Adunarea Generala a Actionarilor din 18 septembrie 2018

Adunarea Generala a Actionarilor din 18 septembrie 2018
AGOA Electrica SA
Data si ora: 18 septembrie 2018, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

 

 

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi completată a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

 

 

Documente puse la dispozitie in urma solicitarii unora dintre actionari: