Fii parte a unui ambitios program de transformare organizationala, aplica pentru un rol! Electrica SA este o companie simbol in sectorul energetic din Romania, listata la London Stock Exchange si Bursa de Valori Bucuresti. Viziunea noastra este consolidarea pozitiei de lider in distributia si furnizarea energiei electrice in Romania si expansiunea regionala. Datorita amplului program de transformare organizationala asumat, avem oportunitati de cariera pentru profesionisti ambitiosi. Vrem sa ne completam echipa cu oameni creativi, competenti, dedicati si cu standarde etice ireprosabile. Alatura-te noua, pregateste-te pentru un drum provocator si accelereaza-ti cariera intr-o industrie competitiva!

Responsabilități principale:

•Formuleaza si actualizeaza ori de cate ori este necesar politicile si procedurile interne aplicabile la nivel de Grup, in domeniul sau de activitate;
•Asigura implementarea politicilor financiar-contabile la nivelul Grupului;
•Participa la realizarea tuturor activitatilor specifice functiunii financiar-contabile la nivelul Electrica SA (financiar, contabilitate);
•Participa la intocmirea raportarilor financiare periodice la nivelul Electrica SA si la nivelul Grupului (consolidat): situatii financiare individuale si consolidate (trimestriale, semestriale si anuale, dupa caz), in conformitate cu IFRS;
•Colaboreaza la realizarea auditului anual al situatiilor financiare si a altor misiuni inrudite;
•Asigura implementarea celor mai bune practici in domeniul sau de activitate, prin reflectarea acestora in politicile si procedurile aplicabile domeniului de activitate;
•Participa la activitatea departamentului asigurand respectarea legislatiei in vigoare incidente, precum si a reglementarilor interne aplicabile;
•Indeplineste alte atributii/responsabilitati/activitati alocate de catre Directorul Financiar, Directorul General sau rezultate din hotararile CA/AGA ale societatii, in domeniul propriu de activitate.

Profilul candidatului:

•Absolvent al unei facultati, preferabil in domeniul economic, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala sau certificari profesionale finalizate sau in curs reprezinta avantaj (ACCA, CIMA, CFA etc);
•Constituie avantaj cunoasterea sistemului SAP sau a unora similare, inclusiv interactiunea cu astfel de sisteme;
•Experienta anterioara intr-o functie relevanta de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
•Foarte bune cunostinte privind Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), contabilitate financiara si manageriala, raportare si analiza financiara, piata de capital, piete financiar-bancare;
•Bune cunostinte legate de principiile de afaceri si management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, tehnici de conducere;
•Viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
•Fluenta in limba engleza;
•Foarte bune cunostinte ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);
•Personalitate bine conturata;
•Inalte standarde etice.

Responsabilități:

•Elaboreaza BIA (business impact analysis);
•Promoveaza noi solutii pentru dezvoltarea afacerii in domeniul de activitate;
•Gestioneaza toate aplicatiile ICT;
•Gestioneaza si implementeaza masurile privind protectia impotriva atacurilor informatice si a protectiei datelor;
•Asigura actualizarea/monitorizarea drepturilor de acces la informații, a autorizațiilor si profilelor utilizatorilor in aplicatii;
•Asigura interfata cu departamentul de securitate al societatii;
•Gestioneaza in domeniul de activitate: proiecte, servicii, contracte si se asigura performanta lor pe toata durata desfasurarii;
•Identifica aplicatiile care gestioneaza date cu caracter personal si proprietarii de date desemnati;
•Responsabil pentru registrul de cereri pentru date cu caracter personal cu operatiunile efectuate;
•Asigura, in conformitate cu respectarea legislatiei in vigoare, informatiile cu caracter personal conform solicitarilor primite pe canalele autorizate;
•Reproceseaza cererile de stergere de dupa data generarii backup-ului, in cazul restaurarii unor informatii din backup;
•Asigura securitatea sistemelor si aplicatiilor ICT, instruieste si informeaza utilizatorii finali cu privire la aspectele de securitate;
•Coordonează evaluarea cererilor de schimbări în domeniu de activitate, la nivel de Grup și formulează propuneri de rezolvare, asigurându-se de respectarea standardelor ICT;

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•Bune cunostinte SAP, Licentiere, Functionare, Exploatare arhitecturi aplicatii, SLA, RTO, RPO, monitorizare performanta end2end;
•Bune cunostinte ITIL si Project Management;
•Bune competente in efectuarea analizelor de cost/beneficii/riscuri pentru onPrem/onCloud, analizelor de beneficii OpenSource/License; protectia datelor si clasificarea informatiilor;
•Bune cunostinte de CAPEX si OPEX, precum si in domeniul Achizitiilor Publice;
•Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
•Foarte bune cunostinte privind practicile de piata;
•Foarte bune cuostinte legate de principiile de planificarea strategica;
•Viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
•Fluenta in limba engleza;
•Personalitate bine conturata;
•Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
•Inalte standarde etice.

