Adunarea Generala a Actionarilor din 9 iulie 2015

Adunarea Generala a Actionarilor din 9 iulie 2015
AGOA si AGEA Electrica S.A.
Data si ora: 09 iulie 2015, AGOA de la ora 10:00 (ora Romaniei) si AGEA de la ora 12.00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe, sediul SC FISE Electrica Serv SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod: 011736

 

Raport curent referitor la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 si la Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 9 iulie 2015

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 9 iulie 2015

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 9 iulie 2015

Raport curent referitor la completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 9 iulie 2015 – document publicat in 9 iunie 2015

Solicitare privind completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 9 iulie 2015 formulată de către Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin Direcția Generală Societăți Comerciale – document publicat in 9 iunie 2015

Convocatorul completat pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Electrica la data de 9 iulie 2015 – document publicat in data de 9 iunie 2015

Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 9 iulie 2015 – document publicat in 21 mai 2015

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 9 iulie 2015 – document publicat in data de 21 mai 2015

 

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza, reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Procura generala

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:


Nota 1: Pentru evitarea oricaror confuzii referitoare la formularele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica SA si, respectiv, pentru Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor din data de 9 iulie 2015 (si anume buletinele de vot prin corespondenta, procurile speciale, proiectul de hotarare AGOA, proiectul de hotarare AGEA, informarea privind numărul total de acţiuni şi drepturi de vot), documentele publicate anterior datei de 10 iunie 2015 au fost indepartate de pe site. Formularele transmise la Societate care au fost completate in formatul publicat in data de 8 iunie 2015 (format care a fost ulterior actualizat si republicat in data de 10 iunie 2015) vor fi luate in considerare conform prevederilor convocatorul completat.

Nota 2: Documentele aferente punctului 4 si punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA conform Convocatorului completat din 9 iunie 2015 au fost publicate initital in data de 8 iunie 2015 ca documente aferente punctului 2, respectiv punctului 3 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, conform Convocatorului din 21 mai 2015. Aceste documente nu s-au modificat; renumerotarea lor a fost necesara datorita completarii convocatorului in data de 9 iunie 2015.

 

Scrisoare catre actionari publicata in data de 15 mai 2015

Raspunsuri la intrebarile actionarilor adresate in cadrul AGA din 27 aprilie 2015