Afilieri

Atât pentru construirea unei imagini bine definite şi a unui profil internaţional cât şi pentru implementarea celor mai bune practici de guvernanţă corporativă la nivelul Grupului, este foarte important pentru o companie de talia Electrica, lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică în România, să fie vizibilă pe plan internaţional, să fie reprezentată la cele mai importante organizaţii şi asociaţii internaţionale şi naţionale, să menţină relaţii de cooperare strânse cu toţi actorii importanţi din domeniul energetic pe plan internaţional, să fie prezentă la manifesările internaţionale din domeniu.

Importanţa afilierii Electrica la diferite organizaţii şi asociaţii internaţionale şi naţionale rezultă din efectele induse, dintre care putem enumera: înlesnirea contactelor directe, a schimbului de informaţii, experienţă şi expertiză; afirmarea şi recunoaşterea poziţiei de lider în domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România; posibilitatea de evaluare comparativă cu alte ţări şi de aliniere la nivel mondial a acţiunilor viitoare în domeniile de interes ale Electrica, precum si abordarea eventualelor provocari din domeniu cât şi explorarea posibilităţilor pentru  schimburi de experienţă privind cele mai bune  practici internaţionale.

Totodată, luând în considerare statutul Electrica de societate listată, afilierea la organisme, asociaţii şi organizaţii internaţionale poate reprezenta o modalitate de promovare şi consolidare a profilului şi imaginii companiei în exterior pentru atingerea  ţintei companiei de a deveni un jucător regional.