Principalele elemente ale Strategiei Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 14 noiembrie 2019, Consiliul de Administratie al Electrica a informat actionarii asupra principalelor elemente ale Strategiei Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023.

Strategia Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023 potenteaza beneficiile obtinute prin procesele de transformare derulate in companiile de distributie si adreseaza oportunitatile in vederea pregatirii Grupului pentru o crestere sustenabila. O mai buna utilizare si alocare a resurselor in tot Grupul, imbunatatirea performantei operationale si integrarea mentalitatii de orientare catre client, precum si optimizarea modelului de afaceri sunt elementele cheie pentru a asigura o balanta echilibrata intre propunerea de valoare pentru clienti si maximizarea profitului pentru actionari.

Pentru perioada 2019-2023, obiectivele cheie ale Grupului se axeaza pe:

  • Extinderea in domenii conexe si obtinerea de sinergii cu domeniile in care activam
  • Imbunatatirea performantei operationale in vederea cresterii continue a calitatii serviciilor oferite clientilor
  • Continuarea investitiilor pentru imbunatatirea fiabilitatii infrastructurii
  • Cresterea performantei si consolidarea sustenabilitatii rezultatelor economice

Se doreste optimizarea contributiei fiecarei companii la obiectivele financiare ale grupului, printr-un sistem omogen si eficient pentru gestionarea riscului. De asemenea, se intentioneaza asigurarea implementarii unitare a strategiei, cu proiecte strategice coordonate, axate pe atingerea noilor obiective definite. Guvernanta si relatia cu investitorii raman in centrul atentiei pentru Grup, dorindu-se imbunatatirea continua si implementarea celor mai bune practici in domeniul guvernantei corporative si al relatiilor cu investitorii.

In plus fata de ariile de interes traditionale, exista un interes ridicat pentru dezvoltarea de activitati noi, bazate pe tehnologie inovativa, continuand totodata monitorizarea si analiza oportunitatilor de crestere anorganica.

Mai multe informatii sunt disponibile in Prezentarea principalelor elemente ale Strategiei Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023.

De asemenea, dna. Georgeta Corina Popescu, Director General al Electrica, a subliniat cateva dintre aspectele principale ale strategiei pentru urmatoarea perioada in Prezentarea video a Grupului Electrica.