Managementul calității și mediului

Electrica SA  şi societăţi de distribuţie ale grupului au implementat propriul Sistem de Management Integrat (SMI) Calitate-Mediu-Sanatate şi Securitate Ocupaţionala, sistem certificat în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2008 – “Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”, ISO 14001:2004 – “Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare” şi OHSAS 18001:2007 – “Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinte”.

Certificarea sistemelor de management integrat implementate a fost realizată de către SC SRAC CERT SRL, ţinându-se cont de activitatea de bază a fiecarei structuri,  fiind însoţită şi de certificarea IQNet care conferă o recunoaştere internaţională a acestor certificate.