Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

Responsabilități principale:

 • Preia problemele semnalate de seful ierarhic sau cele pe care le identifică la nivelul documentelor de organizare și funcționare ale ELSA sau filiale, cuantifică și contextualizează abaterile față de optim, în vederea formulării unor decizii de corectare;
 • Preia necesităţile de informare și verificare de la nivelul Directorului General, solicită informațiile existente și întreprinde ceea ce este necesar (deplasări, întâlniri ș.a.) pentru a identifica informația relevantă și a elabora documente în vederea luării deciziilor în condiții de incertitudine cât mai scăzută;
 • Colectează şi înregistrează informaţiile necesare reducerii incertitudinii la nivelul de decizie al conducerii executive, prin toate metodele necesare, pentru toate domeniile date în responsabilitatea sa de catre Directorul General si analizează datele şi informaţiile colectate şi le prelucrează pentru a fi introduse în documentele constitutive sau în cele necesare planificării;
 • Prezintă rapoarte periodice cu privire la stadiul de realizare a obiectivelor şi/sau strategiilor primite în monitorizare;
 • Susține demersurile de implementare a proiectelor subsecvente documentelor strategice ale companiei, în acord cu viziunea și modalitatea aleasă de Directorul General;
 • Conduce, coordonează şi/sau supervizează proiectele date în responsabilitate, asigurându-se că toţi parametrii proiectului sunt realizaţi cu marje de eroare rezonabile;
 • Contribuie, prin întâlniri și alte forme de socializare, la realizarea unor bune relații ale conducerii ELSA cu reprezentanți ai instituțiilor publice și specialiști în domenii conexe;
 • Contribuie activ la realizarea unei imagini pozitive a Companiei.

                                                 

Profilul candidatului:

 • Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta;
 • Experienta relevanta in relatia cu Autoritatile Publice;
 • Aptitudini sistemice: capacitate de înțelegere a proceselor și fenomenelor din organizație, analiza sistemelor, evaluarea sistemelor, analiza și luarea deciziilor, capacitate de clasificare;
 • Gândire critică, capacitate de analiză şi sinteză;
 • Capacitate de întelegere a modelului de business;
 • Aptitudini sociale: coordonare, persuasiune, negociere;
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Inalte standarde etice.

 

Societatea de Distributie a Energiei Electrice TRANSILVANIA NORD S.A., cu sediul în Loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru, nr.28A, Jud. Cluj, scoate la concurs 1 post de Financial Controller, in cadrul Departamentului Financiar.

CV-urile se vor depune la sediul Companiei, in Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru, nr.28A, Jud. Cluj – la Departamentul Resurse Umane, camera 104 sau prin aplicatie directa pe site, cu mentiunea „Financial Controller Transilvania Nord

 

Responsabilitati:

 • Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard, la nivelul Grupului;
 • Sustine activ imbunatatirea listei de KPI si KFI a Grupului si contribuie la completarea raportarii lunare care va fi transmisa catre management/ Consiliu de Administratie;
 • Participa la procesul anual de bugetare, la cel trimestrial de reforecast si realizeaza analize de tipul actual versus bugetat;
 • Monitorizeaza si verifica fluxul de informatii financiare din companie catre exterior;
 • Furnizeaza rapoartele financiare solicitate de catre celelalte departamente/ entitati (analize sau detaliere de costuri);
 • Contribuie la modul de imbunatatire a interactiunii cu departamentele operationale in scopul de a obtine toate informatiile relevante pentru activitatea de raportare, in timp util;

 

Profilul candidatului:

 • Absolvent al unei facultati in domeniul economic, cu diploma de licenta (cursuri de specializare profesionala sau certificari profesionale finalizate sau in curs reprezinta avantaj (ACCA, CIMA, CFA etc);
 • Constituie avantaj cunoasterea sistemului SAP sau a unora similare, inclusiv interactiunea cu astfel de sisteme;
 • Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
 • Foarte bune cunostinte privind Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), contabiltate financiara si manageriala, raportare si analiza financiara, piata de capital, piete financiar-bancare;
 • Foarte bune cunostinte legate de principiile de afaceri si management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, tehnici de conducere;
 • Cunostinte solide in domeniul finantelor, contabilitatii si fiscalitatii;
 • Cunostinte avansate de limba engleza scris si vorbit;
 • Foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word).

