Audit intern

Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă, care dă societăţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control deţinut asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi peraţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajută Societatea Electrica S.A.  să îşi atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control şi de conducere a întreprinderii, şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea. Serviciul de Audit&Compliance îşi desfăşoară activitatea cu obiectivitate având totodată asigurată independenţa.

Misiunile de audit intern sunt clasificate în:

  • misiuni de asigurare (A);
  • misiuni de consiliere (C).

Misiunile de asigurare implică evaluarea obiectivă a probelor de către auditorul intern pentru a formula o opinie independentă sau concluzii privind o entitate, o operaţiune, o funcţie, un proces, un sistem sau alt aspect.

Misiunile de consiliere au un caracter de consultare şi se desfăşoară, în general, la cererea expresă a Comitetului de Audit. Misiunile de consiliere se desfăşoară de către auditorii interni cu scopul de a aduce plusvaloare şi de a îmbunătăţii administrarea societăţii, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să-şi asume responsabilităţi manageriale.