Adunarea Generala a Actionarilor din 21 octombrie 2016

Adunarea Generala a Actionarilor din 21 octombrie 2016
AGOA si AGEA Electrica S.A.
Data si ora: 21 octombrie 2016, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 11:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe Radu Zane, sediul Electrica SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Strada Grigore Alexandrescu nr.9, cod: 010621

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

Nota: In urma publicării in data de 26 septembrie a raportului curent privind indreptarea erorilor materiale din Convocatorul AGA din 21 octombrie 2016, au fost republicate pe site documentele de vot modificate in conformitate cu corecturile din raportul curent. Buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale completate si trimise pe forma anterioara, publicata in 16 septembrie, raman valabile.

  • AGOA – punctul 1. – Consiliul de Administratie al Electrica S.A., prin hotararea de CA nr. 21 din 11 august 2016 (click pe link pentru a vizualiza documentul), il propune pe Dl. Willem Jan Antoon Henri Schoeber, cetatean olandez si german, domiciliat in Wusterhausen/Dosse OT Barsikow, Germania, administrator interimar in functie de la 1 mai 2016 pana la data AGOA, pentru functia de administrator, cu o durata a mandatului egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 14 decembrie 2019. Click pe linkul urmator pentru a accesa biografia domnului Schoeber.

Profilul Consiliului de administrație și Politica de evaluare
Potrivit principiilor asumate de Electrica SA prin Codul de Guvernanta Corporativa si tinand cont de principiile si prevederile noului Cod de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti, aplicabil incepand cu 4 ianuarie 2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de administratie al Electrica SA a elaborat documentul Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare (click pe link pentru a vizualiza documentul). In contextul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21 septembrie 2016 avand pe ordinea de zi alegerea unui membru independent al Consiliului de Administrație al Electrica SA, Comitetul de Nominalizare si Remunerare pune la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari.

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

Nota: In urma publicării in data de 26 septembrie a raportului curent privind indreptarea erorilor materiale din Convocatorul AGA din 21 octombrie 2016, au fost republicate pe site documentele de vot modificate in conformitate cu corecturile din raportul curent. Buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale completate si trimise pe forma anterioara, publicata in 16 septembrie, raman valabile.

 

Raspunsuri la solicitarile actionarilor adresate in cadrul adunarilor generale ale actionarilor din 31 martie 2016 – Executia bugetara la sfarsitul primului semestrul 2016

 

Raspunsuri la solicitarile actionarilor adresate in cadrul adunarilor generale ale actionarilor din 27 aprilie 2016 – Clarificari referitoare la situatiile financiale ale companiilor din Grupul Electrica