Electrica S.A. deruleaza un program ambitios de transformare si cauta un profesionist de inalt nivel pentru echipa executiva. Rolul vacant este CHIEF MARKETING OFFICER (CMO). Aplicatiile pot fi trimise in limba engleza pe adresa de email Bucharest@pedersenandpartners.com pana la data de 29 iulie 2017, mentionand "ElectricaCMO" in titlul emailului. Procesul de selectie va fi derulat in deplina confidentialitate de Pedersen & Partners si va include interviuri si evaluari de competente. Pedersen & Partners este o companie internationala de Executive Search, operand 56 de birouri in 52 de tari din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia, America de Sud si de Nord. Mai multe informatii despre Pedersen & Partners pot fi gasite la www.pedersenandpartners.com.

Electrica este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Poziţia de top este susţinută atât de rezultatele financiare, cât şi de o experienţă de aproape 120 de ani in industrie. Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată la Bursa de valori din București și Londra din Iulie 2014.

CMO coordoneaza si asigura liniile directoare pentru activitatea de furnizare de energie (electricitate si gaze naturale), dezvoltand totodata vanzarea de noi solutii pentru clientii Electrica. CMO este responsabil pentru atingerea rezultatelor conform obiectivelor trasate in ambele domenii de activitate. Compania are peste 9000 de angajati si o cifra de afaceri ce depaseste 1 miliard EUR.

CMO va raporta Directorului General si Consiliului de Administratie. Membru al echipei executive, CMO are un rol reprezentativ in procesul de transformare a organizatiei catre un model orientat catre cerintele pietei, coordonand dezvoltarea produselor si serviciilor cu valoare adaugata.  Impreuna cu ceilalti Directori Executivi, va contribui la dezvoltarea organizatiei, stimuland o cultura bazata pe performanta si conducand prin puterea exemplului.

CMO va coordona departamentele de Strategie de Marketing, Dezvoltare Produse si Portofoliu, departamentul P.R.E. si Serviciul Programe N.P.S..

Principalele responsabilitati
 • Formuleaza strategia generala a activitatii de furnizare (inclusiv dezvoltarea activitatii de furnizare gaze naturale) a Grupului Electrica
 • Analizeaza tendintele din piata de energie si dezvolta scenarii alternative pentru identificarea celor mai bune oportunitati pentru activitatea de furnizare
 • Este responsabil pentru identificarea unor potențiale oportunitati de afaceri pentru Grupul Electrica, fiind conectat cu tendintele din piata internationala a energiei electrice
 • Responsabil pentru dezvoltarea de soluții (servicii / produse) cu valoare adăugata ce confera un avantaj competitiv companiilor Grupului Electrica
 • Analizeaza propuneri de noi parteneriate / modele de afaceri si asigura, in acest sens, crearea de planuri strategice de acțiune la nivelul Grupului
 • Responsabil cu dezvoltarea unei strategii de customer care pentru Grupul Electrica, inclusiv implementarea Net Promoter Score
 • Coordoneaza echipa de Dezvoltare Soluții Clienți, urmarind atingerea obiectivelor strategice asumate de Grup
 • Identifica, analizează si propune masuri pentru eliminarea riscurilor specifice dezvoltării de soluții pentru clienți
 • Coordonează resursele interne implicate in evaluarea diverselor oportunitati de dezvoltare a afacerii precum si consultantii externi asociati proiectelor
 • Asigura analiza preliminara a oportunităților identificate si coordoneaza elaborarea studiilor de pre-fezabilitate care trebuie înaintate spre evaluare din punct de vedere al strategiei si al impactului financiar
 • Evalueaza necesarul de resurse umane, financiare, tehnice si tehnologice necesare pentru implementarea noilor oportunitati aprobate de echipa de management, fiind de asemenea responsabil pentru respectarea planurilor de implementare a oportunităților selectate
 • Este responsabil de definirea si implementarea strategiei de transformare digitala in conformitate cu directia trasata de Grupul Electrica si in colaborare cu Directorul IT&C.
Profilul candidatului
 • Absolvent al unei facultati cu profil tehnic sau economic cu diploma de licenta; MBA sau alte cursuri de specializare profesionala
 • Fluent in limbile romana si engleza
 • Minim 7 ani de experiența de management intr-un rol de business development, cu expunere la industria de utilitati
 • Foarte buna cunoaștere a pieței de gaz si electricitate, in special a reglementarilor specifice si tendințelor de reglementare in domeniu, la nivel național si european
 • Foarte buna cunoaștere a Directivelor Europene in domeniul utilitatilor si conexe (inclusiv RES, energie eficienta, cogenerare)
 • O buna cunoaștere a tehnologiilor aplicabile in dezvoltarea de noi soluții pentru clienti/ produse sau servicii  “non-commodity”
 • Experienta anterioara in dezvoltare de noi produse, cunoașterea modelelor de dezvoltare de produse noi
 • Cunoasterea tehnicilor de modelare financiara/economica si a modelelor de funcționare a piețelor, cunoștințe minime de statistica si probabilități
 • Cunoștințe de macroeconomie (funcționare piețe) si de trenduri in industrie
 • Abilitati de lider, capabil să reprezinte compania în relațiile externe; competențe dovedite în negocierea cu furnizorii de echipamente, servicii etc.
 • Standarde etice ireprosabile.

