Adunarea Generala a Actionarilor din 7 februarie 2019

Adunarea Generala a Actionarilor din 7 februarie 2019
AGOA Electrica SA
Data si ora: 7 februarie 2019, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!
 
Nota:
Ca urmare a faptului ca, in data de 18 decembrie 2018, domnul Willem Jan Antoon Henri Schoeber a notificat Societatea cu privire la decizia sa de a demisiona din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Electrica SA incepand cu data de 6 februarie 2019 (ora 24:00), o parte dintre informatiile prezentate mai jos au fost modificate in data de 19 decembrie 2018.

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), republicate in data de 08 ianuarie 2019, ca urmare a publicarii listei finale a candidatilor propusi pentru a fi votati ca membrii Consiliului de Administratie, pot fi descarcate mai jos:

Nota: Dat fiind ca exista 3 (trei) poziţii vacante pentru membrii Consiliului de Administrație al Societatii, la punctul 1 de pe ordinea de zi se poate bifa căsuţa „PENTRU” cu privire la maxim 3 (trei) candidaţi.

Pentru fiecare candidat se va calcula procentul de voturi „PENTRU” primite din numarul total al voturilor exprimate pentru respectivul candidat. Mentionam ca abtinerile nu sunt considerate voturi exprimate.
Conform Legii 31/1990, hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Astfel, vor fi alesi 3 (trei) candidati. Acestia trebuie sa fi obtinut majoritatea voturilor „PENTRU” exprimate pentru ei, iar ordonarea va fi facuta descrescator după procentul voturilor „PENTRU” din cele valabil exprimate pentru fiecare candidat.
Lista finala a candidatilor propusi pentru a fi votati ca membrii Consiliului de Administratie – punctul 1 de pe agenda AGOA (document publicat in data de 8 ianuarie 2019):

   • Dragos Andreidomiciliat in Bucuresti, Romania, propus de Ministerul Energiei
   • Radu Mircea Florescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
   • Niculae Havrilet, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de Ministerul Energiei
   • Lucian Isardomiciliat in Bucuresti, Romania, propus de Liviu Mitroi
   • Radu Ioan Puscariu, domiciliat in Brasov, Romania, propus de Radu Ioan Puscariu

  

Profilul Consiliului de administrație și Politica de evaluare
Potrivit principiilor asumate de Electrica SA prin Codul de Guvernanta Corporativa si tinand cont de principiile si prevederile Codului de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti, aplicabil incepand cu 4 ianuarie 2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de administratie al Electrica SA a elaborat documentul Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare (click pe link pentru a vizualiza documentul). In contextul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 7/8 februarie 2019, avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Electrica SA pentru ocuparea pozitiilor vacante, Comitetul de Nominalizare si Remunerare pune la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari din Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare.

 
Nota: Prevederile art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A. mentioneaza urmatoarele:

„(1) Administrarea Societății este organizată în sistem unitar, respectiv un consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori neexecutivi („Consiliul”). Cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți.

(2) Statul Român, reprezentat prin autoritatea competentă potrivit legii, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu. Candidații pentru celelalte 4 (patru) poziții de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și vor fi propuși de ceilalți acționari.[…]”
 
In data de 27 aprilie 2018, Adunarea General Ordinara a Actionarilor a ales Consiliul de Administratie, format din urmatorii membri:

  • Elena Doina Dascalu – inscrisa de drept pe lista candidatilor, avand anterior calitatea de membru al Consiliului de Administratie – neindependent – a renuntat la pozitia de membru in Consiliul de Administratie
  • Bogdan George Iliescu – inscris de drept pe lista candidatilor, avand anterior calitatea de membru al Consiliului de Administratie – independent
  • Gicu Iorga – inscris de drept pe lista candidatilor, avand anterior calitatea de membru al Consiliului de Administratie – neindependent
  • Valentin Radu – Statul Roman – Ministerul Energiei si actionar persoana fizica Tudor Cîrstea – independent
  • Arielle Malard De Rothschild – inscrisa de drept pe lista candidatilor, avand anterior calitatea de membru al Consiliului de Administratie – independent – a renuntat la pozitia de membru in Consiliul de Administratie
  • Willem Jan Antoon Henri Schoeber – inscris de drept pe lista candidatilor, avand anterior calitatea de membru al Consiliului de Administratie – independent – a demisionat din pozitia de membru in Consiliul de Administratie
  • Ramona Ungur – Statul Roman – Ministerul Energiei si actionar persoana fizica Tudor Cîrstea – independent