Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

 Responsabilități:

• Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul grupului Electrica;

• Elaborareaza rapoarte manageriale lunare de urmarire a evolutiei indicatorilor de performanta si a rezultatelor actuale versus buget;

• Participa la intocmirea raportarilor financiare lunare, trimestriale, semestriale si anuale, pe baza situatiilor financiare, intocmite in conformitate cu IFRS si a indicatorilor operationali ;

• Sustine monitorizarea si verificarea fluxului de informatii financiare din companie catre exterior;

• Sustine furnizarea rapoartelor financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize sau detaliere de costuri);

• Participa la realizarea bugetului anual de venituri si cheltuieli la nivel individual si consolidat, prin colaborarea cu partile implicate;

• Identifica in cadrul Grupului procesele care pot fi imbunatatite si propune actiuni de eficientizare a acestora.

Profilul candidatului:

• Studii superioare finalizate;

• Experienta minim 3 ani in domeniul financiar/contabil, preferabil in audit/consultanta;

• Cunostinte solide in domeniul finantelor, controllingului, contabilitatii si fiscalitatii;

• Certificarea ACCA in curs de obtinere reprezinta un avantaj;

• Fluenta in limba engleza;

• Utilizare PC (Microsoft Office) la nivel avansat;

• Cunostinte SAP reprezinta un avantaj;

• Agilitate in intelegerea business-ului;

• Gandire algoritmica;

• Viziune de ansamblu;

• Abilitati foarte bune de organizare , capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;

• Respectarea termenelor limita;

• Comunicare eficace;

• Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;

• Inalte standarde etice.

Bibliografie recomandata:

• Standarde Internationale de Raportare Financiara;

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si Normele de aplicare ale acestuia;

• Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si Normele de aplicare ale acestuia;

• Legea contabilitatii nr. 82/1991 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, individuale si situatiile financiare anuale consolidate, republicata si actualizata;

• Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare;

• Reglementari contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile și completarile ulterioare;

• Legea societatilor nr. 31/1990 actualizata.

Responsabilități principale:

 • Contribuie la elaborarea procedurilor specifice de audit intern;
 • Contribuie la dezvoltarea programelor de audit si a testelor, pe parcursul misiunilor de audit, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat la nivel de Grup, în baza planului de audit intern aprobat de CA ELSA;  
 • Evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din Grup în vederea întocmirii planului de audit intern;
 • Auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne in concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul Grupului;
 • Auditează sistemul de control intern managerial a tuturor entităţilor organizatorice;
 • Asigura consultanţă şi consiliere auditorilor interni din filiale în domeniul auditului, la solicitarea Directorului de Audit Intern;
 • Contribuie la procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
 • Urmăreste implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de catre Departamentul Audit si centralizarea raportărilor de audit intern din filiale si raportarea către Directorul de Audit Intern;
 • Preia sesizările formulate de avertizorii de integritate de la prestatorul independent de servicii ce pune la dispoziţie canale informaţionale de preluare sesizări;
 • Coordoneaza investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborand rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care le transmite Directorului de Audit Intern;

Profilul candidatului:

 • Absolvent a unei facultati cu profil tehnic sau economic cu diploma de licenta; alte cursuri de specializare profesionala reprezintă un avantaj semnificativ;
 • Certificare auditor intern emis de Institutul de control intern din Romania sau de alta institutie international recunoscuta;
 • Experienta min 3 ani in audit intern, intr-o companie din domeniul energiei sau cu profil industrial;
 • Constituie avantaje certificarea ACCA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.), inclusiv certificare in curs;
 • Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor şi tehnicilor de audit;
 • Excelente cunostinte si experienta vasta in relata cu autoritatile de reglementare;
 • Cunostinte solide in domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
 • Excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
 • Fluenta in limba engleza.
 • Personalitate bine conturata, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
 • Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational;
 • Inalte standarde etice;

Bibliografie recomandata:

 • Legea societatilor 31/1990 actualizata;
 • Standardele Internationale pentru Practica Profesionala a Auditorilor Interni;
 • Normele obligatorii din cadrul international de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Globalal Auditorilor Interni (IIA Global);
 • Ghid privind implementarea Standardelor Internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu Asociatia Auditorilor Interni din Romania;
 • Manualul international pentru controlul calitatii, audit, evaluare, asigurare si alte servicii conexe, emis de Comitetul international pentru standarde in audit si assurance (IAASB).

