Adunarea Generala a Actionarilor din 31 martie 2016

Adunarea Generala a Actionarilor din 31 martie 2016
AGEA si AGOA Electrica S.A.
Data si ora: 31 martie 2016, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 13:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe, sediul FISE Electrica Serv SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod: 011736

 

Informaţii pentru acţionari – 31 martie 2016
În ceea ce priveşte punctul 8 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA), respectiv aprobarea declanşării operaţiunii de majorare a capitalului social al Electrica SA prin aport în natură cu valoarea a trei terenuri (15.614,06mp) şi a desemnării de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri, având în vedere
– faptul că în cadrul şedinţei AGEA de azi s-a ajuns la concluzia ca nu este îndeplinită condiţia de cvorum (85,0%) conform legii pieţei de capital din România nr. 297/2004 art. 240(2),
– prevederile Convocatorului AGA, respectiv faptul ca, in cazul în care, la data de 31 martie 2016, ca fiind data primei convocări a şedinţelor AGEA si respectiv AGOA, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă, prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGEA, si respectiv cea de-a doua sedinta AGOA pentru data de 1 aprilie 2016,
dorim sa informam actionarii ca cea de-a doua sedinta AGEA se va desfasura cu incepere de la ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr.9, cod: 010621, sala de conferinte Radu Zane.

 

 

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentul „AGOA – Document aferent punctului 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli consolidat al Grupului Electrica aferent exerciţiului financiar 2016”, publicat in data de 29 februarie 2016 a fost indepartat de pe site, deoarece s-au identificat ulterior publicarii cateva erori materiale. Documentul corect a fost publicat in data de 1 martie 2016.

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

Atentionare! Documentul publicat in data de 29 februarie 2016 a fost indepartat de pe site, deoarece s-au identificat ulterior publicarii cateva erori materiale.

Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unora dintre actionari