Comitetul de Nominalizare şi Remunerare

Nume Funcţie
Dl. Bogdan George Iliescu Preşedinte
Dl. Valentin Radu
Membru
Dl. Gicu Iorga Membru