Conformitate

Având în principal o funcție de prevenție în raport cu riscurile la care organizația este expusă conformitatea adaugă valoare fiecărei afaceri și de aceea trebuie integrată în strategia pe termen lung. Investiția în conformitate se traduce atât printr-un management mai performant al proceselor, eficiență crescută, costuri operaționale reduse, diminuare a pierderilor, profit pe termen lung, cât și printr-o creștere a gradului de încredere de care Electrica se bucură. Adoptând o atitudine proactivă, Electrica a înțeles că prevenția este mai ușoară decât tratarea.

 

În acest sens, Electrica a dezvoltat şi adoptat setul de politici vizând: toleranță zero faţă de corupție, fraudă şi spălare de bani, evitarea și combaterea conflictelor de interese, cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare, transparența și implicarea părților interesate, așa cum prevede Codul de Etică și Conduită Profesională la art. 3.7.

 

 

Politica privind toleranta zero fata de coruptie, frauda si spalare de bani

Politica evitarea combaterea conflictelor de interese

Politica privind cadourile, cheltuielile de protocol si interzicerea platilor de facilitare

Politica privind transparenta

Politica privind implicarea partilor interesate

Politica privind managementul etic al carierei

Politica privind tranzacțiile cu parțile afiliate