 

Responsabilități:

 

 • Efectueaza analize de business si promoveaza noi solutii pentru dezvoltarea si optimizarea domeniului de activitate;
 • Dezvolta și implementeaza procese și proceduri optimizate in cadrul ELSA si asigura suport si consultanta la nivel de Grup, in vederea atingerii țintelor strategice;
 • Dezvolta modele financiare pentru evaluarea fezabilității inițiativelor strategice și comunicarea impactului estimat către conducere și partenerii de proiect;
 • Asigură managementul proiectelor/contractelor/serviciilor cu impact major in atingerea obiectivelor de performanta;
 • Coordonează proiecte cu intersectare funcțională și/sau cu implicarea mai multor companii, proiecte care au o importanta critică pentru atingerea unui avantaj competitiv la nivelul Grupului;
 • Responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectelor și atingerii rezultatelor planificate în proiecte;
 • Identifica, analizeaza si asigura suport pentru conexiunile/interdependențele dintre companiile operaționale de-a lungul lanțului valoric, pentru identificarea zonelor care pot fi imbunătățite în vederea obținerii unei optimizări la nivel de Grup;
 • Gestioneaza aplicatiile ICT si implementeaza masurile privind protectia impotriva atacurilor informatice si a protectiei datelor si asigura instruirea si informarea utilizatorilor finali cu privire la aspectele de securitate;
 • Asigura actualizarea/monitorizarea drepturilor de acces la informații, a autorizațiilor si profilelor utilizatorilor in aplicatii;
 • Gestioneaza in domeniul de activitate: proiecte, servicii, contracte si se asigura performanta lor pe toata durata desfasurarii;
 • Asigura, in conformitate cu respectarea legislatiei in vigoare, informatiile cu caracter personal conform solicitarilor primite pe canalele autorizate;
 • Se asigura de reprocesarea cererilor de stergere de dupa data generarii backup-ului, in cazul restaurarii unor informatii din backup;
 • Coordonează echipele de proiect formate din consultanți externi si personal intern, astfel încât să asigure îndeplinirea termenelor limită și  a obiectivelor proiectelor.
 • Este responsabil pentru selectarea și aplicarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de management de proces (inclusiv documentația internă de proiect);

 

Cerințe:

 

 • Absolvent a unei facultati, cu diploma de licenta (Masterat, MBA, eventual Dctorat sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
 • Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
 • Bune cunostinte SAP, Licentiere, Functionare, Exploatare arhitecturi aplicatii, SLA, RTO, RPO, monitorizare performanta end2end;
 • Bune cunostinte ITIL si Project Management;
 • Bune competente in efectuarea analizelor de cost/beneficii/riscuri pentru onPrem/onCloud, analizelor de beneficii OpenSource/License; protectia datelor si clasificarea informatiilor;
 • O buna cunoaștere a tehnologiilor ICT;
 • Bune cunostinte de CAPEX si OPEX, precum si in domeniul Achizitiilor Publice;
 • Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
 • Foarte bune cunostinte privind practicile de piata;
 • Foarte bune cunostinte legate de principiile de planificare strategica;
 • Abilități solide de management al proiectelor, de analiza și de consiliere;
 • Abilități foarte bune de prezentare si comunicare;
 • Viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
 • Fluenta in limba engleza;
 • Personalitate bine conturata;
 • Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
 • Inalte standarde etice.

Responsabilități principale:

•Contribuie la elaborarea procedurilor specifice de audit intern;
•Contribuie la dezvoltarea programelor de audit si a testelor, pe parcursul misiunilor de audit, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat la nivel de Grup, în baza planului de audit intern aprobat de CA ELSA;
•Evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din Grup, în vederea întocmirii planului de audit intern;
•Auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne in concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul Grupului;
•Auditează sistemul de control intern managerial a tuturor entităţilor organizatorice;
•Asigura consultanţă şi consiliere auditorilor interni din filiale în domeniul auditului, la solicitarea Directorului de Audit Intern;
•Contribuie la procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
•Urmăreste implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de catre Departamentul Audit, centralizarea raportărilor de audit intern din filiale si raportarea către Directorul de Audit Intern;
•Preia sesizările formulate de avertizorii de integritate de la prestatorul independent de servicii, ce pune la dispoziţie canale informaţionale de preluare sesizări;
•Coordoneaza investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborand rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care le transmite Directorului de Audit Intern;

