Istoric

 • 1990: Noiembrie se înfiinţează Regia Naţională de Electricitate – RENEL. IRE-urile devin Filiale de Reţele Electrice (FRE-uri);
 • 1998: Urmare a restructurării survenite prin aplicarea HG 365/03.07.1998 de reorganizarea RENEL se înfiinţează Compania Naţională de Electricitate (CONEL). CONEL avea în componență trei filiale: S.C. Termoelectrica S.A –  pentru producerea de energie electrică și termică în termocentrale; S.C. Hidroelectrica S.A. – pentru producerea de energie electrică în hidrocentrale și S.C. Electrica S.A. – pentru distribuția și furnizarea energiei electrice.
 • 2000: CONEL, a fost împărțită în societăți comerciale independente aflate integral în proprietatea statului: S.C. Termoelectrica S.A., S.C. Hidroelectrica S.A., S.C. Electrica S.A. și C.N. Transelectrica S.A. cu rol de Operator de Transport și Sistem, având ca filială cu personalitate juridică S.C. OPCOM S.A. Ca efect al acestei divizări, CONEL a fost desființată.
 • 2001: În baza HG 1342/27.12.2001, privind reorganizarea SC Electrica SA, se înfiinţează 8 Societăţi Comerciale. Electrica SA a fost împărţită în 8 filiale, după cum urmează:
  1. Electrica Transilvania Nord (cu sediul la Cluj-Napoca)
  2. Electrica Transilvania Sud (cu sediul la Braşov)
  3. Electrica Muntenia Nord (cu sediul la Ploieşti)
  4. Electrica Muntenia Sud (cu sediul în Bucureşti)
  5. Electrica Banat (cu sediul la Timişoara)
  6. Electrica Moldova (cu sediul la Bacău)
  7. Electrica Oltenia (cu sediul la Craiova)
  8. Electrica Dobrogea (cu sediul în Constanţa)
 • 2005: Filialele Electrica Banat, Electrica Moldova, Electrica Oltenia şi Electrica Dobrogea au fost privatizate în procent de 51%, Electrica SA rămânând acţionar la acestea.
 • 2007 – 1 august: are loc reorganizarea Filialelor de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Nord, Transilvania Sud și Transilvania Nord constând în divizarea parţială a fostelor societăţi, în scopul separării activităţii de furnizare a energiei electrice de activitatea de distribuţie a energiei electrice. Prin Hotărârea de Guvern 657/2007, cele 3 filiale rămase integral în proprietatea Electrica SA au fost divizate pe baza activităţii de furnizare şi distribuţie, astfel luând naştere filialele:
  1. Electrica Furnizare Muntenia Nord
  2. Electrica Furnizare Transilvania Nord
  3. Electrica Furnizare Transilvania Sud
  4. Electrica Distribuţie Muntenia Nord
  5. Electrica Distribuţie Transilvania Nord
  6. Electrica Distribuţie Transilvania Sud

Separarea activităţilor de furnizare şi distribuţie reprezintă punerea în practică a cerinţei prevăzute de Directiva Europeană nr. 54 din 26 iunie 2003 şi este reglementată de HG nr. 675 din 28 iunie 2007.

 • 2008: Filiala Electrica Muntenia Sud a fost privatizată, pachetul majoritar de acţiuni de 64,4% fiind preluat de către grupul italian ENEL.
 • 2011: În data de 22.07.2011, în conformitate cu HG 930/ 01.09.2010, s-a înființat SC Electrica Furnizare SA prin fuziunea fostelor filiale ”Electrica Furnizare Muntenia Nord”, ”Electrica Furnizare Transilvania Nord” și ”Electrica Furnizare Transilvania Sud”.
 • 2014: iunie are loc listarea cu succes a 51% din acțiunile SC ELECTRICA SA la Bursa de Valori București și London Stock Exchange, cea mai mare listare de pe piaţa de capital din România, compania strângând din piaţă o sumă record, de aproape 2 miliarde de lei (443 milioane euro).

 

Evenimentele care au marcat istoria activităţii de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

Bucureştiul a devenit în 1857 prima capitală din lume iluminată cu petrol lampant, iar din acel moment au început preocupările pentru modernizarea vieţii publice din România, implicit şi a celei industriale. Anii respectivi au marcat începutul avântului economic al ţării (anul 1938 este folosit ca referinţă pentru starea economică a României înainte de schimbarea regimului de guvernamânt) şi una din direcţii a fost dezvoltarea energetică a ţării.

Treptat, au fost puse în funcţiune capacităţi de producţie noi (hidrocentrale, termocentrale, centrale electrice pe gaz, linii electrice de transport şi distribuţie) care au condus la închegarea Sistemului Energetic Naţional. În zilele noastre au rămas neelectrificate aproximativ 300 de localităţi.

 • 1882, Bucureşti: a fost pusă în funcţiune prima reţea de iluminat public din ţară
 • 1884, Timişoara: intră în funcţiune primul iluminat electric stradal din Europa
 • 1887, Craiova: a fost realizat iluminatul electric al Teatrului Naţional
 • 1894, Bucureşti: primele tramvaie electrice din ţară
 • 1898, Bucureşti: ia fiinţă “Societatea Română pentru Intreprinderi Electrice Industriale”, care în 1921 devine “S.C. ELECTRICA S.A. – Societate Anonimă Română”
 • 1899, Iaşi: începe distribuţia publică de energie electrică în oraş
 • 1902, Ploieşti: începe distribuţia publică de energie electric în oraş
 • 1913: prima cale ferată electrificată din ţară, pe ruta Arad – Ghioroc – Pincota – Radna
 • 1930 – 1931, Bucureşti: – se pune în funcţiune a primei reţele electrice de distribuţie pe stâlpi de beton armat din ţară
 • 1939 – 1940, Snagov: are loc punerea în funcţiune a primului cablu subacvatic.

Exista multe alte evenimente importante în construcţia şi dezvoltarea Sistemului Energetic Naţional, acestea reprezentând realizări obţinute de-a lungul anilor de societăţile comerciale apărute prin reorganizarea Ministerului Energiei Electrice, RENEL si CONEL.