Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

Responsabilități:

•Se asigura de mentinerea unei bune relatii cu partenerul social si colaboreaza cu acesta in procesul de nogociere al noului CCM si a altor regulamente, implicandu-se activ in toate actiunile ce decurg din aceasta colaborare;
•Stabileste strategia de schimbare organizationala la nivel de Grup si defineste proiecte ce au drept tinta transformarea culturala organizationala;
•Defineste si elaboreaza strategia de dezvoltare si instruire profesionala in vederea asigurarii continuitatii profesionale la nivel de Grup;
•Structurează obiectiv propunerile de tematici transmise de catre directorii executivi in vederea instruirii angajatilor din subordine, monitorizand procesul de instruire si cuantificand impactul asupra angajatilor;
•Coordoneaza proiectele de internship, elaborand instructiunile si tematica aferente;
•Reprezinta interfata de comunicare si negociere cu institutiile de invatamant si organizatiile de profil;
•Ghideaza linia de middle management demersul de dezvoltare profesionala continua.

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul similar de minim 5 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•Cunostinte excelente ale cadrului legal aplicabil activitatii de resurse umane;
•Foarte buna experienta in relatia cu partenerii sociali;
•Viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
•Experienta dovedita in derularea si implementarea programelor de schimbare organizationala;
•Experienta relevanta in definirea traseului de dezvoltare profesionala pentru linia de middle management;
•Fluenta in limba engleza;
•Foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);
•Personalitate bine conturata si dovedite competențe de negociator;
•Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
•Inalte standarde etice.

Responsabilități:

-Asigura interfata Diviziei Juridic & Control cu societatile externe de avocatura/birourile individuale de avocatura si cu Filialele Grupului;
-Analizează și verifică stadiul litigiilor aflate în curs de desfășurare;
-Asigura suportul logistic si administrativ necesar desfasurarii activitatilor Diviziei Juridic & Control;
-Gestioneaza resursele materiale si circuitele informationale la nivelul Diviziei;
-Centralizeaza raportarile primite de la consilierii juridici si societatile externe de avocatura/birourile individuale de avocatura;
-Centralizeaza raportarile primite de la filialele societatii;
-Asigura suportul necesar desfasurarii fluxurilor informationale intre Divizia Juridic & Control si colaboratorii externi.

Cerințe:

-Studii superioare (studiile juridice constituie un avantaj);
-Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
-Cunoasterea cadrului legal aplicabil conform bibliografiei;
-Cunoştinţe foarte bune de operare a MS Office (Word, Excel, Power Point);
-Experienta minim 5 ani intr-o pozitie similara;
-Abilitatea de a-si stabili prioritatile si de a respecta termene limita;
-Spirit de echipa, eficient, flexibil, adaptabil si proactiv;
-Foarte bune abilitati de comunicare;
-Permis de conducere categoria B;
-Foarte buna capacitate de sinteza si analiza;
-Pastrarea unui ridicat grad de confidentialitate.

Cerinte:

•Studii superioare în management / economie / inginerie;
•Minim 3 ani de experiență relevantă (strategie, dezvoltarea afacerii, managementul performanţei);
•O foarte bună cunoaştere a pieţei de gaz şi electricitate din România;
•Cunoaștere a cadrului de reglementare relevant pentru piața de gaz și electricitate din România;
•Cunoaşterea la nivel de bază a instrumentelor şi modelelor de strategie;
•Experienţă dovedită de lucru într-un mediu în schimbare constantă cu noi ţinte strategice;
•Experiența demonstrabilă într-un mediu în continuă schimbare;
•Foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
•Cunoștințe foarte bune de aplicații Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word); aplicații specializate pentru planificare și monitorizare proiect (ex. Microsoft Project);
•Gândire analitică si abilități de consiliere;
•Orientare spre rezolvarea de probleme, abilităţi bune de management al performanţei şi management de proiecte;
•Foarte bune cunoştinţe de management al schimbării;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și strategic;
•Abilitați foarte bune de prezentare si comunicare;
•Mobilitate pentru călătorii de afaceri.

