Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acţionarilor se desfăşoară în oraşul de reşedinţă al companiei – Bucureşti.

Adunarea Generală se convoacă prin anunţ public şi se desfăşoară conform legislaţiei române si Actului Constitutiv al companiei. Participarea la Adunare este condiţionată de deţinerea statutului de acţionar la data de referinţă prestabilită si comunicata prin convocator. 

Politica Organizare si Desfasurare AGA