Responsabilități:

 • Elaboreaza si propune conceptul privind optimizarea bazei de active imobiliare, plecand de la analiza situatiei actuale;
 • Participa activ si se implica in proiectele strategice derulate de Companie si implementeaza strategii de optimizare a bazei de active imobiliare, la nivel de Grup;
 • Coordoneaza elaborarea si implementarea planurilor operationale in vederea implementarii strategiei de optimizare a bazei de active imobiliare;
 • Monitorizeaza, prin contact permanent si se asigura de actualizarea informatiilor cu privire la baza de active imobiliare si la progresul initiativelor/proiectelor imobiliare (real estate);
 • Identifica modalitati pentru cresterea eficientei utilizarii/valorificarii bazei de active imobiliare;
 • Facilitarea, impreuna cu celelalte entitati organizatorice implicate, a obtinerii documentelor necesare in activitatea de gestionare a patrimoniului;
 • Mentinerea unei bune relatii intre compartimentele de specialitate;
 • Oferă consultanță/suport către Filiale, in vederea clarificarii situației activelor imobiliare;
 • Mentine o evidenta clara si exacta a documentelor cu privire la activele imobiliare, impreuna cu celelalte entitati organizatorice implicate;


Profilul candidatului:

 • Cel putin 3 ani experienta anterioara intr-o activitate similara;
 • Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta (studiile postuniversitare reprezinta un avantaj);
 • Cunostinte solide despre piata imobiliara din Romania;
 • Bune cunostinte de project management;
 • Cunostintele de gestionare a patrimoniului prin intermediul unei aplicatii dedicate (SAP) reprezinta un avantaj;
 • Cunoasterea procedurilor si a modului de obtinere a avizelor si autorizatiilor de la diferite entitati locale si nationale (alti detinatori de utilitati sau infrastructura, administratii publice locale, centrale, etc);
 • Bune cunostinte de limba engleza;
 • Spirit intreprinzator;
 • Abilitati foarte bune de organizare si atentie la detalii;
 • Buna capacitate de sinteza si de conexare a informatiilor;
 • Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
 • Inalte standarde etice.

In vederea participarii in cadrul procesului de recrutare si selectie, va prezentam mai jos bibliografia recomandata:

 • HG 134/1991;
 • HG 577/2002;
 • Legea 137/2002;
 • OUG 31/2004;
 • OUG 88/1997;
 • Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • HGR 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, actualizata;
 • Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare republicata, actualizata;
 • Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 –22 decembrie 1989;
 • Legea registrului comertului nr.26/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;
 • Legea nr.123/ 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Actul constitutiv in vigoare al Electrica SA. 

Societatea de Distributie a Energiei Electrice TRANSILVANIA NORD S.A., cu sediul în Loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru, nr.28A, Jud. Cluj, scoate la concurs 1 post de Financial Controller, in cadrul Departamentului Financiar.