Responsabilități:

•Arhitectura programului de management al performanței:
-Sprijină Directorul Departamentului Managementul Performanței în dezvoltarea procesului de management şi de raportare al implementării strategiei;
-Sprijină Directorul Departamentului Managementul Performanței în asigurarea monitorizării; implementării şi execuţiei strategiei în organizaţie (inclusiv implementarea unui instrument IT);
-Responsabil pentru validarea actualizărilor de metodologie, documentaţie, modele şi instrumente utilizate pentru sistemul de management al performanței la fiecare nivel organizational;
-Identificarea şi implementarea de interfeţe ale Managementului Performanței cu toate funcţiunile critice, precum şi în companiile operaţionale.
•Implementarea programului de Management al Performanței:
-Gestionează procesul de dezvoltare a obiectivelor strategice pentru companiile operaționale, plecând de la strategia Grupului Electrica pentru fiecare segment, monitorizând şi propunând dezvoltarea de iniţiative strategice adecvate;
-Responsabil pentru procesul de cascadare a strategiei şi obiectivelor strategice ale fiecărei companii operaționale la nivelurile inferioare;
-Defineşte si colecteaza cerinţele de business pentru implementarea unui instrument IT de management al performanței.
•Alinierea organizaţională a Managementului Performanței:
-Responsabil pentru activităţile analitice: colectează / agregă şi revizuieşte critic indicatorii de performanță, efectuează analize preliminare, identifică și corectează inconsistențele de agregare şi identifică potenţiale cauze pentru evoluţia datelor;
-Monitorizeaza stadiul de implementare a portofoliului de iniţiative strategice ale companiilor și impactul asupra indicatorilor de performanță;
-Sprijin către companiile din Grup în stabilirea ţintelor şi cascadarea lor la următoarele nivele organizaţionale.
•Comunicare:
-Sprijină Directorul Departamentului Managementul Performanței în comunicare la nivelul Grupului Electrica, explicarea şi clarificarea evoluţiei performanţei – evoluţia indicatorilor faţă de ţinte, precum şi statusul iniţiativelor strategice în curs.

Cerințe:

•Experiența de minim 4 ani în funcții de management de proiect sau de coordonare de echipe;
•O buna cunoaștere a pieței de gaz si electricitate din Romania;
•Cunoștințe de baza a tehnicilor de modelare financiara/ economica si a modelelor de funcționare a piețelor;
•Cunoștințe de bază de macroeconomie;
•Experiența demonstrabilă într-un mediu în continuă schimbare;
•Cunoaștere a cadrului de reglementare relevant pentru piața de gaz și electricitate din România;
•Foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
•Cunoștințe foarte bune ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word); aplicații specializate pentru planificare și monitorizare proiect (ex. Microsoft Project);
•Abilități solide de management al proiectelor, de analiza și de consiliere;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și organizat;
•Abilități foarte bune de prezentare si comunicare;
•Abordare proactivă și creativă de rezolvare a problemelor;
•Nivel ridicat de cunoaștere a managementului schimbării;
•Angajament profesional la nivel ridicat ;
•Mobilitate pentru călătorii de afaceri.

Responsabilități:

