Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA

Cristian Bosoancă

Presedinte C.A. numit in 18 iulie 2020
Administrator neexecutiv numit in 29 aprilie 2020

Gicu Iorga

Administrator neexecutiv
Numit in 27 Aprilie 2018

Bogdan Iliescu

Administrator neexecutiv independent
Numit in 27 Aprilie 2018

Ramona Ungur

Administrator neexecutiv independent
Numit in 27 aprilie 2018

Dragoș Andrei

Administrator neexecutiv
Numit in 7 Februarie 2019

Valentin Radu

Administrator neexecutiv independent
Numit in 27 aprilie 2018

Radu Florescu

Administrator neexecutiv independent
Numit în data de 7 februarie 2019

Comitetul de Audit şi Risc

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare

Comitetul de Strategie şi Guvernanţă Corporativă