Comitetul Român Afiliat CIRED

Ce este CIRED ?

 • CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution), cea mai importantă Conferinţă şi Expoziţie Internaţională din domeniul energiei electrice reprezintă Forumul principal care reuneşte, din doi în doi ani, comunitatea internaţională a distribuţiei de electricitate.
 • CIRED este înfiinţată ca o Asociaţie Internaţională şi începând cu octombrie 2004 are personalitate juridică, funcţionând după legile belgiene ca o asociaţie „de facto”. Prima Conferinţă CIRED a avut loc în mai 1971 şi a fost organizată de AIM – Association des Ingénieurs de Montefiore, Belgia, ca urmare a interesului identificat în acest domeniu la conferinţa anterioară din 1969, desfăşurată la Liege pe aceeaşi temă. Similar, în Marea Britanie au fost întâmpinate cu un interes major conferinţele pe tema distrbuţiei de electricitate organizate la Edinburgh de ERA (Electrical Research Association) în 1967 şi IEE (Institute of Electrical Engineers) şi ERA în 1970, rezultând astfel necesitatea organizării unei conferinţe internaţionale în domeniul distribuţiei energiei electrice. Pentru a evita suprapunerea cu conferinţele deja existente, s-a decis ca CIRED să fie organizată bienal.
 • CIRED, principala organizaţie internaţională activă în domeniul distribuţiei energiei electrice, este reprezentată în întreaga lume de 38 de Comitete CIRED, dintre acestea un număr de 19 au statut de Comitet Naţional, respectiv membru director al CIRED, (Austria, Franţa, Germania, Belgia, Italia, Danemarca,etc.), iar alte 19 Comitete (România, Grecia, Ungaria, Polonia, Serbia, Muntenegru, etc.), cu reprezentativitate naţională la nivel local, au statut de Comitet CIRED Afiliat, deci membru asociat, acesta fiind şi cazul Comitetului Român CIRED Afiliat a cărui activitate este coordonată şi se desfăşoară în cadrul Electrica.

 

Ce este Comitetul Român afiliat CIRED?

Comitetul Român Afiliat la CIRED este o asociaţie profesională, non profit, cu caracter neguvernamental, formată din specialişti români care au ca interes comun diseminarea şi lărgirea experienţei în domeniul distribuţiei energiei electrice.

 

Istoric: Contextul socio–economic şi energetic din România care a determinat decizia de înfiinţare a Comitetului Român Afiliat la CIRED

 • Iniţiativa de constituire a Comitetului Român CIRED (CNR CIRED) a apărut în anul 1992, în perioada de reorganizare şi tranziţie, trecerea la o economie de piaţă impunând restructurări în toate domeniile economiei naţionale, inclusiv cel al producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice.
 • Dacă până in 1990, SEN a funcţionat separat faţă de Uniunea Europeana, în sistemul CAER, în 1991, România a facut primele demersuri pentru a se integra în Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice UCTE. Pentru pregătirea integrării în UCTE, pentru o mai bună deschidere internaţională, au fost reluate legăturile de colaborare pe plan tehnic atât cu marile societăţi de electricitate din occident cât şi cu diversele organisme de specialitate din domeniu, printre care se numără şi CIRED.
 • Astfel, Comitetul Naţional Român CIRED a fost constituit în anul 1992 în cadrul Regiei Autonome de Electricitate (RENEL) – Grupul de Transport şi Distribuţie a Energiei Electrice (GTDEE), Preşedintele CNR CIRED fiind Dl. Corneliu PÂSLARU, printre membrii CNR CIRED numărându-se reprezentanţi de vârf ai: ISPE, ICPE, ICMET, RENEL, IP Bucureşti, Universitatea Tehnică Cluj, Universitatea Tehnică Timişoara, Universitatea Craiova, etc.
 • Începând din anul 1998, odată cu înfiinţarea, prin Hotărârea Guvernului nr. 365, a Companiei Naţionale de Electricitate (CONEL) şi a separării din punct de vedere juridic a activităţilor de transport – dispecerizare şi distribuţie a energiei electrice, întreaga activitate a fost preluată şi coordonată în cadrul Filialei de Distribuţie a Energiei Electrice, Electrica.

 

Obiective ale CNR CIRED: 

 • creşterea gradului de accesibilitate la informaţiile internaţionale din domeniul distribuţiei de energie electrica în Romania;
 • dezvoltarea cunostintelor tehnice şi promovarea schimbului de informaţii între entităţile din România care activeaza în domeniul distribuţiei energiei electrice;
 • identificarea şi promovarea noilor tehnologii de dezvoltare în domeniul distribuţiei de energie electrica;
 • transferul de know-how în domeniul distribuţiei energiei electrice.

 

Mijloace de acţiune:

 • participarea la Conferinţele bienale din domeniul distribuţiei de electricitate şi expoziţiile aferente;
 • co-organizarea de conferinţe regionale în domeniul distribuţiei de energie electrică sau pe diferite subiecte specifice din domeniul energiei electrice;
 • participarea în cadrul Grupurilor de Lucru care au ca scop realizarea de studii pe subiecte de actualitate;
 • cooperarea cu alte organizaţii care activeaza în domeniul distribuţiei de energie electrica;
 • publicarea de materiale tehnice, concluzii ale conferinţelor, rapoarte de activitate ale Grupurilor de lucru în diferite reviste de specialitate din România.