•Asigură managementul proiectelor strategice / programelor interne de dezvoltare sau optimizare alocate, atat pentru ariile de distribuție si servicii tehnice, cat si pentru furnizare si servicii clienți, cu impact major in atingerea obiectivelor strategice si a indicatorilor principali de performanta a companiei;
•Coordonează proiecte cu intersectare funcțională și / sau cu implicarea mai multor companii, proiecte care au o importanta critică pentru atingerea unui avantaj competitiv la nivelul Grupului Electrica;
•Coordonează echipele de proiect formate din consultanți externi si personal intern, astfel încât să asigure îndeplinirea termenelor limită și a obiectivelor proiectelor;
•Este responsabil pentru selectarea și aplicarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de management de proces (inclusiv documentația internă de proiect);
•Sprijină dezvoltarea și implementarea de procese, structuri și proceduri optimizate în cadrul companiilor din Grup, precum si monitorizarea rezultatelor și a indicatorilor de performanta relevanți;
•Asigura suport in consultanta oferita companiilor operaționale in vederea asigurării, prin măsuri de optimizare, atingerii țintelor strategice;
•Identifica și analizeaza conexiunile / interdependențele dintre companiile operaționale de-a lungul lanțului valoric, pentru a identifica zonele ce pot fi imbunătățite în vederea obținerii unei optimizări la nivel de Grup;
•Asigura suport managementului companiilor operationale;
•Dezvolta modele financiare pentru evaluarea fezabilității inițiativelor strategice și comunicarea impactului estimat, către conducere și parteneri de proiect;
•Responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectelor și atingerii rezultatelor planificate în proiecte;
•Asigura o comunicare adecvată, discuții si feedback între diferiții participanți la proiecte, precum și circulația informației în cadrul proiectului sau cu părți interesate de proiect.

Profilul candidatului:

•Studii superioare in Economie sau Inginerie;
•Minim 3 ani experiență relevantă în industria de electricitate sau în arii relevante in alte industrii de utilităţi;
•Foarte bună cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•Cunoștințe de reglementare specifică industriei de electricitate;
•Cunoștințe de macroeconomie;
•Foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
•Experiența de lucru într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
•Foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Project);
•Capacitate de sinteză şi analiză;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat;
•Abilități de organizare și planificare;
•Abilități de comunicare și prezentare;
•Orientare către soluționarea problemelor și managementul prin excelenţă al performanţei şi proceselor;
•Disponibilitate pentru călătorii de afaceri.

Responsabilități:

•Coordonează analize si pregătește rapoarte referitoare la tendinţele internaţionale şi europene privind politicile de reglementare, mediu, concurenţă etc. (factori care pot influenţa tendințele in industrie);
•Coordonează analize referitoare la mediul macroeconomic si identifica tendințele macro care pot afecta industria (analiza PESTEL), tendinţele majore în industrie, respectiv riscurile externe care ar putea afecta activitatea grupului şi a companiilor;
•Coordonează activităţile de analiză a pieţei şi pregătește rapoarte cu privire la mişcările strategice ale competitorilor, incluzând ţinte strategice, bugete, iniţiative, strategia de investiţii, parteneriate strategice respectiv planuri de extindere, rezultând în maparea strategică a competitorilor;
•Coordonează analize și pregătește rapoarte cu privire la poziția şi performanţa financiară şi nefinanciară (benchmark) a principalilor competitori in industrie (e.g. mapare strategica a competitorilor);
•Sprijină Directorul Diviziei Strategie, pe baza analizelor de piaţă, în efectuarea analizei comparative faţă de competitori şi posibile decalaje faţă de principalii competitori din industrie, propunând măsuri şi acţiuni care să îmbunătăţească poziţionarea strategică a Grupului Electrica;
•Sprijină Directorul Diviziei Strategie în elaborarea / actualizarea strategiei Grupului, in analiza comparativă faţă de competitori si in stabilirea tintelor strategice ale Grupului;
•Sprijină Directorul Diviziei Strategie în coordonarea procesului de planificare strategică şi dezvoltarea planului de acțiune pentru închiderea decalajelor strategice și atingerea țintelor;
•Elaborează si actualizează periodic liniile directoare de implementare a strategiei pentru companiile operaționale şi oferă sprijin companiilor operaționale în vederea implementării acestora
•Implică toate părţile interesate relevante pentru a se asigura ca propunerile actuale din planul de acţiune, precum si cele noi, sunt implementate cu succes
•Asigură suportul necesar in toate activitățile pentru poziția superioară direct.

