SEF SERVICIU MONITORIZARE INVESTITII

Atributii:

•Coordoneaza planificarea si fundamentarea anuala, monitorizarea si raportarea investitiilor proprii ariei de Distributie a ELSA;
•Monitorizeaza si raspunde de raportarea investitiilor societatilor de Distributie (OD) din cadrul Grupului Electrica;
•Coordoneaza standardizarea Categoriilor de Investitii planificate si executate de OD Electrica;
•Asigura suport in planificarea strategica multianuala a investitiilor aferente ariei de Distributie din cadrul Grupului Electrica;
•Coordoneaza actiunile pentru stabilirea de criterii unitare de ierarhizare a investitiilor in cadrul unei categorii de investitii specifice OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea si revizuirea periodica a unui set unitar de obiective de investitii pe categorii de investitii specifice OD Electrica;
•Coordoneaza elaborarea si revizuirea unitara a algoritmilor de calcul a indicatorilor de performanta ai investitiilor pe fiecare tip de obiectiv de investitii specifice OD Electrica;
•Coordoneaza monitorizarea stadiului realizării obiectivelor de investiţii si a tintelor asociate indicatorilor de performanta definiti, conform reglementarilor in vigoare;
•Coordoneaza identificarea principalelor masuri pentru optimizarea proceselor de investitii si acces la retea din cadrul unui OD si raspunde implementarea acestora;
•Coordoneaza definirea cerintelor unui sistem integrat de monitorizare a investitiilor si raspunde de implementarea acestuia la nivel de OD Electrica;
•Coordoneaza definirea modului unitar de evaluare tehnico-economică a proiectelor de investiții;
•Asigura consultanta si emiterea de avize consultative pentru proiecte strategice;
•Acordă consultanta de specialitate în domeniul lucrărilor de racordare a utilizatorilor la RED si emiterea de avize consultative;
•Asigura standardizarea calculelor de eficienta economica pentru investitii;
•Asigura suport si consultanta privind transferul de capacitati energetice;
•Contribuie la elaborarea/ revizuirea strategiei de modernizare si dezvoltare a rețelelor la nivelul Grupului Electrica;
•Contribuie la planificarea, bugetarea și implementarea proiectelor aferente Distribuției la nivelul Grupului;
•Participa in comisia de avizare centrala, in vederea analizării si avizarii de principiu a directiilor principale de modernizare si dezvoltare a rețelei de distributie a OD Electrica, precum si a politicilor tehnice si investitionale, normele/standardele de aplicare ale acestora;Asigura suport si reprezinta OD Electrica in relatia cu Autoritatile, Asociatiile Profesionale, Institutiile si unitatile de profil din industrie (ACUE, Ministere, Romsilva, etc.);
•Coordoneaza elaborarea politicilor/procedurilor și a altor documente necesare ariei de Distributie și monitorizeaza implementarea si respectarea acestora intr-o maniera unitara, la nivelul Grupului Electrica.

Profilul candidatului:

•Absolvent a unei facultati de profil, energetica/electrotehnica, cu diploma de licenta;
•Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul energetic sau similar, de minim 3 ani, avand expunere si palmares verificabil;
•O buna cunoaștere a pieței de electricitate din Romania;
•Viziune holistica si abordare proactiva;
•Cunostinte avansate de Project Management;
•Dorinta de invatare si imbunatatire continua;
•Atitudine pozitiva, asertivitate si abilitati de comunicare inter-departamentale;
•Cunoștinte avansate de limba engleza;
•Cunoștințe avansate ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word).