CV-urile se vor depune la sediul Companiei, in Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru, nr.28A, Jud. Cluj – la Departamentul Resurse Umane, camera 104 sau prin aplicatie directa pe site, cu mentiunea „Financial Controller Transilvania Nord

 

Responsabilitati:

 • Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard, la nivelul Grupului;
 • Sustine activ imbunatatirea listei de KPI si KFI a Grupului si contribuie la completarea raportarii lunare care va fi transmisa catre management/ Consiliu de Administratie;
 • Participa la procesul anual de bugetare, la cel trimestrial de reforecast si realizeaza analize de tipul actual versus bugetat;
 • Monitorizeaza si verifica fluxul de informatii financiare din companie catre exterior;
 • Furnizeaza rapoartele financiare solicitate de catre celelalte departamente/ entitati (analize sau detaliere de costuri);
 • Contribuie la modul de imbunatatire a interactiunii cu departamentele operationale in scopul de a obtine toate informatiile relevante pentru activitatea de raportare, in timp util;

 

Profilul candidatului:

 • Absolvent al unei facultati in domeniul economic, cu diploma de licenta (cursuri de specializare profesionala sau certificari profesionale finalizate sau in curs reprezinta avantaj (ACCA, CIMA, CFA etc);
 • Constituie avantaj cunoasterea sistemului SAP sau a unora similare, inclusiv interactiunea cu astfel de sisteme;
 • Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
 • Foarte bune cunostinte privind Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), contabiltate financiara si manageriala, raportare si analiza financiara, piata de capital, piete financiar-bancare;
 • Foarte bune cunostinte legate de principiile de afaceri si management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, tehnici de conducere;
 • Cunostinte solide in domeniul finantelor, contabilitatii si fiscalitatii;
 • Cunostinte avansate de limba engleza scris si vorbit;
 • Foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word).

 

Responsabilități:

 

 • Efectueaza analize de business si promoveaza noi solutii pentru dezvoltarea si optimizarea domeniului de activitate;
 • Dezvolta și implementeaza procese și proceduri optimizate in cadrul ELSA si asigura suport si consultanta la nivel de Grup, in vederea atingerii țintelor strategice;
 • Dezvolta modele financiare pentru evaluarea fezabilității inițiativelor strategice și comunicarea impactului estimat către conducere și partenerii de proiect;
 • Asigură managementul proiectelor/contractelor/serviciilor cu impact major in atingerea obiectivelor de performanta;
 • Coordonează proiecte cu intersectare funcțională și/sau cu implicarea mai multor companii, proiecte care au o importanta critică pentru atingerea unui avantaj competitiv la nivelul Grupului;
 • Responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectelor și atingerii rezultatelor planificate în proiecte;
 • Identifica, analizeaza si asigura suport pentru conexiunile/interdependențele dintre companiile operaționale de-a lungul lanțului valoric, pentru identificarea zonelor care pot fi imbunătățite în vederea obținerii unei optimizări la nivel de Grup;
 • Gestioneaza aplicatiile ICT si implementeaza masurile privind protectia impotriva atacurilor informatice si a protectiei datelor si asigura instruirea si informarea utilizatorilor finali cu privire la aspectele de securitate;
 • Asigura actualizarea/monitorizarea drepturilor de acces la informații, a autorizațiilor si profilelor utilizatorilor in aplicatii;
 • Gestioneaza in domeniul de activitate: proiecte, servicii, contracte si se asigura performanta lor pe toata durata desfasurarii;
 • Asigura, in conformitate cu respectarea legislatiei in vigoare, informatiile cu caracter personal conform solicitarilor primite pe canalele autorizate;
 • Se asigura de reprocesarea cererilor de stergere de dupa data generarii backup-ului, in cazul restaurarii unor informatii din backup;
 • Coordonează echipele de proiect formate din consultanți externi si personal intern, astfel încât să asigure îndeplinirea termenelor limită și  a obiectivelor proiectelor.
 • Este responsabil pentru selectarea și aplicarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de management de proces (inclusiv documentația internă de proiect);

 

Cerințe:

 