 

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati cu profil tehnic sau economic cu diploma de licenta (alte cursuri de specializare profesionala reprezintă un avantaj semnificativ);
•Certificare auditor intern emis de Institutul de control intern din Romania sau de alta institutie international recunoscuta;
•Experienta min 3 ani in audit intern, intr-o companie din domeniul energiei sau cu profil industrial;
•Constituie avantaje certificarea ACCA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.), inclusiv certificare in curs;
•Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor şi tehnicilor de audit;
•Excelente cunostinte si experienta vasta in relatia cu autoritatile de reglementare;
•Cunostinte solide in domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
•Excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
•Fluenta in limba engleza;
•Personalitate bine conturata, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
•Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational;
•Inalte standarde etice.

Societatea de Distributie a Energiei Electrice TRANSILVANIA SUD S.A., cu sediul in Loc. Brasov, str. Pictor Luchian, nr.25, Jud. Brasov, scoate la concurs 1 post de Director Departament BalantaEnergetica si CPT, in cadrul Diviziei Managementul Energiei.

CV-urile se vor depune la sediul Companiei, Loc. Brasov, str. Pictor Luchian, nr.25, Jud. Brasov – la Departamentul Resurse Umane sau prin aplicatie directa pe site, cu mentiunea “Director Departament Balanta Energetica si CPT Transilvania Sud”

Profilul candidatului:

•Absolvent al unei facultati de profil (energetica/electrotehnica), cu diploma de licenta(studiile postuniversitare sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Vechime minim de 3 ani in activitatea de gestiune a energiei electrice;
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere de minim 3 ani;
•Cunoştinţe foarte bune MS Office;
•Cunostinte de operare foarte bune in programul de gestiune SAP;
•Experienţă relevanta în domeniul de activitate al departamentului;
•Foarte buna cunoastere a organizarii si a activitatilor derulate in cadrul departamentului;
•Cunoașterea cadrului legal și de reglementare aplicabil;
•Abilități de coordonare și organizare;
•Foarte bună capacitate de sinteză și analiză;
•Capacitate excelentă de rezolvare a problemelor;
•Abilitatea de a-și stabili priorităţile și de a respecta termene limită;
•Spirit de echipă, eficient, flexibil, adaptabil și proactiv, deschis la schimbare;

Responsabilitati principale:

•Dezvoltarea de strategii de reducere a costurilor conform viziunilor si obiectivelor grupului prin:
– Reducerea pierderilor tehnice si comerciale in reteaua de distributie;
– Supraveherea si optimizarea fluxurilor de energie.
•Gestionarea energiei electrice achizitionate tranzitate si distribuite cu respectarea reglementarilor in vigoare. Colectarea, analiza si interpretarea datelor referitoare la CPT, in vederea elaborării direcțiilor strategice de reducere a CPT;
•Gestiunea energiei electrice pe contur companie si a schimburilor de energie intre sucursale si intre companie si alți OD pentru validarea si confirmarea cantitatilor de energie facturate;
•Fundamentarea planului anual, trimestrial si lunar pentru consumuri tehnologice pe subunități si stabilirea măsurilor pentru reducerea acestuia și încadrarea în cifrele de plan programate;
•Elaborarea Prognozei Anuale de CPT conform NTE 013/16/00;
•Elaborarea Programului anual de reducere a CPT pe niveluri de tensiune, corelat cu programele de investiții anuale aferente noii perioade de reglementare;
•Stabilire ținte de reducere CPT pe întreaga RED si subzonele aferente;
•Coordonarea documentațiilor de achiziție (i.e. caiete de sarcini) si urmarira procedurilor de achiziție conform legislației aplicabile SDEE TS pentru aplicarea metodologiei de ”CPT post-calcul” conform reglementărilor în vigoare prin coordonarea achizitiei, realizarii si avizarii studiului post-calcul CPT;
•Dezvoltarea strategiei de identificare a pierderilor de rețea si de reducere a acestora;
•Urmarirea implementarii la nivelul operatorului de distribuție a direcțiilor strategice de reducere a CPT;
•Realizare bilanțuri electroenergetice, procese tehnologice;
•Crearea in SAP a structurilor de tip PT pentru balanțe;
•Calculul si gestiunea balanțelor energetice pe niveluri de tensiune;
•Intocmirea Studiilor pentru determinarea CPT pe zone, localități, centre operatiuni retea, Structuri Regionale;
•Verificare valori balanțe, identificare si corectare erori de alocare consumatori, constante contor greșit întreținute, etc.;
•Rularea rapoartelor de calcul balanțe energetice;
•Responsabilitate de manager energetic privind eficiența energetică la nivelul companiei (cu personal propriu sau externalizat);
•Monitorizarea aplicarii planului de masuri de reducere a CPT;
•Elaborare rapoarte de monitorizare lunare, trimestriale si anuale cu privire la aplicarea planului de masuri de reducere a CPT;
•Participarea la elaborare prognoză de consumuri și CPT.

