Adunarea Generala a Actionarilor din 14 decembrie 2015

Adunarea Generala a Actionarilor din 14 decembrie 2015
AGOA Electrica S.A.
Data si ora: 14 decembrie 2015, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe, sediul FISE Electrica Serv SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod: 011736

 

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

 

Raport curent – Solicitarea formulată de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în numele Statului Român de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) Electrica – 15 octombrie 2015

 

Profilul Consiliului de administrație și Politica de evaluare

Potrivit principiilor asumate de Electrica SA prin Codul de Guvernanta Corporativa si tinand cont de principiile si prevederile noului Cod de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti, aplicabil incepand cu 4 ianuarie 2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de administratie al Electrica SA a elaborat documentul

Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare” (click pe link pentru a vizualiza documentul). In contextul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14 decembrie 2015 avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Electrica SA, Comitetul de Nominalizare si Remunerare pune la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari “Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare”, pentru a putea fi utilizat in procesul de formulare de propuneri de candidați pentru posturile de administratori ai Societății.

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

Nota 1: Pentru evitarea oricaror confuzii referitoare la formularele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica SA din data de 14 decembrie 2015 (si anume buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale), documentele publicate anterior datei de 25 noiembrie 2015 au fost indepartate de pe site. Formularele transmise la Societate care au fost completate in formatul publicat in data de 13 noiembrie 2015, respectiv 20 noiembrie 2015 (format care a fost ulterior actualizat si republicat in data de 25 noiembrie 2015) vor fi luate in considerare conform prevederilor convocatorul completat.

 

Lista finala a candidatilor propusi pentru a fi votati ca membrii Consiliului de Administratie – punctul 1 de pe agenda AGOA

NOTA: Pentru propunerile de candidați independenți, Comitetul de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administrație al Societății a verificat existenta documentelor justificative solicitate prin Convocator, care probează faptul ca aceștia îndeplinesc condițiile menționate la lit. a) – k), ale art.17(2) din Actul Constitutiv.

Victor Cionga, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)

Michael Adriaan Maria Boersma, domiciliat in Oosterbeek, Olanda, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)

Arielle Malard De Rothschild, domiciliata in Paris, Franta, administrator in functie pana la data AGOA, inscrisa de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)

Cristian Busu, domiciliat in Constanta, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)

Ioana Alina Dragan, domiciliata in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscrisa de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM), precum si propusa de catre Statul Roman, reprezentat de Ministerul Energiei

Stelian Iuliu Alexandru Gal, domiciliat in Sibiu, Romania, propus de catre Peter Pal (actionar persoana fizica)

Ovidiu Demetrescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Aristica Branzan si Cristina Maria Popa (actionari persoane fizice)

Mihai Paun, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Constantin Petrache (actionar persoana fizica)

Alin Andrei Haret, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre NN Pensii SAFPAP S.A. (actionar persoana juridica)

Constantin Bulac, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Statul Roman, reprezentat de Ministerul Energiei

Corina Georgeta Popescu, domiciliata in Bucuresti, Romania, propusa de catre Statul Roman, reprezentat de Ministerul Energiei

Bogdan George Iliescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Swiss Capital (actionar persoana juridica)

Pedro Mielgo Alvarez, domiciliat in Madrid, Spania, propus de catre Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) (actionar persoana juridica)

Gratian Mircea Ilie, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre Gratian Mircea Ilie (actionar persoana fizica)

 

NOTA: Domnul Victor Vlad Grigorescu, inscris initial de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie, a fost numit in data de 17 noiembrie 2015 Ministru al Energiei in guvernul Dacian Ciolos. Deoarece aceasta functie este incompatibila cu aceea de membru in consiliul de administratie al Electrica, domnul Grigorescu nu se mai poate regasi pe lista de candidati.

Lista potentialilor candidati selectati de catre agentia de recrutare independenta – Pedersen & Partners (firma internationala de consultanta in recrutare si evaluare pentru pozitii de top management), angajata de Electrica in conformitate cu dispozitiile art.17(2) din Actul Constitutiv al Societatii valabil pana la data de 10 noiembrie 2015. Aceasta lista a fost avizata de catre Comitetul de nominalizare si remunerare al Electrica. Actionarii sunt invitati sa propuna unul sau mai multi candidati din aceasta lista scurta de 3 propuneri pana in data de 24 noiembrie 2015, ora 10:00 (ora Romaniei) – (doar in limba engleza) – document publicat in data de 19 noiembrie 2015