DIRECTOR DEPARTAMENT AUDIT

CERINTE

-Absolvent a unei facultati cu profil tehnic sau economic cu diploma de licenta; MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezintă un avantaj semnificativ;
-Certificare CIA (Certified Internal Auditor) emis de Institutul de control intern din Romania sau din alte tari ale UE / SUA
-Constituie avantaje certificarea ACCA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.)
-Experienta anterioara intr-o functie de conducere in zona de audit de minim 5 ani, avand expunere in domeniul energetic;
-Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor şi tehnicilor de audit;
-Excelente cunostinte si experienta vasta in relata cu autoritatile de reglementare;
-Cunostinte solide in domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
-Studii de masterat sau postuniversitare în domeniile management sau audit intern;
-Excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
-Personalitate bine conturata, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
-Manager recunoscut, conduce prin exemplu, dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Capacitatea de a comunica eficient si calitati de management relational
-Inalte standarde etice;
-Fluenta in limba engleza.

RESPONSABILITATI

-Organizează şi coordonează activitatea Departamentului Audit şi răspunde în faţa C.A. al ELSA de îndeplinirea atribuţiilor specificate în ROF;
-Coordonează elaborarea procedurilor specifice de audit intern; întocmeşte planul de audit intern multianual şi cel anual, care cuprinde misiunile de audit în cadrul Grupului;
-Indrumă şi realizează auditul intern în baza unui program, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat la nivel de Grup;
-Evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din Grup în vederea întocmirii planului de audit intern
-Coordonează si supervizează desfăşurarea misiunilor de audit dispuse de Departamentul pe care îl conduce, conform Planului anual de audit intern, sau a misiunilor cu caracter ad-hoc;
-Auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne in concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul Grupului;
-Auditează sistemul de control intern managerial a tuturor entităţilor organizatorice;
-Asigura consultanţă şi consiliere auditorilor interni din filiale în domeniul auditului, la solicitarea C.A. ELSA;
-Coordonează procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern şi supervizează procesul de implementare a unui sistem de management al riscurilor asociate funcţiei de audit intern;
-Urmăreste implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de Departamentul Audit, centralizarea raportărilor de audit intern din filiale, raportarea către C.A. și dispunerea de măsuri corective către entitatea organizatorică (e.o.) în cauză;
-Preia sesizările formulate de avertizorii de integritate de la prestatorul independent de servicii ce pune la dispoziţie canale informaţionale de preluare sesizări;
-Coordoneaza investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborand rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care la transmite Directorului General;
-Informează periodic C.A. ELSA cu privire la concluziile, recomandarile, rezultatele investigaţiilor şi măsurile ce au fost luate dar si cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului sau in cazul identificării unor iregularități;
-Coordonează iniţierea şi aplicarea modalităţilor concrete de verificare, de efectuare a analizei şi de întocmire a rapoartelor de control în condiţii de calitate şi la termenele stabilite.