 

Functii ale CNR CIRED:

 • coordonează şi sustine activităţile Comitetului Român CIRED;
 • menţine legatura cu Organismul Internaţional CIRED prin intermediul Secretariatului General CIRED;
 • primeşte şi difuzează toate informaţiile şi materialele referitoare la CIRED;
 • propune subiecte preferenţiale pentru Conferinţele Internaţionale, spre a fi examinate de Comitetul Tehnic Director CIRED;
 • popularizează Conferinţele Internaţionale CIRED şi încurajează participarea cu referate;
 • analizează referatele primite la nivel naţional şi înainteaza pentru fiecare rezumat un calificativ, conform procedurii de selecţie comunicată de organizatori;
 • adresează Secretariatului General CIRED toate sugestiile ce au în vedere îmbunătăţirea calităţii Conferinţelor Internaţionale;
 • menţine legătura cu celelalte Comitete Naţionale afiliate la CIRED din alte ţări, în vederea schimbului de informaţii

Date cheie 2021:

 • A 26-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice CIRED’ 2021, in format virtual, 20-23 septembrie 2021:
  • Notificarea autorilor privind modul de sustinere a lucrarii in sesiune principala/poster (termen:14 iunie 2021).
 • 12th Conference on Electricity Distribution in Serbia / with regional participation – CIRED, Vrnjacka Banja, Serbia, 30 august – 3 septembrie 2021, Vrnjacka Banja, Serbia.

Repere 2020:

 • CIRED Workshop 2020: How to Implement Flexibility in the Distribution System?
  Online, 22 – 23 septembrie 2020

  • Notificarea autorilor de rezumate – acceptare/respingere (24 ianuarie 2020);
  • Înaintare lucrări în extenso (16 martie 2020);
  • Participarea cu o lucrare din Romania.
 • Demararea activităților corespondente celei de a 26-a editii a Conferinţei Internaţionale din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice CIRED’ 2021
  • Lansarea Call for Papers (13 aprilie 2020);
  • Difuzarea la nivel national a „Call for Papers” pentru CIRED’ 2021 (aprilie 2020);
  • Înscrierea rezumatelor (termen: 9 septembrie 2020);
  • Notificarea autorilor de rezumate – acceptare/respingere (termen: 17 noiembrie 2020).
 • 12th Conference on electricity distribution in Serbia / with regional participation – CIRED, Kopaonik, Serbia, 28 septembrie – 2 octombrie 2020 – amânată pentru o dată ulterioară.
  • Înscrierea rezumatelor (termen: 28 septembrie 2020);
  • Notificarea autorilor de rezumate (termen: 13 noiembrie 2020).
 •  

Date cheie 2019:

 • A 25-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice CIRED’ 2019:
  • Transmiterea lucrărilor în extenso selectate de Comitetului Tehnic Internaţional al CIRED (termen: 14 ianuarie 2019);
  • Notificarea autorilor asupra acceptării lucrărilor în extenso (termen: 5 aprilie 2019);
  • 3-6 iunie 2019, Madrid: Desfăşurarea lucrărilor CIRED’ 2019; Susţinerea lucrărilor selectate de Comitetul Tehnic al Organismului Internaţional CIRED; Participarea la întâlnirea Comitetelor CIRED afiliate din întreaga lume organizată de CIRED din doi în doi ani;
 • Consultări la nivel naţional referitoare la propunerile de noi subiecte preferenţiale pentru viitoarea ediţie din 2021, CIRED 2021 şi înaintarea propunerilor către CIRED (octombrie 2019);
 • Difuzare Call for papers Workshop CIRED 2020.

REPERE 2018:

Workshop CIRED 2018 on Microgrids and Local Energy Communities 7 – 8 iunie 2018, Ljubljana:

 • Notificarea de către CIRED a autorilor de rezumate – acceptare/respingere (29 ianuarie 2018);
 • Înaintare lucrări în extenso (23 martie 2018)

A 25-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice CIRED’ 2019:

 • Difuzarea „Call for Papers” pentru CIRED’ 2019 (iunie 2018);
 • Înscrierea rezumatelor (termen:14 septembrie 2018);
 • Acordarea calificativelor pentru fiecare rezumat în parte, în conformitate cu procedura de selecţie comunicată de organizatori;
 • Notificarea autorilor de rezumate – acceptare/respingere (termen:13 noiembrie 2018).