CV-ul si Scrisoarea de Intentie se depun la sediul SDEE Transilvania Sud SA, Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, la Departamentul Resurse Umane, etaj III, camera 301 sau e-mail office.tsd@distributie-energie.ro . Detalii suplimentare la tel. 0268 305010.
Concursul va consta in testare psihologica si interviu.

TEMATICA

1.Cunoasterea si aplicarea legislatiei primare, secundare, reglementari comunitare, prescriptii energetice, prescriptii tehnice si standarde specifice din domeniul energiei electrice.
2.Cunoasterea si aplicarea legislatiei in cadrul contabilitatii financiare si manageriale.
3.Notiuni generale de electrotehnica (marimi electrice c.c., c.a., unitati de masura, relatii intre acestea).
4.Componenta RED IT+MT/jt : structura functionala, aparataj primar si exploatare (scheme, structura echipamente utilizate).
5.Circuite secundare de protectii si automatizari aferente RED IT+MT/jt (scheme, structura echipamente utilizate).
6.Surse de curent continu si current alternativ din statiile electrice de transformare
7.Transformatoarele de putere, regimuri de functionare si instalatii de protectii
8.LEA si LES 110 kV, m.t., j.t.: structura functionala si exploatare.
9.Protectiile prin relee si automatizarile din instalatiile electrice:
-liniile electrice radiale
-liniile electrice buclate
-transformatoare de putere
-automatizari (RAR, AAR, DRRI, DASf, DASu)
10.Protectia impotriva electrocutarilor in instalatiile electrice, prin atingere directa sau indirecta.
11.Tratarea neutrului in retelele electrice de inalta, medie si joasa tensiune.
12.Pierderi de putere si energie in retelele electrice si masurarea energiei si puterii in sistemele electrice.
13.Norme proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare.
14.Metode si mijloace de prim ajutor in caz de accidente.
15.Mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

BIBLIOGRAFIE:

1.Legislatie primara, secundara, reglementari comunitare, prescriptii energetice, prescriptii tehnice si standarde specifice din domeniul energiei electrice.
2.Legislatie specifica domeniilor : finante, contabilitate, fiscalitate.
3.“Notiuni generale de electrotehnica”;
4.“Protectia si automatizarea sistemelor energetice” (I. Badea, Brosteanu, S. Calin);
5.“Retele electrice”- calcul electric si mecanic (Arie A.Arie, Bercovici, Al. Poiata);
6.“Statii de transformare” (L. Preda, I. Heinrich);
7.“Partea electrica a centralelor si statilor” (prof.dr.ing. Nitu)
8.“Tratarea neutrului retelelor electrice de medie tensiune”;
9.“Aparate electrice de masura” (prof. dr. ing. Hercovici);
10.“Masini electrice” (prof.dr.ing. Balan);

Societatea de Distributie a Energiei Electrice TRANSILVANIA SUD S.A., cu sediul in Loc. Brasov, str. Pictor Luchian, nr.25, Jud. Brasov, scoate la concurs 1 post de Director Stuctura Regionala Operare Retea, in cadrul Diviziei Operatiuni Retea.

