Adunarea Generala a Actionarilor din 29 aprilie 2020

Adunarea Generala a Actionarilor din 29 aprilie 2020
AGOA Electrica SA
Data si ora: 29 aprilie 2020, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

(*) Raportul Administratorilor pentru anul 2019 (bazat pe situatiile financiare consolidate si respectiv individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana) privind activitatea economica si financiara a Grupului Electrica si a Societatii Energetice Electrica S.A., conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019