Guvernanţă Corporativă

Guvernanta corporativa reprezinta ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care compania este condusa si controlata. Transpuse in documente normative interne, aceste principii determina eficienta si eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja si a armoniza interesele tuturor partilor interesate – actionari, administratori, directori, conducatori ai diverselor structuri ale societatii, angajati si organizatiile care le reprezinta interesele, clienti si parteneri de afaceri, furnizori, autoritati centrale si locale, reglementatori si operatori ai pietelor de capital etc.

 

Codul de Guvernanta Corporativa al Electrica prezinta cu precadere principalele metode de lucru, atributiile si responsabilitatile structurilor de conducere si de supraveghere ale companiei, precum si cele ale comitetelor constituite în sprijinul acestor structuri pentru indeplinirea responsabilitatilor acestora.

 

Prevederile Codului sunt aliniate legislatiei nationale, principiilor guvernantei corporative emise de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru societatile listate, precum si celor mai bune practici in materie.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA a ales la 14 decembrie 2015 noul Consiliu de Administrație, format din șapte membri, patru dintre aceștia fiind independenți și neexecutivi.