Adunarea Generala a Actionarilor din 21 august 2020

Adunarea Generala a Actionarilor din 21 august 2020
AGEA Electrica SA
Data si ora: 21 august 2020, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

    Nota:

    Conform Notei referitoare la fuziunea celor trei operatori de distributie din cadrul Grupului Electrica, cu privire la punctele 1 si 2 de pe ordinea de azi a AGEA, Electrica ofera posibilitatea actionarilor sai sa intre, la cerere, in posesia unor detalii suplimentare referitoare la estimarea privind beneficiile acestei fuziuni (“Documentul”).

    Astfel, in plus fata de asigurarea exercitarii dreptului actionarilor Societatii de acces, conform legii, la informaţii suficiente despre problemele supuse dezbaterii AGEA, Electrica doreste, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I din Convocatorul corespunzator AGEA, precum si cu specificarea numarului total de actiuni detinute in Electrica, sa adreseze o cerere în scris, în limba română sau în limba engleză, de furnizare a unor copii ale Documentului.

    După cum se mentioneaza si in Nota referitoare la fuziunea celor trei operatori de distributie din cadrul Grupului, pentru a asigura respectarea confidentialitatii informatiilor prezentate, inainte de a primi acces la Document actionarii vor semna un Angajament de Confidentialitate. Angajament de Confidentialitate pentru persoane fizice este disponibil aici, iar Angajament de Confidentialitate pentru persoane juridice este disponibil aici.

    Cererea, insotita de versiunea semnata a „Angajamentului de Confidentialitate”, va fi adresata Consiliului de Administraţie al Societăţii şi, in scopul prevazut de lege al asigurarii identificarii acţionarilor şi securitatii comunicării cu acestia, va trebui transmisa fie (i) în format fizic, la Registratura Societăţii care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale şi a zilei de 20 iulie 2020 – zi liberă conform reglementărilor interne (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionata de Societate până la data de 14 august 2020, ora 10:00 (ora României), cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule „SOLICITARE DE FURNIZARE A DOCUMENTULUI”. În ceea ce privește cererile adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acţionarii persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane juridice si trebuie sa fie insotite de doua exemplare semnate in original ale „Angajamentului de Confidentialitate”.

    Electrica va colecta toate cererile primite si le va da curs prin furnizarea Documentului astfel: incepand cu data de 23 iulie 2020 pentru actionarii inscrisi la 17 iulie 2020 in registrul acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central S.A si incepand cu data de 31 iulie 2020 pentru actionarii inscrisi la 27 iulie 2020 in acest registru. La alegerea actionarilor exprimată in cuprinsul cererii, Documentul se va pune la dispozitie prin ridicare de la Registratura Societății, transmitere prin curier cu taxa la livrare si confirmare de primire sau transmitere pe e-mail cu semnatura electronica a Electrica.