Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2017

Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2017
AGOA si AGEA Electrica SA
Data si ora: 27 aprilie 2017, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

 

 

 

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

 

 

Nota: Documentele suport aferente ordinii de zi a AGOA referitoare la rapoarte si situatii financiare se gasesc de asemenea la sectiunea Raportari Interimare in format PDF tranformat din Word, diferit de formatul PDF-scan din aceasta sectiune

 

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

 

 

 

Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unora dintre actionari