Managementul Riscului

În cadrul Societăţii Energetice Electrica S.A. a fost implementat un sistem de management al riscului în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 946/2005 privind aprobarea Codului Controlului Intern cu modificările şi completările ulterioare. În prezent se face tranziţia acestuia către un sistem de management al riscului bazat pe prevederile standardului SR ISO 31000:2010 „Managementul Riscului. Principii şi linii directoare”. O preocupare majoră a conducerii o reprezintă importanţa rolului managementului riscului în cadrul societăţii şi necesitatea implicării directe a tuturor factorilor decizionali în desfăşurarea procesului de management al riscului.

 

Sistemul Managementul Riscului din cadrul Electrica S.A. este format dintr-un set de reguli, politica managementul riscurilor, proceduri interne şi entităţi organizatorice menite să permită ca principalele riscuri din cadrul societăţii să fie evaluate, gestionate, monitorizate şi revizuite.

 

Acest sistem deţine un rol central în cadrul societăţii, contribuind la adoptarea deciziilor în conformitate cu apetitul pentru risc, precum şi la înţelegerea corectă a valorilor corporative, a obiectivelor strategice şi a riscurilor aferente cu care se confruntă aceasta.

 

Aplicarea Sistemului Managementul Riscului în cadrul societăţii ajută la asigurarea protecţiei activelor, fiabilităţii raportării financiare, eficienţei şi eficacităţii activităţilor şi proceselor, în deplină conformitate cu legislaţia, reglementările, statutul, politicile şi procedurile interne.

 

Având în vedere contextul economico-politic actual, atât la nivel naţional cât şi internaţional, Electrica S.A. îşi propune să dezvolte permanent acest sistem prin adoptarea celor mai bune practici şi standarde naţionale şi internaţionale din domeniu.