Internal

Electrica SA affiliation to and representation in national associations

 

At national level, Electrica SA participates as member in different other associations as: 

  • IRE (Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie) – Romanian Institute for Energy Development Studies
  • CNR CME (Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei) WEC (World Energy Council) Romanian National Committee
  • CIGRE  Asociatia Comitetul National Roman-CIGRE-  Romanian National Committee
  • ACUE – (Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie) Employers’ Federation of the Associations of Energy Utility Companies
  • ASRO (Asociaţia de Standardizare din România)- Romanian Standards Association
  • SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania) – Society of Power Engineers in Romania
  • A-LST- RO (Asociaţia pentru Lucrul sub Tensiune din România) Romanian Live Working Association