la activitatea profesională a Companiei si totodata cooperează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Companiei;

-Participa la negocierea contractelor spre a fi încheiate și de asemenea avizeaza documentele și clauzele contractuale, la cerere;

-Analizează și verifică stadiul litigiilor aflate în curs de desfășurare;

-Se implica în negocierile privind Contractul Colectiv de Munca prin furnizarea documentației specifice precum și asigurarea asistenței juridice în abordarea problemelor legale legate de procedura de implementare;

-Efectuează demersurile necesare pentru obținerea titlurilor executorii, întocmește cererile de executare și supravegheaza punerea acestora in executare;

-Colaboreaza împreună cu departamentele juridice ale filialelor Companiei;

-Elaboreaza structura standard a termenilor și condițiilor generale pentru toate contractele din cadrul Electrica SA;

-Identifică și analizează erorile și inexactitățile din cadrul contractelor, în comparație cu structura standard a termenilor și condițiilor generale acceptate de Electica SA;

-Asistă departamentele din cadrul Electrica SA în gestionarea documentației specifice și ofera consultanță juridică Departamentului de Achizitii;

CANDIDATUL IDEAL

-Absolvent de studii superioare, cu diploma de licenta , a Faculatii de Drept sau a unei facultati cu profil economic;

-Experienta minim 3 ani intr-o pozitie similara;

-Experienta in pregatirea sedintelor CA, AGA si redactarea minutelor;

-Foarte bune cunostinte in utilizarea aplicatiilor de comunicare la distanta;

-Eficienta in administrarea sarcinilor administrative legate de functionarea Secretariatului General si a Consiliului de Administratie;

-Foarte bune cunostinte de Microsoft Office;

-Excelente cunostinte de limba engleza (experienta in activitatea de translator reprezinta un avantaj);

-Nivel ridicat de receptivitate si flexibilitate;

-Foarte buna comunicare si orgnizare;

-Spirit de echipa;

-Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate.

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

-Pregateste si participa la sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;

-Redacteza minutele sedintelor;

-Elaboreaza raportul periodic al Directorului General pentru Consiliul de Administratie;

-Participa la elaborarea raportului anual al Directorilor si totodata la raportului anual al S.E. ELECTRICA S.A.;

-Actualizeaza Codul de Guvernanta Corporativa al S.E. ELECTRICA S.A., in conformitate cu legislatia in vigoare si deciziile Consiliului de Administratie;

-Inainteaza propuneri cu privire la revizuirea Actului Constitutiv al Companiei si ale Filialelor si totodata pentru Codul de Guvernanta Corporativa;

-Solutioneaza eficient si in timp sarcinile administrative legate de functionarea Secretariatului General si a Consiliului de Administratie.