Adunarea Generala a Actionarilor din 28 aprilie 2021

Adunarea Generala a Actionarilor din 28 aprilie 2021
AGOA si AGEA Electrica SA
Data si ora: 28 aprilie 2021, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:30 (ora Romaniei)
Locatia: Hotel Marshal Garden, Sala de conferinte Panoramic 1 – etaj 5
Adresa locatiei: Bucuresti, sector 1, Calea Dorobantilor, nr. 50B, cod postal 010574

In procesul de numarare a voturilor pentru punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA, referitor la alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societatii Energetice Electrica SA, prin aplicarea metodei votului cumulativ, a fost identificata o eroare materiala care a fost indreptata, aceasta neavand impact asupra rezultatului candidatilor alesi pentru pozitia de administrator ca urmare a voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati sau care au votat prin corespondenta.

In cadrul sedintei AGOA, au fost anuntate, initial, 242.383.963 voturi cumulate pentru unul dintre candidati, iar ulterior, programul de numarare a voturilor a indicat, in mod eronat, un numar de 152.902.963 voturi cumulative.

Ca urmare a erorii materiale, numarul de voturi cumulative alocate acelui candidat a fost calculat eronat, rezultand un numar de 152.902.963 voturi cumulative, fata de un numar corect de 242.383.963 voturi cumulate, numarul corect de voturi dupa identificarea si indreptarea erorii materiale.

Mentiune importanta: Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

Nota: Ca urmare a completarii convocatorului si pentru evitarea oricaror confuzii referitoare la formularele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica SA din data de 28 aprilie 2021, buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale publicate in data de 17 martie 2021 au fost indepartate de pe site. Formularele transmise catre Societate care au fost completate in formatul publicat in data de 17 martie 2018 (format care a fost ulterior actualizat si republicat in data de 29 martie 2021) vor fi luate in considerare conform prevederilor convocatorul completat.

(*) Mentionam ca, pentru a asigura accesarea facila a acestora, sunt disponibile versiunile pdf ale situatiilor financiare individuale si consolidate, emise in formatul electronic unic european (respectiv formatul xHTML)

(**) Raportul Administratorilor pentru anul 2020 (bazat pe situatiile financiare consolidate si respectiv individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana) privind activitatea economica si financiara a Grupului Electrica si a Societatii Energetice Electrica S.A., conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2020

Nota 1: In coloana “Declaratie de independenta” este specificat “DA” in situatia in care candidatul a depus declaratie pe propria raspundere ca indeplineste criteriile de independenta sau dupa caz “NU” in situatia in care o astfel de declaratie de independenta nu este depusa de candidat.
Toti candidatii care au depus declaratia de independenta candideaza ca independenti, in timp ce candidatii care nu au depus declaratia candideaza pe locurile de neindependenti.

Nota 2: In situatia in care in declaratia de independenta nu sunt listate in mod explicit toate criteriile de independenta mentionate in actul constitutiv, desi declaratia de independenta mentioneaza indeplinirea tuturor criteriilor, acest aspect este adus la cunostinta actionarilor prin mentiuni specifice incluse in coloana “Observatii”

Nota 3: In data de 26 aprilie 2021, Electrica a primit o adresa din partea dlui. Lotrean prin care clarifica observatiile referitoare la candidatura sa, incluse in Lista finala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al Societatii, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a acestora. Aceasta adresa de clarificare poate fi consultanta aici

 

Lista candidatilor propusi pentru a fi votati ca membrii Consiliului de Administratie – punctul 10 de pe agenda AGOA:

 • Dragos Andrei, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
 • Iulian Cristian Bosoanca, domiciliat in Drobeta Turnu-Severin, Jud. Medehinti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
 • Radu Mircea Florescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
 • Bogdan-George Iliescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
 • Gicu Iorga, domiciliat in Giurgiu, jud. Giurgiu, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
 • Valentin Radu, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
 • Ramona Ungur, domiciliata in Bucuresti, Romania, administrator in functie pana la data AGOA, inscrisa de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
 • Alexandru Botez, domiciliat in Bucharest, Romania, auto-propus
 • George Cristodorescu, domiciliat in Ulm, Baden-Wurttemberg Land, Germania, propus Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)
 • Marius-Leonard Gherghina, domiciliat in Bucuresti,Romania, propus FDI Certinvest BET Index, administrat de SAI Certinvest SA
 • Attila Kovacs, domiciliat in Săcele, jud. Brașov, Romania, propus de Alexandru Botez si de David Eduard Antal
 • Adrian-Florin Lotrean, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de Marian Geanta
 • Dragos-Valentin Neacsu, domiciliat in Bucuresti, Romania, auto-propus
 • Ion-Cosmin Petrescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de Ministerul Energiei

 

Profilul Consiliului de administratie si Politica de evaluare
Potrivit principiilor asumate de Electrica SA prin Codul de Guvernanta Corporativa si tinand cont de principiile si prevederile Codului de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti, aplicabil incepand cu 4 ianuarie 2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie al Electrica SA a elaborat documentul Profilul Consiliului de administratie si Politica de evaluare (click pe link pentru a vizualiza documentul). In contextul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 Aprilie 2021 avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Electrica SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, Comitetul de Nominalizare si Remunerare pune la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari.

 

Nota: Prevederile art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A. mentioneaza urmatoarele:
„(1) Administrarea Societății este organizată în sistem unitar, respectiv un consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori neexecutivi („Consiliul”). Cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți.
(2) Statul Român, reprezentat prin autoritatea competentă potrivit legii, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu. Candidații pentru celelalte 4 (patru) poziții de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și vor fi propuși de ceilalți acționari.[…]
(3) Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care 3 (trei) membri vor fi obligatoriu membri independenți.”

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

 • AGEA – Punctele 1-4.
  • Aprobarea garantarii de catre Electrica a creditului la termen in suma de pana la 210.000.000 EUR sau echivalent in RON pe care DEER il va contracta de la BEI
  • Aprobarea contractarii de catre Electrica a unui credit-punte in suma de pana la 750.000.000 RON cu caracter neangajant de la un consortiu format din bancile Erste Bank si Raiffeisen Bank
  1. Nota – documente publicate in data de 5 martie 2021