Aplicatiile se trimit la Bucharest@pedersenandpartners.com, in limba engleza, pana la data de 29 iulie 2017, mentionind ElectricaCMO in corpul emailului.

Procesul de selectie va fi derulat in deplina confidentialitate de Pedersen & Partners, si va include interviuri si evaluari de competente.

Pedersen & Partners este o companie internationala de Executive Search, care opereaza 56 de birouri in 52 de tari, din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia si America. Mai multe informatii despre Pedersen & Partners pot fi gasite la www.pedersenandpartners.com.

Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

CANDIDATUL IDEAL

– Absolvent Facultatea de Drept, cu diploma de licenta;

– Fluenta in limba engleza (scris, vorbit, citit);

– Experienta minim 5 ani intr-o pozitie similara;

– Foarte bune cunostinte ale urmatoarelor:

-Legea 31/1990;

-Legea 297/2004 privind piata de capital si reglementarile ASF;

-Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;

-Reglementari ANRE;

-Legea Insolventei 85/2014;

-Experiență în lucrul cu Registrul Comerțului și Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

-Codul Civil;

-Codul de Procedura Civila;

-Dreptul Muncii;

-Alte legi si reglementari;

– Spirit de echipa, eficient, flexibil și adaptabil, proactiv, persoana care are capacitatea de a stabili prioritățile pentru a livra rezultate la timp;

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

-Asigura asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor (Curtea de arbitraj, Parchet și / sau alte autorități competente, la cererea departamentelor Companiei);

-Gestionează propunerile privind promovarile / modificările / completările actelor normative referitoare la activitatea profesională a Companiei si totodata cooperează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Companiei;

-Participa la negocierea contractelor spre a fi încheiate și de asemenea avizeaza documentele și clauzele contractuale, la cerere;

-Analizează și verifică stadiul litigiilor aflate în curs de desfășurare;

-Se implica în negocierile privind Contractul Colectiv de Munca prin furnizarea documentației specifice precum și asigurarea asistenței juridice în abordarea problemelor legale legate de procedura de implementare;

-Efectuează demersurile necesare pentru obținerea titlurilor executorii, întocmește cererile de executare și supravegheaza punerea acestora in executare;

-Colaboreaza împreună cu departamentele juridice ale filialelor Companiei;

-Elaboreaza structura standard a termenilor și condițiilor generale pentru toate contractele din cadrul Electrica SA;

