Prezentarea rezultatelor 2015 si publicarea documentelor AGA din 27 aprilie 2016

Cel mai recente rapoarte curente

Raport curent – Actele juridice de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 incheiate de Electrica in 2015 – 22 martie 2016

Raport curent – Propunerea de a distribui dividend – 14 martie 2016

Toate rapoartele curente se gasesc aici.

 

Urmatoarele AGA

In data de 25 martie 2015 au fost publicate documentele pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2016 (convocata in 14 februarie 2016).

Situatiile financiare, raportul administratorilor, cat si notele referitoare la distributia profitului, aferente ordinii de zi, au fost publicate in data de 14 martie 2016. 

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a şedinţelor, astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 30 martie 2016, ora 16:30 (ora României).

 

In data de 29 februarie 2015 au fost publicate documentele pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 31 martie 2016 (convocata in 10 februarie 2016).

Voturile prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie transmise astfel încât să fie recepţionate până la data de 29 martie 2016, ora 10:00 (ora României) – pentru AGEA, respectiv ora 13:00 (ora României) – pentru AGOA.

 

Cea mai recentă AGA

Adunarea Generala a Actionarilor din 14 decembrie 2015

Toate documentele AGA se gasesc aici.

 

Cele mai recente rezultate

In data de 22 martie 2016, Electrica a organizat o teleconferinta pentru investitori si analisti. Prezentarea, cat si inregistrarea teleconferintei sunt disponibile aici.

In data de 14 martie 2016, Electrica a publicat rezultatele financiare pentru anul 2015 ca material pentru AGA din 27 aprilie 2016. Documentele sunt disponibile aici.

Toate situatiilor financiare periodice pot fi urmarite aici, iar restul prezentarilor cu investitorii si analistii sunt disponibile aici

 

 

Grupul ELECTRICA, lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat în anul 2015 un profit net consolidat de 482 milioane lei, în creştere cu 69 milioane lei, respectiv cu 17%, faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul atribuibil acționarilor Electrica SA, excluzând partea atribuibilă acționarilor minoritari ai filialelor, este de 362,7 milioane lei, cu 22% mai mare decât în anul anterior.

Consiliul de Administrație al Electrica S.A. a avizat și a înaintat spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2016 propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,8600 lei pe acțiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015.

 

Puteti citi aici intreg comunicatul de presa referitor la rezultatele financiare 2015.