Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2018

Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2018
AGOA si AGEA Electrica SA
Data si ora: 27 aprilie 2018, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

Nota 1: In vederea indreptarii unor erori materiale aparute in procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru sedinta AGOA din data de 27 aprilie 2018 si in procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru sedinta AGOA din data de 27 aprilie 2018, documente publicate pe website-ul companiei in data de 27 martie 2018, va aducem la cunostinta ca aceste doua documente au fost reincarcate in forma corecta in data de 28 martie 2018. 

Nota 2: Ca urmare a propunerilor de candidati pentru ocuparea pozitiei de administrator neexecutivi si pentru evitarea oricaror confuzii referitoare la formularele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica SA din data de 27 aprilie 2018, buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale publicate anterior datei de 17 aprilie 2018 au fost indepartate de pe site. Formularele transmise la Societate care au fost completate in formatul publicat in data de 19 martie 2018, respectiv 27 si 28 martie 2018 (format care a fost ulterior actualizat si republicat in data de 17 aprilie 2018) vor fi luate in considerare conform prevederilor convocatorul completat.

Nota: Actionarii Societatii au avut dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de administratori, in conditiile legii, ale Actului Constitutiv si conform Convocatorului completat, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 13 aprilie 2018. Lista finala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al Societatii, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a acestora, se afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17 aprilie 2018, ora 17:00 (ora Romaniei). 

Profilul Consiliului de administrație și Politica de evaluare
Potrivit principiilor asumate de Electrica SA prin Codul de Guvernanta Corporativa si tinand cont de principiile si prevederile noului Cod de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti, aplicabil incepand cu 4 ianuarie 2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de administratie al Electrica SA a elaborat documentul Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare (click pe link pentru a vizualiza documentul). In contextul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2018 avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Electrica SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, Comitetul de Nominalizare si Remunerare pune la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari.

Nota: Prevederile art. 18 alin. 1 si alin. 3 din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A. mentioneaza ca administrarea Societatii se realizează de “un consiliu de administratie compus din 7 (sapte) membri neexecutivi”, dintre care “cel putin 4 (patru) trebuie să fie independenți”, iar sedintele “vor fi tinute in mod valabil in prezenta a cel putin 5 (cinci) membri dintre care 3 (trei) membri vor fi obligatoriu membri independenti”.

Lista candidatilor propusi pentru a fi votati ca membrii Consiliului de Administratie – punctul 8 de pe agenda AGOA:

 • Cristian Busu, domiciliat in Constanta, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)
 • Elena Doina Dascalu, domiciliata in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscrisa de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)
 • Bogdan George Iliescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)
 • Gicu Iorga, domiciliat in Giurgiu, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)
 • Arielle Malard De Rothschild, domiciliata in Paris, Franta, administrator in functie pana la data AGOA, inscrisa de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)
 • Pedro Mielgo Alvarez, domiciliat in Madrid, Spania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)
 • Willem Jan Antoon Henri Schoeber, domiciliat in Wusterhausen/Dosse OT Barsikow, Germania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului 1/2006 CNVM)
 • Alexandru Botez, domiciliat in Bucharest, Romania, auto-propus
 • Marius Leonard Gherghina, domiciliat in Bucuresti,Romania, propus Certinvest Pensii SAFPF, administrator al Fond de Pensii Facultativ Pensia Mea
 • Valentin Radu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de Ministerul Energiei si de Tudor Cîrstea
 • Ramona Ungur, domiciliata in Bucuresti, Romania, propusa de Ministerul Energiei si de Tudor Cîrstea

Nota 1: Dl. Marius Leonard Gherghina a depus la registratura societatii, in data de 19 aprilie 2018, o declaratie notariala prin care declara ca indeplineste “toate conditiile si criteriile de independenta pentru pozitia de administrator independent la Electrica SA (societatea avand CIF 13267221) stabilite prin lege, prin actul constitutiv al societatii si in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti”.

Nota 2: Doar persoanele care au calitatea de actionari la “Data de referinta” pot participa la adunarea generala a actionarilor si pot vota, conform prevederilor legale

Hotarari CA aferente ordinii de zi a AGOA

Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unor actionari:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

Nota:

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica convocata pentru data de 27 aprilie 2018 (AGEA), conform Notei referitoare la infiintarea punctului de lucru al societatii la adresa din Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, West Wing, etaj 6, Sector 1, România, Electrica doreste, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa ofere posibilitatea actionarilor sa aiba acces la elemente suplimentare ce tin de conditiile comerciale negociate (Informatiile) de catre Electrica cu Complexul Multifunctional Victoria S.R.L. (America House).

Astfel, actionarii pot sa intre, la cerere, in posesia Informatiilor, prin formularea unei solicitari în scris, în limba română sau în limba engleză, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I din Convocator corespunzator AGEA, precum si cu specificarea numarului total de actiuni detinute in Electrica.

După cum se mentioneaza si in Nota referitoare la infiintarea punctului de lucru, pentru a asigura indeplinirea de catre Societate a unor obligatii de confidentialitate, inainte de a primi acces la Informatii, actionarii persoane fizice vor semna un Angajament de Confidentialitate – Persoane Fizice (click pe link pentru a vizualiza documentul), iar actionarii persoane juridice vor semna un Angajament de Confidentialitate – Persoane Juridice (click pe link pentru a vizualiza documentul).

Cererea, insotita de versiunile semnate ale „Angajamentului de Confidentialitate”, vor fi adresate Consiliului de Administraţie al Societăţii şi, in scopul prevazut de lege al asigurarii identificarii acţionarilor şi securitatii comunicării cu acestia, vor trebui transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societăţii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionata de Societate până la data de 26 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României), cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule „SOLICITARE DE FURNIZARE DE INFORMATII”. În ceea ce privește cererile adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acţionarii persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane juridice si trebuie sa fie insotite de doua exemplare semnate in original ale „Angajamentului de Confidentialitate”.

Electrica va colecta toate cererile primite si le va da curs prin furnizarea Documentelor astfel: incepand cu data de 26 martie 2018 pentru actionarii inscrisi la 19 martie 2018 in registrul acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central S.A si incepand cu data de 04 aprilie 2018, pentru actionarii inscrisi la 28 martie 2018 in acest registru. La alegerea actionarilor exprimată in cuprinsul cererii, Documentele se vor pune la dispozitie prin ridicare de la Registratura Societății, transmitere prin curier cu taxa la livrare si confirmare de primire sau transmitere pe e-mail cu semnatura electronica a Electrica, cu luarea in considerare de catre actionar a timpului necesar primirii raspunsului prin curier.

Hotarare CA aferenta ordinii de zi a AGEA