Specialist fuziuni achizitii

Cerinte:

– absolvent studii superioare de specialitate, cu diplomă de licenţă;
– experienta in munca minim 10 ani;
– experienta fuziuni achizitii minim 5 ani;
– experienta energie minim 3 ani sau derularea a minim 3 proiecte de anvergura;
– experienta relevanta in consultanta de management, restructurare, elaborarea planurilor de afaceri si / sau modelare financiara;
– competenţe de operare pe calculator- Microsoft Office;
– cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat;
– comunicare si lucru în echipa;
– abilitati de analiza si sinteza;
Responsabilitati:

– participă în comitete consultative, comisii stabilite intern, atunci când este convocat;
– participă la definirea și / sau actualizarea periodică a strategiei companiei / Filialelor, pe arii de activitate;
– efectuează centralizarea informațiilor privind activitățile fiecărei entități din cadrul companiei/Filialelor, pe baza rapoartelor specifice cerute, în vederea urmăririi îndeplinirii strategiei;
– analizează cerințele interne de schimbare / actualizare a modelului de guvernanță și a notelor de fundamentare, în vederea alinierii la strategia companiei/Filialelor;
– participa la definirea și / sau actualizarea periodică a strategiei de Fuziuni și Achiziții , în linie cu strategia Grupului;
– identifică/participa la identificarea de oportunități de Fuziuni și Achiziții, în linie cu strategia aprobată, și analizează oportunitățile prin pregătirea de sinteze, analize financiare, planuri de dezvoltare și de management al țintelor etc;
– elaborează dosare de prezentare a potentialelor obiective în care compania urmează să deruleze proiecte de fuziuni si achizitii;
– efectuează diligențele și acțiunile necesare pregătirii de Fuziuni și Achiziții în vederea realizării acestora;
– elaborează analize de piață sau de poziționare a companiei/Filialelor, precum și oportunități strategice de afaceri, amenințări, etc și evaluează potențialul;
– participă la urmărirea si analizarea factorilor externi din mediul concurenţial, sociali, politici, economici şi tehnologici în care îşi desfăşoară activitatea compania, și care îi pot influenţa strategia;