Responsabilități:

•Gestioneaza si monitorizeaza intreaga infrastructura ICT;
•Implementeaza si gestioneaza masuri privind protectia impotriva atacurile informatice si masuri privind protectia si securitatea datelor;
•Gestioneaza serviciile ICT si asigura calitatea serviciilor;
•Asigura securitatea infrastructurii ICT , instruieste si informeaza periodic utilizatorii finali cu privire la respectarea regulilor de securitate si siguranta a informatiei ;
•Asigura actualizarea/monitorizarea drepturilor de acces la informații, a autorizațiilor ICT pe echipamentele și infrastructura ICT(infrastructura date/voce/video, call center, rutere, switch-uri,etc);
•Monitorizeaza in permanenta infrastructura ICT (cloud, data center, echipamente de comunicatii, aplicatii, analizeaza event log-uri pentru preintampinarea aparitiei de riscuri care pot afecta activitatea societatii, etc);
•Monitorizeaza in permanenta infrastructura ICT (cloud, data center, echipamente de comunicatii, aplicatii, analizeaza event log-uri pentru preintampinarea aparitiei de riscuri care pot afecta activitatea societatii, etc);
•Indentifica infrastructurile care gestioneaza date cu caracter personal si proprietarii de date desemnati de procedurile interne;
•Actualizeaza registrul de cereri pentru date cu caracter personal cu operatiunile efectuate;
•Sterge informatiile cu caracter personal conform solicitarilor primite pe canalele autorizate cu respecatrea legislatiei in vigoare;
•Reproceseaza cererile de stergere de dupa data generarii backup-ului, in cazul restaurarii unor informatii din backup;
•Asigura managementul infrastructurii distribuite (calculatoare, imprimante,telefoane,etc)

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•Bune cunostinte ITIL si Project Management;
•Bune competente in efectuarea analizelor de cost/beneficii/riscuri pentru onPrem/onCloud, analizelor de beneficii OpenSource/License; protectia datelor si clasificarea informatiilor;
•Bune cunostinte in domeniul Arhitecturilor de Sisteme, SLA, OLA, RTO, RPO, monitorizare VoIP, Unified Communications, Fibra Optica, PLC, Lora, Radio p2p;
•Bune cunostinte in domeniul Arhitecturilor de Retele si Protocoale de Rutare, Firewalling, AntiVirus, IDS, etc;
•Cunostinte de baza SCADA AMR;
•Cunostinte de baza Licentiere Microsoft;
•Arhitecturi Sisteme, SLA, OLA, RTO, RPO, monitorizare VoIP, Unified Communications, Fibra Optica, PLC, Lora, Radio p2p etc (cunostinte de baza) Arhitectura Retele si Protocoale de Rutareg, AntiVirus, IDS;
•Cunostinte de baza despre SCADA AMR Cunostinte de baza despre Licentiere Microsoft;
•Bune cunostinte de CAPEX si OPEX, precum si in domeniul Achizitiilor Publice;
•Excelente cunostinte ale cadrului legal aplicabil;
•Foarte bune cunostinte privind practicile de piata;
•Foarte bune cuostinte legate de principiile de planificarea strategica;
•Viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua;
•Fluenta in limba engleza;
•Personalitate bine conturata;
•Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
•Inalte standarde etice.

Responsabilități:

•Responsabil pentru dezvoltarea şi coordonarea implementării strategiei de îmbunătățire a experienţei Clientului prin implementarea şi utilizarea instrumentului NPS în companiile Grupului Electrica;
•Stabilirea obiectivelor pentru companiile Grupului Electrica în vederea implementării direcţiilor stabilite în strategia de îmbunătățire a experienţei Clientului în relaţia cu companiile Grupului Electrica şi acordarea de suport în implementarea acţiunilor de îmbunătățire stabilite;
•Definirea cerinţelor pentru top down NPS: metodologia de eșantionare, metoda de colectare a datelor, metoda de evaluare, chestionarul, frecvenţă;
•Definirea planului de implementare a bottom up NPS şi a touchpoints;
•Analiza proceselor existente privind serviciile oferite clienţilor şi a managementului relaţiei cu clienţii în vederea identificării masurilor de îmbunătățire şi stabilirii de priorităţi;
•Definirea proceselor care să stea la baza dezvoltării strategiei experienţei Clientului, identificarea problemelor, stabilirea măsurilor adecvate si pregătirea planului detaliat de implementare;
•Definirea indicatorilor de măsurare a experienţei clienţilor pentru o îmbunătățire permanentă a proceselor
•Coordonarea şi controlul asupra sistemului stabilit pentru o mai bună experienţă a clienţilor;
•Coordonarea altor studii/cercetări cantitative şi calitative dedicate dezvoltării de produse şi/sau optimizării serviciilor prestate.

