Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala

Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – SSO proiectat, documentat și implementat la nivelul Electrica S.A. integrează toate componentele afacerii într-o structură coerentă, care să permită realizarea obiectivelor și misiunii sale. Compania menține, îmbunătățește și eficientizează continuu sistemul de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor de referință, precum și cu strategia și obiectivele organizației.

 

Principiile fundamentale avute în vedere la nivelul Electrica S.A. în dezvoltarea Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – SSO sunt “abordarea procesuală”, ”gândirea bazată pe risc” și “îmbunătățirea continuă”.

 

Anul 2019 a însemnat pentru Electrica S.A. tranziția Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSM de la OHSAS 18001:2007 la SR ISO 45001:2018 și recertificarea acestuia, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018, de către organismul de certificare SRAC Cert afiliat IQNet, în luna octombrie.