Financial Controller

Se recruteaza Financial Controller in urmatoarele locatii: BUCURESTI, BRASOV, CLUJ si PLOIESTI

 

CERINTE:

 • Studii superioare economice de lunga durata;
 • Specializare in management financiar sau controlling;
 • Vechime minima 5 ani in domeniul financiar/contabil sau minim 3 ani in audit/consultanta;
 • Minim 2 ani in coordonarea unei echipe;
 • Certificare ACCA obtinuta sau in curs de obtinere reprezinta avantaj;
 • Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;
 • Cunostinte solide in domeniul finantelor, contabilitatii si fiscalitatii;
 • Cunostinte privind practicile pietelor financiare, ale sistemului bancar si de analiza si raportare a datelor si informatiilor financiare;
 • Cunostinte legate de principiile de afaceri si management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, tehnici de conducere;
 • Solide cunostinte de utilizare a calculatorului (Office Word, Excel);
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat (scris si vorbit);
 • Cunostintele de utilizare SAP reprezinta un avantaj.

SARCINILE POSTULUI:

 • Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard, la nivelul filialei;
 • Sustine activ imbunatatirea listei de KPI si KFI a grupului si contribuie la completarea raportarii lunare care va fi transmisa catre Management/Consiliu de Administratie;
 • Se impilica in analiza si imbunatatirea proceselor SAP;
 • Monitorizeaza si verifica fluxul de informatii financiare din companie catre exterior;
 • Furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize sau detaliere de costuri);
 • Imbunatatirea interactiunii cu departamentele operationale cu scopul de a obtine toate informatiile relevante pentru raportare, in timp util;
 • Analizarea fundamentarii tarifelor reglementate;
 • Ofera suport top managementului la negocierile aferente fundamentarilor si ajustarilor de tarife;
 • Propune imbunatatiri asupra metodologiilor in vigoare si cuantifica efectul modificarilor acestor asupra business-ului;
 • Identifica, in cadrul filialei, procesele care pot fi imbunatatite si propune actiuni de eficientizare a lor;
 • Este persoana de contact pentru aspectele financiare ale filialei, mentinand si imbunatatind relatia cu Grupul;

Postul solicita solide cunostinte din urmatoarele:

 • Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si actualizata 2016;
 • Legea societatilor nr. 31/1990 actualizata;
 • Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si Normele de aplicare ale acestuia;
 • Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si Normele de aplicare ale acestuia;
 • Legea Energiei 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ANRE 72/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul Nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.