CV-urile se vor depune la sediul Companiei, Loc. Brasov, str. Pictor Luchian, nr.25, Jud. Brasov – la Departamentul Resurse Umane sau prin aplicatie directa pe site, cu mentiunea “Director Stuctura Regionala Operare Retea Transilvania Sud”

Profilul candidatului:

•Absolvent al unei facultati de profil (energetica/electrotehnica), cu diploma de licenta(studiile postuniversitare sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Vechime minima de 5 ani in activitatea electro-energetica;
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere de minim 3 ani;
•Gradul de autorizare ANRE minim 3A-3B;
•Experienţă relevanta în domeniul de activitate al departamentului;
•Foarte buna cunoastere a organizarii si a activitatilor derulate in cadrul departamentului;
•Cunoașterea cadrului legal și de reglementare aplicabil;
•Cunoasterea pietei de electricitate din Romania si a proceselor specifice operatorilor de distributie;
•Spirit de echipă, eficient, flexibil, adaptabil și proactiv, deschis la schimbare;
•Foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office si de operare in programul de gestiune SAP;
•Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational;
•Viziune holistica si abordare proactive;
•Capacitate de sinteza si analiza, de prioritizare si respectare a termenelor limita;
•Spirit de echipa, flexibilitate si deschidere la schimbare;
•Inalte standarde etice.

Responsabilitati principale:

•Răspunde de funcționarea instalațiilor din patrimoniul Structurii Regionale pentru realizarea obiectului de activitate al Structurii Regionale, cu respectarea legislației în vigoare, asigurarea confidențialității și secretului de serviciu, în condiții de calitate și la termenele stabilite;
•Răspunde de aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare;
•Urmărește realizarea veniturilor planificate la nivelul Structurii Regionale;
•Asigură conducerea activităților Structurii Regionale, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane;
•Coordonează activitatea de elaborare fișe, studii de soluție pentru racordarea utilizatorilor la rețea, in conformitate cu reglementările si normativele autorității naționale de reglementare în domeniul energiei;
•Aproba avizele tehnice de racordare, conform competentelor delegate de societate;
•Coordonează activitatea de avizare a documentațiilor tehnico-economice;
•Coordonează derularea activităților de control tehnic period pentru rețeaua electrică de distribuțiede culegerii de date privind starea rețelei electrice de distribuție;
•Coordonează activitatea de planificare operativa si de dispeceri zare a activităților de intervenție;
•Coordonarea implementării de masuri pentru realizarea indicatorilor de performanta a rețelei (ex. SAIDI, SAIFI), stabiliți de standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
•Transmitere propuneri către Departament Planificare Rețea pentru includerea în Planul Anual de Mentenanță si Interventii;
•Răspunde de organizarea activității în vederea asigurării serviciului de distribuție pentru toți furnizorii de energie electrică, a gestionarii energiei electrice tranzitate;
•Asigura relația cu societățile de furnizare a energiei electrice și cu firmele prestatoare de servicii în domeniul propriu de activitate;
•Avizează documentațiile necesare pentru lansarea și execuția lucrărilor de reparații în instalațiile de distribuție a energiei electrice și dispune compartimentelor subordonate aplicarea programelor de lucrări;
•Răspunde de realizarea , înregistrarea si raportarea indicatorilor de performanță specifici din standardul ANRE în programul informatic specific (EMID);
•Gestionarea alocării corespunzătoare de către COR a utilizatorilor RED la PT, Linii MT si stații de transformare.

CV-ul si Scrisoarea de Intentie se depun la sediul SDEE Transilvania Sud SA, Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, la Departamentul Resurse Umane, etaj III, camera 301 sau e-mail office.tsd@distributie-energie.ro . Detalii suplimentare la tel. 0268 305010.

Concursul va consta in testare psihologica si interviu.

TEMATICA

1.Cunoasterea si aplicarea legislatiei primare, secundare, reglementari comunitare, prescriptii energetice, prescriptii tehnice si standarde specifice din domeniul energiei electrice.
2.Cunoasterea si aplicarea legislatiei in cadrul contabilitatii financiare si manageriale.
3.Notiuni generale de electrotehnica (marimi electrice c.c., c.a., unitati de masura, relatii intre acestea).
4.Componenta RED IT+MT/jt : structura functionala, aparataj primar si exploatare (scheme, structura echipamente utilizate).
5.Circuite secundare de protectii si automatizari aferente RED IT+MT/jt (scheme, structura echipamente utilizate).
6.Surse de curent continu si current alternativ din statiile electrice de transformare
7.Transformatoarele de putere, regimuri de functionare si instalatii de protectii
8.LEA si LES 110 kV, m.t., j.t.: structura functionala si exploatare.
9.Protectiile prin relee si automatizarile din instalatiile electrice:
-liniile electrice radiale
-liniile electrice buclate
-transformatoare de putere
-automatizari (RAR, AAR, DRRI, DASf, DASu)
10.Protectia impotriva electrocutarilor in instalatiile electrice, prin atingere directa sau indirecta.
11.Tratarea neutrului in retelele electrice de inalta, medie si joasa tensiune.
12.Pierderi de putere si energie in retelele electrice si masurarea energiei si puterii in sistemele electrice.
13.Norme proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare.
14.Metode si mijloace de prim ajutor in caz de accidente.
15.Mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

