Sustenabilitate

Electrica a înțeles că fiecare companie trebuie să inițieze un proces de integrare a preocupărilor sale pentru mediul înconjurător, societate, etică, drepturile omului și pentru consumator atât în operațiunile sale comerciale, cât mai ales în strategia pe termen mediu și lung, printr-o colaborare strânsă cu toate părțile interesate, așa cum se susține și la nivelul Comisiei Europene.

Aceasta înseamnă o abordare sustenabilă a afacerii și de aceea preocupările noastre urmăresc îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.