CERINTE

-Absolvent a unei facultati cu profil tehnic sau economic cu diploma de licenta; MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezintă un avantaj semnificativ;
-Certificare CIA (Certified Internal Auditor) emis de Institutul de control intern din Romania sau din alte tari ale UE / SUA
-Constituie avantaje certificarea ACCA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.)
-Experienta anterioara intr-o functie de conducere in zona de audit de minim 5 ani, avand expunere in domeniul energetic;
-Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor şi tehnicilor de audit;
-Excelente cunostinte si experienta vasta in relata cu autoritatile de reglementare;
-Cunostinte solide in domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
-Studii de masterat sau postuniversitare în domeniile management sau audit intern;
-Excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
-Personalitate bine conturata, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
-Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational
-Inalte standarde etice;
-Fluenta in limba engleza.

RESPONSABILITATI

-Organizează şi coordonează activitatea Departamentului Audit şi răspunde în faţa C.A. al ELSA de îndeplinirea atribuţiilor specificate în ROF;
-Coordonează elaborarea procedurilor specifice de audit intern; întocmeşte planul de audit intern multianual şi cel anual, care cuprinde misiunile de audit în cadrul Grupului;
-Indrumă şi realizează auditul intern în baza unui program, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat la nivel de Grup;
-Evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din Grup în vederea întocmirii planului de audit intern
-Coordonează si supervizează desfăşurarea misiunilor de audit dispuse de Departamentul pe care îl conduce, conform Planului anual de audit intern, sau a misiunilor cu caracter ad-hoc;
-Auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne in concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul Grupului;
-Auditează sistemul de control intern managerial a tuturor entităţilor organizatorice;
-Asigura consultanţă şi consiliere auditorilor interni din filiale în domeniul auditului, la solicitarea C.A. ELSA;
-Coordonează procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern şi supervizează procesul de implementare a unui sistem de management al riscurilor asociate funcţiei de audit intern;
-Urmăreste implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de Departamentul Audit, centralizarea raportărilor de audit intern din filiale, raportarea către C.A. și dispunerea de măsuri corective către entitatea organizatorică (e.o.) în cauză;
-Preia sesizările formulate de avertizorii de integritate de la prestatorul independent de servicii ce pune la dispoziţie canale informaţionale de preluare sesizări;
-Coordoneaza investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborand rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care la transmite Directorului General;
-Informează periodic C.A. ELSA cu privire la concluziile, recomandarile, rezultatele investigaţiilor şi măsurile ce au fost luate dar si cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului sau in cazul identificării unor iregularități;
-Coordonează iniţierea şi aplicarea modalităţilor concrete de verificare, de efectuare a analizei şi de întocmire a rapoartelor de control în condiţii de calitate şi la termenele stabilite.

CANDIDATUL IDEAL

– Absolvent Facultatea de Drept, cu diploma de licenta;

– Fluenta in limba engleza (scris, vorbit, citit);

– Experienta minim 5 ani intr-o pozitie similara;

– Foarte bune cunostinte ale urmatoarelor:

-Legea 31/1990;

-Legea 297/2004 privind piata de capital si reglementarile ASF;

-Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;

-Reglementari ANRE;

-Legea Insolventei 85/2014;

-Experiență în lucrul cu Registrul Comerțului și Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

-Codul Civil;

-Codul de Procedura Civila;

-Dreptul Muncii;

-Alte legi si reglementari;

– Spirit de echipa, eficient, flexibil și adaptabil, proactiv, persoana care are capacitatea de a stabili prioritățile pentru a livra rezultate la timp;

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

-Asigura asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor (Curtea de arbitraj, Parchet și / sau alte autorități competente, la cererea departamentelor Companiei);

-Gestionează propunerile privind promovarile / modificările / completările actelor normative referitoare la activitatea profesională a Companiei si totodata cooperează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Companiei;

-Participa la negocierea contractelor spre a fi încheiate și de asemenea avizeaza documentele și clauzele contractuale, la cerere;

-Analizează și verifică stadiul litigiilor aflate în curs de desfășurare;

-Se implica în negocierile privind Contractul Colectiv de Munca prin furnizarea documentației specifice precum și asigurarea asistenței juridice în abordarea problemelor legale legate de procedura de implementare;

-Efectuează demersurile necesare pentru obținerea titlurilor executorii, întocmește cererile de executare și supravegheaza punerea acestora in executare;

-Colaboreaza împreună cu departamentele juridice ale filialelor Companiei;