Profilul candidatului

•Absolvent de studii superioare, de preferat in Marketing, Sociologie, Matematică sau Economie, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Minim 3 ani de experiență în studii de piaţă, cercetări sociologice, marketing, relaţii cu clienţii, vânzări, servicii;
•Abilități demonstrabile de gândire strategică în ceea ce privește afacerile, produsele, provocările într-un mediu de business;
•Cunoaşterea aspectelor relevante ale pieţelor retail de gaz şi electricitate din Romania constituie un avantaj;
•Cunoștințe foarte bune ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Project);
•Cunoștințe avansate de analiză statistică (SPSS sau similar);
•Experiența de lucru într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
•Bună cunoaștere a limbii engleze;
•Capacitate de sinteză şi analiză;
•Orientare către Client;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat;
•Abilități de organizare, planificare, comunicare si prezentare;
•Orientare către soluționarea problemelor și managementul prin excelenţă al performanţei şi proceselor;
•Disponibilitate pentru călătorii de afaceri și pentru un program de lucru sustinut, intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;
•Inalte standarde etice.

Responsabilități:
•Responsabil de dezvoltarea de produse&servicii in aria solutiilor de producere energie distribuita (solutii fotovoltatice si/sau cogenerare), stocarea si managementul energiei, alte solutii clienti;
•Responsabil de managementulul de produs pentru serviciile/produsele din aria solutiilor energetice, dezvoltate in cadrul departamentului si implementate in cadrul Grupului;
•Responsabil de realizarea analizelor de prefezabilitate, agrearea cu clienții a soluției tehnice si a termenilor comerciali (proiectare si specificații tehnice), realizarea si punerea in funcțiune a soluției specifice (inclusiv urmărire subcontractanți după caz);
•Coordonează implementarea proiectelor pilot in cadrul Grupului si coordoneaza procedurarea si implementarea proceselor specifice;
•Responsabil cu managementul partenerilor externi implicati in procesele de dezvoltare si management de produse/solutii clienti (din aria de responsabilitate).

Profilul candidatului

•Absolvent de studii superioare in Inginerie, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Minim 5 ani de experiența relevanta si minim 3 ani experiența practica dovedita in gestionarea proiectelor de sisteme de producere energie distribuita, stocare si magementul energiei (in fazele de dezvoltare/ implementare/ post-implementare);
•Buna cunoaștere a aspectelor tehnice si comerciale, specifice solutiilor de producere, stocare locala de energie (inclusiv sisteme moderne de automatizări), managementul energiei, alte solutii specifice;
•Buna cunoastere a reglementărilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerințelor cu privire la autorizările necesare implementării proiectelor de generare locala, stocare si managementul energiei;
•Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice complexe;
•Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate;
•Cunoștințe solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor;
•Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice;
•Experienta in utilizarea instrumentelor software specifice de evaluare si proiectare;
•MS Office avansat;
•Bune cunostinte de limba engleza;
•Cunoasterea pietei de energie din Romania;
•Instruiri specifice, autorizari specifice;
•Experiența de lucru într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
•Capacitate de analiză şi sinteză;
•Abilități de organizare și planificare;
•Abilitatea de a lucra in echipa;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat;
•Abilități foarte bune de comunicare și prezentare;
•Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate;
•Orientare către soluționarea problemelor printr-o abordare proactivă și creativă;
•Inalte standarde etice.

Atributii:

•Raspunde de implementarea unei metodologii de analiza a starii retelelor de distributie la nivel de Operator de Distributie Electrica (OD Electrica), inclusiv consultanta pentru achizitie si implementare a unui Sistem avansat de Management al Activelor (Assets Management System – AMS) ;
•Raspunde de implementarea instrumentelor de analiza privind optimizarea deciziilor de planificare strategica a investitiilor si mentenantei la nivel de OD Electrica (elaborare metodologie de optimizare baza active din perspectiva de reglementare);
•Coordoneaza planificarea strategica multianuala a investitiilor si mentenantei aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului prin aplicarea metodologiei de optimizare a bazei de active reglementate;
•Coordoneaza stabilirea criteriilor unitare de ponderare si bugetare a investitiilor in cadrul Programelor Anuale de Investitii (bazat pe legislatie, istoric performanta, obiective strategice, etc.) ale OD Electrica;
•Raspunde de elaborarea Strategiei de Modernizare si Dezvoltare retea pentru aria de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Raspunde de stabilirea Obiectivelor Strategice de Retea pe termen mediu si lung pentru fiecare Operator de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Asigura evaluarea impactului in obiectivele strategice a categoriilor de investitii pe fiecare OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Planurilor de Perspectiva pentru Reteaua de Distribtuie pe termen mediu si lung ale fiecarui OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea Liniilor Strategice Directoare privind Modernizarea si Dezvoltarea Retelelor de Distributie, si monitorizarea implementarii acestora la nivelul ariei de Distributie din cadrul Grupului Electrica
•Coordoneaza, stabileste si monitorizeaza acțiunile de implementare a legislației din domeniul rețelelor electrice inteligente, in special legate de contorizarea inteligentă – Smart Metering și de rețelele inteligente – Smart Grid;
•Coordoneaza elaborarea Politicii de Asigurare a Mentenantei (PAM) unitara la nivel de Grup Electrica;
•Raspunde de monitorizarea performantei tehnice operationale (KPIs Standard Distributie, benchmark intra-grup) a fiecarui OD Electrica si analiza acesteia prin prisma indeplinirii obiectivelor strategice si a conformarii la cerintele Standardului de Performanta pentru Distributie, cu periodicitate lunara/trimestriala, dupa caz;
•Asigura suport si reprezinta OD Electrica in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Autoritati Locale, Ministere etc.);
•Coordoneaza elaborarea politicilor/procedurilor și a altor documente necesare ariei de Distributie și monitorizeaza implementarea si respectarea acestora intr-o maniera unitara la nivelul Grupului Electrica.

Profilul candidatului:

•Absolvent al unei facultati de profil (energetica/electrotehnica), cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere in sectorul energetic sau similar de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•O buna cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•O buna cunoasterea a proceselor de business specifice Operatorilor de Distributie si o buna cunoastere a cadrului de reglementare specific domeniului energiei;
•Experienta in implementarea unei metodologii/unui instrument de management al activelor constituie un avantaj;
•Viziune holistica;
•Dorinta de invatare si imbunatatire continua;
•Atitudine pozitiva, asertivitate si abilitati de comunicare inter-departamentale;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și organizat, abordare proactiva;
•Cunoaștinte avansate de limba engleza;
•Cunoștințe avansate ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);

CERINTE

-Absolvent a unei facultati cu profil tehnic sau economic cu diploma de licenta; MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezintă un avantaj semnificativ;
-Certificare CIA (Certified Internal Auditor) emis de Institutul de control intern din Romania sau din alte tari ale UE / SUA
-Constituie avantaje certificarea ACCA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.)
-Experienta anterioara intr-o functie de conducere in zona de audit de minim 5 ani, avand expunere in domeniul energetic;
-Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor şi tehnicilor de audit;
-Excelente cunostinte si experienta vasta in relata cu autoritatile de reglementare;
-Cunostinte solide in domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
-Studii de masterat sau postuniversitare în domeniile management sau audit intern;
-Excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
-Personalitate bine conturata, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
-Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational
-Inalte standarde etice;
-Fluenta in limba engleza.

RESPONSABILITATI

-Organizează şi coordonează activitatea Departamentului Audit şi răspunde în faţa C.A. al ELSA de îndeplinirea atribuţiilor specificate în ROF;
-Coordonează elaborarea procedurilor specifice de audit intern; întocmeşte planul de audit intern multianual şi cel anual, care cuprinde misiunile de audit în cadrul Grupului;
-Indrumă şi realizează auditul intern în baza unui program, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat la nivel de Grup;
-Evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din Grup în vederea întocmirii planului de audit intern
-Coordonează si supervizează desfăşurarea misiunilor de audit dispuse de Departamentul pe care îl conduce, conform Planului anual de audit intern, sau a misiunilor cu caracter ad-hoc;
-Auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne in concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul Grupului;
-Auditează sistemul de control intern managerial a tuturor entităţilor organizatorice;
-Asigura consultanţă şi consiliere auditorilor interni din filiale în domeniul auditului, la solicitarea C.A. ELSA;
-Coordonează procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern şi supervizează procesul de implementare a unui sistem de management al riscurilor asociate funcţiei de audit intern;
-Urmăreste implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de Departamentul Audit, centralizarea raportărilor de audit intern din filiale, raportarea către C.A. și dispunerea de măsuri corective către entitatea organizatorică (e.o.) în cauză;
-Preia sesizările formulate de avertizorii de integritate de la prestatorul independent de servicii ce pune la dispoziţie canale informaţionale de preluare sesizări;
-Coordoneaza investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborand rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care la transmite Directorului General;
-Informează periodic C.A. ELSA cu privire la concluziile, recomandarile, rezultatele investigaţiilor şi măsurile ce au fost luate dar si cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului sau in cazul identificării unor iregularități;
-Coordonează iniţierea şi aplicarea modalităţilor concrete de verificare, de efectuare a analizei şi de întocmire a rapoartelor de control în condiţii de calitate şi la termenele stabilite.