BIBLIOGRAFIE:
1.Legislatie primara, secundara, reglementari comunitare, prescriptii energetice, prescriptii tehnice si standarde specifice din domeniul energiei electrice.
2.Legislatie specifica domeniilor : finante, contabilitate, fiscalitate.
3.“Notiuni generale de electrotehnica”;
4.“Protectia si automatizarea sistemelor energetice” (I. Badea, Brosteanu, S. Calin);
5.“Retele electrice”- calcul electric si mecanic (Arie A.Arie, Bercovici, Al. Poiata);
6.“Statii de transformare” (L. Preda, I. Heinrich);
7.“Partea electrica a centralelor si statilor” (prof.dr.ing. Nitu)
8.“Tratarea neutrului retelelor electrice de medie tensiune”;
9.“Aparate electrice de masura” (prof. dr. ing. Hercovici);
10.“Masini electrice” (prof.dr.ing. Balan);

Societatea de Distributie a Energiei Electrice TRANSILVANIA SUD S.A., cu sediul in Loc. Brasov, str. Pictor Luchian, nr.25, Jud. Brasov, scoate la concurs 1 post de Director Departament Achizitii si Logistica in cadrul Diviziei Dezvoltare Retea.

CV-urile se vor depune la sediul Companiei, Loc. Brasov, str. Pictor Luchian, nr.25, Jud. Brasov – la Departamentul Resurse Umane sau prin aplicatie directa pe site, cu mentiunea “Director Departament Achizitii si Logistica Transilvania Sud”

Profilul candidatului:

• Absolvent studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala sau certificari relevante pentru post reprezinta avantaj);
• Vechime minim de 5 ani in activitatea de achizitii publice;
• Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul energetic sau similar, de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
• Bune cunostinte ale pietei de energie si ale cadrului legal national si european specific, inclusiv a legislatiei in domeniu:
• Experienta vasta in relatia cu autoritatile din domeniul de activitate;
• Personalitate bine conturata, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe si competente de negociator;
• Foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office si de operare in programul de gestiune SAP;
• Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational;
• Viziune holistica si abordare proactive;
• Capacitate de sinteza si analiza, de prioritizare si respectare a termenelor limita;
• Spirit de echipa, flexibilitate si deschidere la schimbare;
• Inalte standarde etice

Responsabilitati principale:

• Dezvoltarea de strategii de achiziții si de reducere a costurilor conform viziunilor si obiectivelor grupului, pentru următoarele categorii:
– Achiziție produse sau servicii prin procedura publica de achiziție;
– Achiziție lucrări prin procedura publica de achiziție.
• Desfășurarea de acțiuni de prospectare a pieței pentru achiziționarea de utilaje si auto, bunuri si servicii;
• Avizare baza de date privind activitatea de achiziții (furnizori, preturi, contracte, nomenclatoare de produse, etc.);
• Întocmirea planului anual de achiziții pentru lucrări de investiții, produse si servicii și obținerea aprobării acestuia;
• Definirea procedurilor care se vor aplica in funcție de legislații si de procedurile interne ale Grupului, in masura aprobarii procedurilor la nivelul SDEE TS de catre organul competent;
• Publicarea procedurilor de achiziție publica pe site-ul societății;
• Asigurarea cadrului juridic si organizatoric pentru toate formele de achiziții conform legislației in vigoare;
• Coordonarea documentațiilor de achiziție (i.e. caiete de sarcini) si organizarea procedurilor de achiziție conform legislației aplicabile SDEE TS;
• Analiza in cadrul unor comisii mixte a ofertelor primite si a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții, produsele si serviciile pentru care au fost făcute licitațiile si desemnarea câștigătorilor;
• Gestionarea întregului proces de încheiere a contractelor si / sau a acordurilor cadru (inclusiv negocierea cu furnizorii);
• Întocmirea documentației de atribuire pentru toate procedurile de achiziție sectoriala;
• Întocmirea in condițiile legii a proceselor verbale de deschidere a ofertelor si a hotărârilor de adjudecare;
• Soluționarea in cadrul comisiilor de evaluare a contestațiilor ofertanților;
• Întocmirea punctului de vedere privind contestațiile primite si transmiterea către CNSC;
• Asigurarea evidentei contractelor încheiate, actualizarea bazei de date si întocmirea de rapoarte;
• Asigurarea interfeței intre SDEE TS, ANAP si CNSC cu privire la desfășurarea procedurilor de achiziție sectoriala.

