Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final casnic?

  • Cererea de încheiere a contractului cuprinzând datele de contact, declarația pe propria răspundere că în spațiul respectiv se desfășoară numai activități casnice, precum și opțiunea privind tariful aplicat (în cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasă (în cazul în care se

Citește mai mult

Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final noncasnic?

  • Cererea de încheiere a contractului cuprinzând denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de email, numele reprezentanților legali, precum și opțiunea privind oferta aleasă, în cazul în care clientul alege o ofertă-tip;
  • Certificatul de înregistrare de la Camera de Comerț

Citește mai mult

Unde se anunță blocarea sau suspiciunea privind funcționarea incorectă a contorului?

Blocarea sau suspiciunea privind funcționarea incorectă a contorului poate fi anunțată la furnizor sau la operatorul de distribuție în scris (prin poștă, email sau fax, pe adresele de contact afișate în factură, sau prin prezentare directă la ghișeele de relații

Citește mai mult

Cum se procedează în cazul în care clientul sesizează că echipamentul de măsurare a energiei electrice (contorul) este defect sau suspect de înregistrări eronate?

Dacă utilizatorul sesizează operatorului de distribuție (OD), direct sau prin intermediul furnizorului, că echipamentul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate, OD efectuează o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, iar constatările

Citește mai mult

Care sunt modalitățile de transmitere a indexului autocitit?

Transmiterea indexului autocitit se poate face prin următoarele modalități:

– telefonic, la numărul 0800800048 (apelul este gratuit)
– online, prin MyElectrica
– prezentarea la un ghișeu de relații cu clienții

Pentru a fi preluat la facturare, indexul autocitit trebuie comunicat

Citește mai mult

Cum se poate obține cel mai ușor informația referitoare la soldul la zi?

Informația referitoare la soldul la zi, fără a fi necesară interacțiunea cu un operator Call Center, se poate obține la numărul de telefon 0244406006, tasta 4. Autentificarea se face pe baza codului ATM afișat pe factura de energie electrică.

Citește mai mult

Cum se activează factura electronică?

Pentru a primi factura în format electronic, pe e-mail, este necesară înregistrarea în aplicația online MyElectrica și acceptarea condițiilor privind transmiterea de către furnizor a facturii în acest format.

Citește mai mult

Care este procedura privind acordarea despăgubirilor la clienții casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unei supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea, în cazul în care contractul de rețea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu operatorul de rețea?

În maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale, clientul casnic trebuie să transmit furnizorului o solicitare scrisă pentru acordarea despăgubirilor. În situația în care, din motive obiective, cererea se transmite mai târziu ( la data luării la

Citește mai mult