Principalele elemente ale Planului Strategic pentru perioada 2015 – 2018

Consiliul de Administratie al Electrica a prezentat, în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din data de 9 iulie, un document cu principalele elemente ale Planului Strategic pentru perioada 2015 – 2018.

Acest document reflecta viziunea Consiliului de Administratie in ceea ce priveste gestionarea activitatilor in interesul partilor implicate, pe termen mediu si lung. Planul Strategic detaliaza scopul si obiectivele strategice ale Electrica SA si ale filialelor sale (impreuna „Grupul” sau „Grupul Electrica”), directiile strategice corporative si planul de masuri („Planul de masuri”) pe care Consiliul de Administratie intentioneaza sa-l implementeze pentru realizarea acestora.

Planul Strategic a fost formulat in urma unei analize a urmatoarelor arii:

 • Mediul macro-economic, pentru a determina principalii factori externi cu impact asupra pietei de energie si factorii cheie care pot influenta semnificativ evolutia pietei de energie electrica in viitor;
 • Analiza industriei pentru a identifica tendintele viitoare pe piata de energie, evaluarea atractivitatii pietei si determinarea factorilor critici de succes necesari pentru a concura si supravietui pe aceasta piata;
 • Analiza interna a Grupului, pentru a evalua performanta anterioara si curenta (in raport cu alti jucatori din piata).

Pe baza analizelor mentionate anterior, Consiliul a formulat strategiile corporative si de afaceri ale ale Electrica in legatura cu Grupul, si a stabilit obiectivele strategice si Planul de Masuri pe care Consiliul intentioneaza sa le implementeze.

Directiile strategice corporative ale Electrica in legatura cu Grupul sunt prezentate succint mai jos si detaliate in sectiunea 6.1. In legatura cu Grupul, Electrica vizeaza:

 • Mentinerea si extinderea segmentelor de distributie si furnizare din Romania.
 • Explorarea eventualelor oportunitati de extindere a segmentelor de distributie si furnizare in regiune.
 • Extinderea portofoliul de afaceri, prin dezvoltarea „serviciilor cu valoare adaugata”, strans legate de activitatile de distributie si furnizare.
 • Renuntarea la segmentele de afaceri si activitatile neprofitabile.

Strategia de afaceri a Grupului Electrica abordeaza trei teme strategice principale: excelenta operationala pentru eficienta si calitate, asigurarea unei forte de munca dedicata si calificata precum si implementarea celor mai bune standarde de guvernanta corporativa. Mai multe detalii sunt prezentate in sectiunea 6.2.

Directiile si scopurile strategice ale Electrica in legatura cu Grupul au fost divizate in obiective strategice. Pentru fiecare obiectiv strategic a fost stabilit un Plan de Masuri si o serie de Indicatori Cheie de Performanta (KPI). Obiectivele strategice ale Electrica in legatura cu Grupul sunt dupa cum urmeaza:

 1. Imbunatatirea performantei financiare generale a Grupului
 2. Atingerea excelentei in managementul financiar al proceselor
 3. Imbunatatirea performantei operationale generale a Grupului
 4. Cresterea calitatii serviciilor oferite
 5. Imbunatatirea productivitatii angajatilor si sprijinirea dezvoltarii acestora
 6. Sa sustina si sa ofere suportul necesar pentru punerea in aplicare de catre filialele sale a programului de investitii pe segmentul de distributie
 7. Progres in implementarea Guvernarii Corporative si consolidarea profilului nostru de sustenabilitate

O parte dintre aceste masuri sunt prezentate mai jos, iar Planul de Masuri detaliat poate fi gasit in sectiunea 6.3 a acestui document. Conform Planului de Masuri, Electrica vizeaza:

 • Renuntarea la segmentele de afaceri neprofitabile si asigurarea punerii in aplicare de catre filialele sale a programului de restructurare pentru segmentele de distributie si furnizare.
 • Crearea unui Centru de Servicii Comune (SSC) care sa centralizeze si sa optimizeze activitatile suport ale filialelor Grupului, in conformitate cu legislatia existenta.
 • Asigurarea punerii in aplicare de catre filialele sale a planului de investitii pentru segmentul de distributie.
 • Integrarea unor tipuri diferite de servicii si capabilitati in activitatile Grupului pentru a crea servicii noi „cu valoare adaugata”.
 • Cresterea gradului de transparenta si intensificarea comunicarii cu toate partile interesate.
 • Implementarea unei politici de securitate a informatiilor la nivel de Grup.
 • Identificarea si punerea in aplicare a masurilor menite sa reduca numarul de angajati pentru a atinge performanta concurentilor de pe piata.
 • Instruirea si valorificarea potentialului personalului cu scopul de a creste productivitatea muncii.
 • Continuarea punerii in aplicare a Planului de Actiune pentru Guvernanta Corporativa stabilit impreuna cu BERD.

Puteti citi aici intregul document „Elementele Planului Strategic al Consiliului de Administratie al Electrica pentru perioada 2015 – 2018.”