Specialist Strategie Marketing, Dezvoltare Produse si Portofoliu

Responsabilități:
•Responsabil de dezvoltarea de produse&servicii in aria solutiilor de producere energie distribuita (solutii fotovoltatice si/sau cogenerare), stocarea si managementul energiei, alte solutii clienti;
•Responsabil de managementulul de produs pentru serviciile/produsele din aria solutiilor energetice, dezvoltate in cadrul departamentului si implementate in cadrul Grupului;
•Responsabil de realizarea analizelor de prefezabilitate, agrearea cu clienții a soluției tehnice si a termenilor comerciali (proiectare si specificații tehnice), realizarea si punerea in funcțiune a soluției specifice (inclusiv urmărire subcontractanți după caz);
•Coordonează implementarea proiectelor pilot in cadrul Grupului si coordoneaza procedurarea si implementarea proceselor specifice;
•Responsabil cu managementul partenerilor externi implicati in procesele de dezvoltare si management de produse/solutii clienti (din aria de responsabilitate).

Profilul candidatului

•Absolvent de studii superioare in Inginerie, cu diploma de licenta (MBA sau alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj);
•Minim 5 ani de experiența relevanta si minim 3 ani experiența practica dovedita in gestionarea proiectelor de sisteme de producere energie distribuita, stocare si magementul energiei (in fazele de dezvoltare/ implementare/ post-implementare);
•Buna cunoaștere a aspectelor tehnice si comerciale, specifice solutiilor de producere, stocare locala de energie (inclusiv sisteme moderne de automatizări), managementul energiei, alte solutii specifice;
•Buna cunoastere a reglementărilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerințelor cu privire la autorizările necesare implementării proiectelor de generare locala, stocare si managementul energiei;
•Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice complexe;
•Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate;
•Cunoștințe solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor;
•Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice;
•Experienta in utilizarea instrumentelor software specifice de evaluare si proiectare;
•MS Office avansat;
•Bune cunostinte de limba engleza;
•Cunoasterea pietei de energie din Romania;
•Instruiri specifice, autorizari specifice;
•Experiența de lucru într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
•Capacitate de analiză şi sinteză;
•Abilități de organizare și planificare;
•Abilitatea de a lucra in echipa;
•Abilitatea de a lucra într-un mod structurat;
•Abilități foarte bune de comunicare și prezentare;
•Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate;
•Orientare către soluționarea problemelor printr-o abordare proactivă și creativă;
•Inalte standarde etice.