Mediu

Grupul Electrica are implementate sisteme de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională la nivelul fiecarei societăţi de distribuţie ale grupului Electrica prin care gestioneaza eficient aspectele de mediu aferente activităţii de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi de mentenanţă a serviciilor energetice, pentru prevenirea poluării şi creşterea performaţei de mediu.

Grupul Electrica promovează politici avantajoase din punct de vedere ecologic, cum ar fi implementarea reţelelor inteligente (smart grid), reducerea consumului propriu tehnologic (c.p.t.) şi folosirea de echipamente ecologice moderne.

Preocuparea Grupului Electrica privind protecţia mediului se reflectă şi in Declaraţia de politica a sistemului de management integrat in domeniile calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Grupul Electrica şi-a stabilit o serie de obiective  in domeniul protecţiei mediului urmărind menţinerea unui sistem de management performant şi prevenirea poluării astfel încat impactul RED asupra mediului să se încadreze în limitele cerinţelor naţionale si internaţionale.

Acestea sunt:

  • Îmbunătăţirea performanţei de mediu;
  • Perfecţionarea managementului deşeurilor prin eliminarea responsabilă şi în siguranţă a deşeurilor reziduale, inclusiv a celor periculoase;
  • Conservarea resurselor naturale şi angajamentul de prevenire a poluării mediului înconjurator;
  • Dezvoltarea canalelor de comunicare a politicii si obiectivelor de mediu pentru informarea tuturor părţilor interesate;
  • Evaluarea periodică a conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe de mediu prin: audituri, raportari privind protecţia mediului, etc.
  • Reducerea impactului nefavorabil asupra mediului pentru toate activităţile într-un mod eficient din punct de vedere economic, respectînd reglementările în vigoare;
  • Atingerea unor standarde de performanţă privind protecţia mediului la nivelul exigenţelor internaţionale;
  • Aplicarea măsurilor de intervenţie operative pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident, avarie sau dezastre;
  • Modernizarea instalaţiilor si utilizarea echipamentelor ecologice în scopul reducerii pierderilor de energie electrică.

La nivelul Grupului Electrica se elaborează semestrial, în baza raportărilor transmise de societăţile de distribuţie ale grupului Electrica, Raportul de activitate în domeniul managementului mediului ce contine informatii sintetizate privind programele de acţiuni cu cheltuielile aferente, nivelul de conformare cu prevederile legislaţiei privind protecţia mediului şi situaţia gestionării deşeurilor.