Guvernanţă Corporativă

Guvernanta corporativa reprezinta ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care compania este condusa si controlata. Transpuse in documente normative interne, aceste principii determina eficienta si eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja si a armoniza interesele tuturor partilor interesate – actionari, administratori, directori, manageri ai diverselor structuri ale societatii, angajati si organizatii care le reprezinta interesele, clienti si parteneri de afaceri, furnizori, autoritati centrale si locale, reglementatori si operatori ai pietelor de capital etc.
 
Codul de Guvernanta Corporativa al Electrica incorporeaza principiile generale si regulile de conduita ale Electrica care stabilesc si reglementeaza valorile corporative, responsabilitatile, obligatiile si conduita in afaceri a societatii.
 
Codul este, de asemenea, un ghid pentru conducerea si angajatii Electrica, precum si pentru alte parti interesate, cu privire la conduita in afaceri si in materie de guvernanta corporativa.
 
Prevederile Codului sunt aliniate legislatiei nationale, principiilor guvernantei corporative emise de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru societatile listate, precum si celor mai bune practici in materie.
 
Mai multe informatii sunt disponibile in Codul de Guvernanta Corporativa al Electrica. In sectiunea Politici si alte documente corporative sunt disponibile toate documentele la care face referire Codul.
 
Varianta anterioara a Codului de Guvernanta Corporativa al Electrica este disponibila aici.