 • Absolvent a unei facultati, cu diploma de licenta (Masterat, MBA, eventual Dctorat sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
 • Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
 • Bune cunostinte SAP, Licentiere, Functionare, Exploatare arhitecturi aplicatii, SLA, RTO, RPO, monitorizare performanta end2end;
 • Bune cunostinte ITIL si Project Management;
 • Bune competente in efectuarea analizelor de cost/beneficii/riscuri pentru onPrem/onCloud, analizelor de beneficii OpenSource/License; protectia datelor si clasificarea informatiilor;
 • O buna cunoaștere a tehnologiilor ICT;
 • Bune cunostinte de CAPEX si OPEX, precum si in domeniul Achizitiilor Publice;
 • Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
 • Foarte bune cunostinte privind practicile de piata;
 • Foarte bune cunostinte legate de principiile de planificare strategica;
 • Abilități solide de management al proiectelor, de analiza și de consiliere;
 • Abilități foarte bune de prezentare si comunicare;
 • Viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
 • Fluenta in limba engleza;
 • Personalitate bine conturata;
 • Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
 • Inalte standarde etice.

Atributii:

•Raspunde de implementarea unei metodologii de analiza a starii retelelor de distributie la nivel de Operator de Distributie Electrica (OD Electrica), inclusiv consultanta pentru achizitie si implementare a unui Sistem avansat de Management al Activelor (Assets Management System – AMS) ;
•Raspunde de implementarea instrumentelor de analiza privind optimizarea deciziilor de planificare strategica a investitiilor si mentenantei la nivel de OD Electrica (elaborare metodologie de optimizare baza active din perspectiva de reglementare);
•Coordoneaza planificarea strategica multianuala a investitiilor si mentenantei aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului prin aplicarea metodologiei de optimizare a bazei de active reglementate;
•Coordoneaza stabilirea criteriilor unitare de ponderare si bugetare a investitiilor in cadrul Programelor Anuale de Investitii (bazat pe legislatie, istoric performanta, obiective strategice, etc.) ale OD Electrica;
•Raspunde de elaborarea Strategiei de Modernizare si Dezvoltare retea pentru aria de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Raspunde de stabilirea Obiectivelor Strategice de Retea pe termen mediu si lung pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Asigura evaluarea impactului in obiectivele strategice a categoriilor de investitii pe fiecare OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Planurilor de Perspectiva pentru Reteaua de Distribtuie pe termen mediu si lung ale fiecarui OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Liniilor Strategice Directoare privind Modernizarea si Dezvoltarea Retelelor de Distributie, si monitorizarea implementarii acestora la nivelul ariei de Distributie din cadrul Grupului Electrica
•Coordoneaza, stabileste si monitorizeaza acțiunile de implementare a legislației din domeniul rețelelor electrice inteligente, in special legate de contorizarea inteligentă – Smart Metering și de rețelele inteligente – Smart Grid;
•Coordoneaza elaborarea Politicii de Asigurare a Mentenantei (PAM) unitara la nivel de Grup Electrica;
•Raspunde de monitorizarea performantei tehnice operationale (KPIs Standard Distributie, benchmark intra-grup) a fiecarui OD Electrica si analiza acesteia prin prisma indeplinirii obiectivelor strategice si a conformarii la cerintele Standardului de Performanta pentru Distributie, cu periodicitate lunara/trimestriala, dupa caz;
•Asigura suport si reprezinta OD Electrica in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Autoritati Locale, Ministere etc.);
•Coordoneaza elaborarea politicilor/procedurilor și a altor documente necesare ariei de Distributie și monitorizeaza implementarea si respectarea acestora intr-o maniera unitara la nivelul Grupului Electrica.

Profilul candidatului:

•Absolvent al unei facultati de profil (energetica/electrotehnica), cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere in sectorul energetic sau similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•O buna cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•O buna cunoasterea a proceselor de business specifice Operatorilor de Distributie si o buna cunoastere a cadrului de reglementare specific domeniului energiei;
•Experienta in implementarea unei metodologii/unui instrument de management al activelor constituie un avantaj;
•Viziune holistica;
•Dorinta de invatare si imbunatatire continua;
•Atitudine pozitiva, asertivitate si abilitati de comunicare inter-departamentale;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și organizat, abordare proactiva;
•Cunoaștinte avansate de limba engleza;
•Cunoștințe avansate ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);