Adunarea Generala a Actionarilor din 18 decembrie 2014

AGOA si AGEA Electrica S.A.
Data si ora: 18 decembrie 2014, AGOA de la ora 14:00 si AGEA de la ora 16.00
Locatia: Sala de Conferințe, sediul SC FISE Electrica Serv SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod: 011736

Electrica – Actul constitutiv actualizat potrivit hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 18 decembrie 2014 (versiunea in limba romana)
Raport curent referitor la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 33 si la Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 11 din data de 18 decembrie 2014 – document publicat in 19 decembrie 2014

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.33 din data de 18 decembrie 2014 (romana si engleza)

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.11 din data de 18 decembrie 2014 (romana si engleza)

Anunt si Convocator pentru AGOA si AGEA 18 decembrie 2014 – document publicat in 31 octombrie 2014

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA pot fi descarcate mai jos:

Informare privind numărul total de acţiuni şi drepturi de vot

Procură specială pentru acţionari persoane fizice pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Procură specială pentru acţionari persoane juridice pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionari persoane fizice pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionari persoane juridice pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Proiect de Hotarare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Documente aferente punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA

Documente aferente punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi a AGOA

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA pot fi descarcate mai jos:

Informare privind numărul total de acţiuni şi drepturi de vot

Procură specială pentru acţionari persoane fizice pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Procură specială pentru acţionari persoane juridice pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionari persoane fizice pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionari persoane juridice pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Proiect de Hotarare pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electrica S.A. din data de 18 decembrie 2014

Documente aferente punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA

Documente aferente punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA

Documente aferente punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi a AGEA

Documente aferente punctului 6 de pe ordinea de zi a AGEA

 

Solicitari de clarificari si raspunsurile corespunzatoare:

Adresa Departamentului pentru Energie din 21 noiembrie 2014 – Solicitare de clarificari referitoare la unele puncte de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA din 18 decembrie 2014 

Raspunsurile Electrica la Adresa Departamentului pentru Energie din 21 noiembrie 2014 – solicitare de clarificari referitoare la unele puncte de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA din 18 decembre 2014

Adresa Departamentului pentru Energie din 3 decembrie 2014 – Solicitare de clarificari referitoare la unele puncte de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA din 18 decembrie 2014

Raspunsurile Electrica la Adresa Departamentului pentru Energie din 3 decembrie 2014 – Solicitare de clarificari referitoare la unele puncte de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA din 18 decembre 2014