-Identifică și analizează erorile și inexactitățile din cadrul contractelor, în comparație cu structura standard a termenilor și condițiilor generale acceptate de Electica SA;

-Asistă departamentele din cadrul Electrica SA în gestionarea documentației specifice și ofera consultanță juridică Departamentului de Achizitii;

CANDIDATUL IDEAL

-Absolvent de studii superioare, cu diploma de licenta , a Faculatii de Drept sau a unei facultati cu profil economic;

-Experienta minim 3 ani intr-o pozitie similara;

-Experienta in pregatirea sedintelor CA, AGA si redactarea minutelor;

-Foarte bune cunostinte in utilizarea aplicatiilor de comunicare la distanta;

-Eficienta in administrarea sarcinilor administrative legate de functionarea Secretariatului General si a Consiliului de Administratie;

-Foarte bune cunostinte de Microsoft Office;

-Excelente cunostinte de limba engleza (experienta in activitatea de translator reprezinta un avantaj);

-Nivel ridicat de receptivitate si flexibilitate;

-Foarte buna comunicare si orgnizare;

-Spirit de echipa;

-Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate.

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

-Pregateste si participa la sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;

-Redacteza minutele sedintelor;

-Elaboreaza raportul periodic al Directorului General pentru Consiliul de Administratie;

-Participa la elaborarea raportului anual al Directorilor si totodata la raportului anual al S.E. ELECTRICA S.A.;

-Actualizeaza Codul de Guvernanta Corporativa al S.E. ELECTRICA S.A., in conformitate cu legislatia in vigoare si deciziile Consiliului de Administratie;

-Inainteaza propuneri cu privire la revizuirea Actului Constitutiv al Companiei si ale Filialelor si totodata pentru Codul de Guvernanta Corporativa;

-Solutioneaza eficient si in timp sarcinile administrative legate de functionarea Secretariatului General si a Consiliului de Administratie.

CERINTE

 

-Absolvent, cu diploma de licenta, a unei facultati cu profil tehnic (electroenergetica, electrotehnica, energetica industriala) sau economic;
-Experienta minim 5 ani intr-o pozitie similara;
-Experienta in domeniul reglementarii in sectorul energiei electrice sau in aplicarea reglementarilor ANRE;
-Bune cunostinte Microsoft Office;
-Cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat;
-Foarte bune cunostinte ale urmatoarelor:
• Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 Iulie 2009 privind notele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
• Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr.72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul ANRE nr.11/2016;
• Ordinul ANRE 64/2014, privind Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali;
• Ordinele Presedintelui ANRE, nr.8/2014, nr.73/2014, privind Conditiile generale asociate licentelor;
• Alte legi si reglementari;
-Nivel ridicat de receptivitate si flexibilitate;
-Buna comunicare si organizare.

 
RESPONSABILITATI:

 
-Identificarea si analizarea principalelor probleme legate de legislația primară, secundară și reglementări   în domeniul distribuției și furnizării energiei electrice;
-Analizarea si centralizarea observațiilor/propunerilor din partea ELSA și/sau a Filialelor, privind documentele de profil supuse consultării publice;
-Analizarea reglementărilor promulgate și participarea împreună cu compartimentele de specialitate, la identificarea și aplicarea măsurilor necesare implementării acestora;
-Identificarea riscurilor asociate schimbărilor determinate de reglementările noi pe piața de energie;
-Analizarea propunerilor și fundamentării tarifelor  aferente serviciului de distribuție a energiei electrice ale filialelor ELSA;
-Participarea la elaborarea raportului de analiză a activității filialelor, propunerea de măsuri pentru realizarea veniturilor și costurilor, corelat cu tarifele aprobate;
-Participarea la  elaborarea raportului de analiză referitor la respectarea standardului de performanță de către  filialele ELSA;
-Participarea la  întocmirea raportului anual de activitate aferent licenței de furnizare a energie electrice a ELSA.