CV-ul si Scrisoarea de Intentie se depun la sediul SDEE Transilvania Sud SA, Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, la Departamentul Resurse Umane, etaj III, camera 301 sau e-mail office.tsd@distributie-energie.ro . Detalii suplimentare la tel. 0268 305010.

Concursul va consta in testare psihologica si interviu.

BIBLIOGRAFIE
– LEGEA Nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale;
– HOTĂRÂREA Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
– ORDIN nr. 45 din 7 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Atributii:

•Raspunde de implementarea unei metodologii de analiza a starii retelelor de distributie la nivel de Operator de Distributie Electrica (OD Electrica), inclusiv consultanta pentru achizitie si implementare a unui Sistem avansat de Management al Activelor (Assets Management System – AMS) ;
•Raspunde de implementarea instrumentelor de analiza privind optimizarea deciziilor de planificare strategica a investitiilor si mentenantei la nivel de OD Electrica (elaborare metodologie de optimizare baza active din perspectiva de reglementare);
•Coordoneaza planificarea strategica multianuala a investitiilor si mentenantei aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului prin aplicarea metodologiei de optimizare a bazei de active reglementate;
•Coordoneaza stabilirea criteriilor unitare de ponderare si bugetare a investitiilor in cadrul Programelor Anuale de Investitii (bazat pe legislatie, istoric performanta, obiective strategice, etc.) ale OD Electrica;
•Raspunde de elaborarea Strategiei de Modernizare si Dezvoltare retea pentru aria de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Raspunde de stabilirea Obiectivelor Strategice de Retea pe termen mediu si lung pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Asigura evaluarea impactului in obiectivele strategice a categoriilor de investitii pe fiecare OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Planurilor de Perspectiva pentru Reteaua de Distribtuie pe termen mediu si lung ale fiecarui OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Liniilor Strategice Directoare privind Modernizarea si Dezvoltarea Retelelor de Distributie, si monitorizarea implementarii acestora la nivelul ariei de Distributie din cadrul Grupului Electrica
•Coordoneaza, stabileste si monitorizeaza acțiunile de implementare a legislației din domeniul rețelelor electrice inteligente, in special legate de contorizarea inteligentă – Smart Metering și de rețelele inteligente – Smart Grid;
•Coordoneaza elaborarea Politicii de Asigurare a Mentenantei (PAM) unitara la nivel de Grup Electrica;
•Raspunde de monitorizarea performantei tehnice operationale (KPIs Standard Distributie, benchmark intra-grup) a fiecarui OD Electrica si analiza acesteia prin prisma indeplinirii obiectivelor strategice si a conformarii la cerintele Standardului de Performanta pentru Distributie, cu periodicitate lunara/trimestriala, dupa caz;
•Asigura suport si reprezinta OD Electrica in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Autoritati Locale, Ministere etc.);
•Coordoneaza elaborarea politicilor/procedurilor și a altor documente necesare ariei de Distributie și monitorizeaza implementarea si respectarea acestora intr-o maniera unitara la nivelul Grupului Electrica.

Profilul candidatului:

•Absolvent al unei facultati de profil (energetica/electrotehnica), cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere in sectorul energetic sau similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•O buna cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•O buna cunoasterea a proceselor de business specifice Operatorilor de Distributie si o buna cunoastere a cadrului de reglementare specific domeniului energiei;
•Experienta in implementarea unei metodologii/unui instrument de management al activelor constituie un avantaj;
•Viziune holistica;
•Dorinta de invatare si imbunatatire continua;
•Atitudine pozitiva, asertivitate si abilitati de comunicare inter-departamentale;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și organizat, abordare proactiva;
•Cunoaștinte avansate de limba engleza;
•Cunoștințe avansate ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);