ELECTRICA FURNIZARE

 

ELECTRICA FURNIZARE SA, filială a Grupului ELECTRICA, s-a înființat în data de 22.07.2011, în conformitate cu prevederile HG 930/01.09.2010, prin fuziunea fostelor filiale ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord, ELECTRICA Furnizare Transilvania Nord și ELECTRICA Furnizare Transilvania Sud.

ELECTRICA FURNIZARE SA are ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice, iar ca obiecte secundare, alte prestări de servicii.

Adresă:

Şos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736, București

Fax : 0372.778.528

Email: office@electricafurnizare.ro

www.electricafurnizare.ro

Punctul de Lucru București

Sediul : București, str. Știrbei Vodă nr. 95, bl. 25B, parter, sector 1, cod poștal 010118

Telefon: 0372.442.192

Fax : 0216.371.122