-Elaboreaza structura standard a termenilor și condițiilor generale pentru toate contractele din cadrul Electrica SA;

-Identifică și analizează erorile și inexactitățile din cadrul contractelor, în comparație cu structura standard a termenilor și condițiilor generale acceptate de Electica SA;

-Asistă departamentele din cadrul Electrica SA în gestionarea documentației specifice și ofera consultanță juridică Departamentului de Achizitii;

CANDIDATUL IDEAL

-Absolvent de studii superioare, cu diploma de licenta , a Faculatii de Drept sau a unei facultati cu profil economic;

-Experienta minim 3 ani intr-o pozitie similara;

-Experienta in pregatirea sedintelor CA, AGA si redactarea minutelor;

-Foarte bune cunostinte in utilizarea aplicatiilor de comunicare la distanta;

-Eficienta in administrarea sarcinilor administrative legate de functionarea Secretariatului General si a Consiliului de Administratie;

-Foarte bune cunostinte de Microsoft Office;

-Excelente cunostinte de limba engleza (experienta in activitatea de translator reprezinta un avantaj);

-Nivel ridicat de receptivitate si flexibilitate;

-Foarte buna comunicare si orgnizare;

-Spirit de echipa;

-Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate.

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

-Pregateste si participa la sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;

-Redacteza minutele sedintelor;

-Elaboreaza raportul periodic al Directorului General pentru Consiliul de Administratie;

-Participa la elaborarea raportului anual al Directorilor si totodata la raportului anual al S.E. ELECTRICA S.A.;

-Actualizeaza Codul de Guvernanta Corporativa al S.E. ELECTRICA S.A., in conformitate cu legislatia in vigoare si deciziile Consiliului de Administratie;

-Inainteaza propuneri cu privire la revizuirea Actului Constitutiv al Companiei si ale Filialelor si totodata pentru Codul de Guvernanta Corporativa;

-Solutioneaza eficient si in timp sarcinile administrative legate de functionarea Secretariatului General si a Consiliului de Administratie.

CERINTE

 

-Absolvent, cu diploma de licenta, a unei facultati cu profil tehnic (electroenergetica, electrotehnica, energetica industriala) sau economic;
-Experienta minim 5 ani intr-o pozitie similara;
-Experienta in domeniul reglementarii in sectorul energiei electrice sau in aplicarea reglementarilor ANRE;
-Bune cunostinte Microsoft Office;
-Cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat;
-Foarte bune cunostinte ale urmatoarelor:
• Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 Iulie 2009 privind notele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
• Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr.72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul ANRE nr.11/2016;
• Ordinul ANRE 64/2014, privind Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali;
• Ordinele Presedintelui ANRE, nr.8/2014, nr.73/2014, privind Conditiile generale asociate licentelor;
• Alte legi si reglementari;
-Nivel ridicat de receptivitate si flexibilitate;
-Buna comunicare si organizare.

 
RESPONSABILITATI:

 
-Identificarea si analizarea principalelor probleme legate de legislația primară, secundară și reglementări   în domeniul distribuției și furnizării energiei electrice;
-Analizarea si centralizarea observațiilor/propunerilor din partea ELSA și/sau a Filialelor, privind documentele de profil supuse consultării publice;
-Analizarea reglementărilor promulgate și participarea împreună cu compartimentele de specialitate, la identificarea și aplicarea măsurilor necesare implementării acestora;
-Identificarea riscurilor asociate schimbărilor determinate de reglementările noi pe piața de energie;
-Analizarea propunerilor și fundamentării tarifelor  aferente serviciului de distribuție a energiei electrice ale filialelor ELSA;
-Participarea la elaborarea raportului de analiză a activității filialelor, propunerea de măsuri pentru realizarea veniturilor și costurilor, corelat cu tarifele aprobate;
-Participarea la  elaborarea raportului de analiză referitor la respectarea standardului de performanță de către  filialele ELSA;
-Participarea la  întocmirea raportului anual de activitate aferent licenței de furnizare a energie electrice a ELSA.