Date cheie 2017:

Coordonarea participării României la a 24-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice CIRED’ 2017

 • Centralizarea lucrărilor în extenso selectate de Comitetului Tehnic Internaţional al CIRED (termen: 16 ianuarie 2017);
 • Revizuirea lucrărilor şi eventuale sugestii către autori;
 • Înaintarea confirmărilor pentru lucrări către CIRED (termen: 13 februarie 2017);
 • Notificarea autorilor asupra modului de prezentare a lucrării (oral/poster) (termen: 24 martie 2017);
 • Lucrările selectate de Comitetul Tehnic al CIRED sunt următoarele:

»(0791)Performance Standards Applied to Romanian TSO and DSO”, Autori: Dorel Stănescu – SDEE Transilvania Sud, Dumitru Federenciuc – Electrica SA, Marilena ALBU, Stefan Gheorghe – Universitatea Politehnica Bucureşti; Doina Ilişiu, Carmen Stănescu – CN Transelectrica;

»(1039) „New Functionalities of Smart Grid Enabled NetworksAuthors: Dan Cătălin Stancu – Electrica SA, Dumitru Federenciuc – Electrica SA, Nicolae Golovanov – Universitatea Politehnica Bucureşti, Dorel Stănescu – SDEE Transilvan Sud;

»(0607) “Recognize the Need for Innovation and Smart Solutions for Distribution”, Autori: Doina Vornicu, Laurentia Predescu – CEZ România;

»(0794)Unbundled Meters can Boost Smartcity Project”, Autori: Dorel Stănescu – SDEE Transilvania Sud, Mihai Sănduleac – Universitatea Politehnica Bucureşti, Carmen Stănescu – CN Transelectrica.

 • 31 martie: Comunicarea de către autori a optiunii alese pentru prezentare (sesiune poster interactivă sau non-interactivă);
 • 12-15 iunie 2017, Glasgow: Desfăşurarea lucrărilor CIRED’ 2017; Susţinerea lucrărilor selectate de Comitetul Tehnic al Organismului Internaţional CIRED; Participarea la întâlnirea Comitetelor CIRED afiliate din întreaga lume organizată de CIRED din doi în doi ani;
 • Consultări la nivel naţional referitoare la propunerile de noi subiecte preferenţiale pentru viitoarea ediţie din 2019, CIRED 2019 (3-6 iunie, Madrid)  şi înaintarea propunerilor către CIRED (octombrie 2017);
 • Organizarea sub egida CIRED a Simpozionului Internațional Smart Metering, Sibiu, 14-17 noiembrie 2017 (Call for Papers; Template)
 • Difuzare Call for papers Workshop CIRED 2018 on Microgrids and Local Energy Communities (Ljubljana, 7-8 june 2018) (termen înaintare rezumate: 15 decembrie 2017).

Prezenţe anterioare la Conferinţele bienale CIRED (începând cu 1998, de la momentul coordonării activităţii în cadrul Electrica): 

 • CIRED’ 2015 – cea de-a 23-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice, Lyon, 15 – 18 iunie 2015: participarea cu 3 lucrări din România care au fost acceptate pentru prezentare de către Comitetul Tehnic CIRED;
 • CIRED’ 2013 – a 22-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice, Stockholm, 10 – 14 iunie 2013: participarea cu 3 lucrări din România şi reprezentarea Comitetului Român CIRED;
 • CIRED’ 2011 – a 21-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice, Frankfurt, 6-9 iunie 2011: participarea cu 3 lucrări din România care au fost acceptate pentru prezentare de către Comitetul Tehnic CIRED;
 • CIRED’ 2009 – a 20-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice, 8 – 11 iunie 2009, Praga: participarea cu opt lucrări din România, dintre care trei lucrări având autori sau co-autori din Electrica şi filialele sale;
 • CIRED’ 2007 – a 19-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice, 21-24 mai, Viena: participarea cu 12 lucrări din România şi reprezentarea Comitetului Român CIRED;
 • CIRED’ 2005 – a 18-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice – CIRED’ 2005, 6-9 iunie, Torino, Italia – participarea cu 21 de lucrări din România;
 • CIRED’ 2003 – Barcelona, 12-15 Mai 2003 – participarea cu 12 lucrări din România şi reprezentarea Comitetului Român CIRED;
 • CIRED’ 2001 – A 16-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice, CIRED 2001, RAI, 18-21 Iunie 2001 / Amsterdam – Olanda; 12 lucrări din România;
 • CIRED’ 1999 – A 15-a Conferinţă Internaţională din Domeniul Distribuţiei Energiei Electrice, 1-4 Iunie 1999 / Nice – Franta; 6 lucrări din România. 

 

Contact:

 

Preşedinte Comitet Român Afiliat la CIRED

Corina Georgeta POPESCU

Director General Electrica

Telefon: +40-21-208 50 02

 

 

Livioara ȘUJDEA – Vice-Preşedinte Comitet Roman CIRED

Director Executiv Distribuție Electrica 

Telefon : +40 21 208 5302

E-mail: livioara.sujdea@electrica.ro

 

 

Oana GALINSCHI – Secretar General al Comitetului Român CIRED

Telefon: +40-21-208 50 77

E-mail: Oana.Galinschi@electrica.ro

 

Sediul Central: Sediul Comitetului Român CIRED este în strada Grigore Alexandrescu nr. 9, Bucureşti – România (sediul Electrica).